× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

OPPLÆRINGSKONTORET MIDT HELGELAND OMH

Organisasjonsnummer: 974906953

Om bedriften

6 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Mathias Bruns gate 17
8657 MOSJØEN
Nordland

Kontaktinformasjon

Tlf: 75 17 60 24
www.ok-midt.no

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ALCOA NORWAY ANS AVD MOSJØEN PROD ALUMINIUM IKT-servicefaget
Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
Kjemiprosessfaget
Produksjonsteknikkfaget
ANLEGGSGARTNER 1 VESTERBEKKMO AS Anleggsgartnerfaget
ARBOR AS Elektrikerfaget
Industrimekanikerfaget
Kjemiprosessfaget
ASKELADDEN BARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
AUTOSERVICE MOSJØEN AS Bilskadefaget
BERGSNEV SAMDRIFT DA Landbruk
BIL I NORD AS AVD VERKSTED MOSJØEN Bilfaget, lette kjøretøy
Reservedelsfaget
BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES NORWAY AS AVD MOSJØEN Automatiseringsfaget
CNC-maskineringsfaget
Elektrikerfaget
Industrimekanikerfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
BILFOKUS AS Bilfaget, lette kjøretøy
BJØRKÅS REP. OG SERVICE Bilfaget, lette kjøretøy
BOLIGSPESIALISTEN AS Tømrerfaget
BRN BEST RETAIL NORGE AS Salgsfaget
BRÆKKEN MASKIN & TRANSPORT AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
LARS BRÅTEN BIL Bilfaget, lette kjøretøy
BULDER VERKSTED AS AVD MOSJØEN Anleggsmaskinmekanikerfaget
Bilfaget, tunge kjøretøy
BYGG OG MONTASJE Geir Nilsskog Tømrerfaget
CAVERION NORGE AS AVD MOSJØEN Elektrikerfaget
COOP GRANE SA Salgsfaget
CRAMO AS MOSJØEN Anleggsmaskinmekanikerfaget
TORGRIM DALEN Tømrerfaget
DALENG SCOOTER & SERVICE AS Reservedelsfaget
DEKKLAGERET MOSJØEN AS Hjulutrustningsfaget
ELEKTRIKERN MOSJØEN AS Elektrikerfaget
ELKJØP HELGELAND AS Salgsfaget
ELMAR SVENDSEN AS Betongfaget
Tømrerfaget
ENTREPRENØR TEAM AS Tømrerfaget
ENTREPRETOR AS Betongfaget
Tømrerfaget
FAGERTUN BARNEHAGE, MKAF Barne- og ungdomsarbeiderfaget
FELLESKJØPET AGRI SA REGION 7 AVD SALG MOSJØEN Landbruksmaskinmekanikerfaget
FRANK BRUBAKK TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
FRIISCO BILSKADESENTER AS Billakkererfaget
Bilskadefaget
FRU HAUGANS HOTEL AS Kokkfaget
Reiselivsfaget
Resepsjonsfaget
GRANE HYTTESERVICE AS Tømrerfaget
GRANE KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
Institusjonskokkfaget
HARALD GRANMO DØDSBO Tømrerfaget
STÅLE GRANMO Landbruk
HAALAND MOSJØEN AS Elektrikerfaget
HANSENS BILVERKSTED AS AVD MOSJØEN Bilfaget, lette kjøretøy
HEGE MARIANN HARALDSVIK Landbruk
HATTFJELLDAL KOMMUNE Helsearbeiderfaget
HATTFJELLDAL MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
HELGELAND FJELLSPRENGING AS Fjell- og bergverksfaget
HELGELAND INDUSTRIER AS AVD MOSJØEN Industrimekanikerfaget
Kokkfaget
Sveisefaget
HELGELAND KRAFT NETT AS Energimontørfaget
HELGELAND KRAFT VANNKRAFT AS Energioperatørfaget
HELGELAND MASKIN AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
HELGELAND PORTSERVICE AS Industrimontørfaget
HELGELAND VENTILASJON AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
HEMNES MEK VERKSTED AS Platearbeiderfaget
HOFF VERKSTED AS Bilfaget, lette kjøretøy
HTS MOSJØEN AS Bilfaget, lette kjøretøy
HUSFLID & BRODERI AS Salgsfaget
HUSFLIDEN AS Bunadtilvirkerfaget
IP ELEKTRO AS Elektrikerfaget
TØMRER SVEIN JENSEN AS Tømrerfaget
JK ELEKTRO AS Elektrikerfaget
JOHANSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
KARIUS OG BAKTUS KULTURBARNEHAGE Åse Granmo Barne- og ungdomsarbeiderfaget
KIPPERMOEN FRILUFTSBARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
JAN THOMAS KLØVIMO Skogfaget
KVIKK SERVICE AS Tømrerfaget
MEDUSA FRISØR AS Frisørfaget
MG BIL AS Yrkessjåførfaget
MOSJØEN BYGG AS Tømrerfaget
MOSJØEN EIENDOM BHG AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
MOSJØEN KANTINEDRIFT AS Konditorfaget
MOSJØEN KULDE OG KLIMA SERVICE AS Kulde- og varmep.montørfaget
MOSJØEN TRANSPORT AS Logistikkfaget
MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Byggdrifterfaget
Gartnerfaget
Hestefaget
IKT-driftsteknikerfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
Kokkfaget
Kontor- og admin.faget
Skogfaget
NORDLAND TAK AS Tak- og membrantekkerfaget
NORSK SCANIA AS AVD MOSJØEN Bilfaget, tunge kjøretøy
NR1 TRYKK MOSJØEN AS _ Trykkerfaget
PAUL NYGAARD AS Logistikkfaget
NYGAARDS MALERFORRETNING AS Malerfaget
NYRUD BARNEHAGE SA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
NÆSTBY TREVARE AS Tømrerfaget
MAGNE OPLAND AS Anleggsmaskinførerfaget
POSTEN NORGE AS MOSJØEN Yrkessjåførfaget
PTG HELGELAND AS Kulde- og varmep.montørfaget
REGNBUEN BARNEHAGE MOSJØEN AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
REKLAME-KAMERATENE AS Mediegrafikerfaget
RUNE BRENNBAKK AS Skogfaget
SIGNAL BREDBÅND AS AVD MOSJØEN Telekommunikasjonsmontørfaget
SINUS MOSJØEN AS Elektrikerfaget
BRØDRENE SKJERVSTAD AS Rørleggerfaget
SPIKER 1 AS Tømrerfaget
STATKRAFT ENERGI AS AVD ADM KORGEN/RØSSÅGA KRAFTVERK Energimontørfaget
Industrimekanikerfaget
STATNETT BJERKA Energimontørfaget
STIFTELSEN HELGELAND MUSEUM Tømrerfaget
SUBSEACOMM AS IKT-servicefaget
SØNDRE HELGELAND MILJØVERK Gjenvinningsfaget
TOTALKNUSING MOSJØEN AS Anleggsmaskinførerfaget
TRE INN AS Anleggsmaskinførerfaget
PER MAGNE FELLINGFORS Bilfaget, lette kjøretøy
TRUCK OG MASKIN AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
TROND TVERÅ AS Anleggsmaskinførerfaget
STIFTELSEN VEFSN FOLKEHØGSKOLE Institusjonskokkfaget
VEFSN KOMMUNE Aktivitørfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
Institusjonskokkfaget
Kokkfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF MOSJØEN Anleggsmaskinmekanikerfaget
Asfaltfaget
VEPRO AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
WANG AS Hjulutrustningsfaget
WIST LAST & BUSS AS Bilfaget, tunge kjøretøy
ØRJEDAL MASKIN AS Landbruksmaskinmekanikerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.