× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG SOGN OG FJORDANE

Organisasjonsnummer: 974483874

Om bedriften

2 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Concord Firdavegen 6
6800 FØRDE
Vestland

Kontaktinformasjon

Tlf: 57 82 14 22
nelfo.no

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AURLAND ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
BMO ELEKTRO AS Elektrikerfaget
BRAVIDA NORGE AS AVD FØRDE ELEKTRO Elektrikerfaget
CAVERION NORGE AS AVD NORDFJORDEID Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
CAVERION NORGE AS AVD FØRDE SERVICE Elektrikerfaget
CAVERION NORGE AS AVD HØYANGER Elektrikerfaget
CAVERION NORGE AS AVD ÅRDAL Elektrikerfaget
EID ELEKTRO AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Tavlemontørfaget
EID VIDAREGÅANDE SKULE Dataelektronikerfaget
EIKEFJORD ELEKTRO AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
ELKJØP FJORDANE AS IKT-servicefaget
ELTEL NETWORKS AS AVD SOGN OG FJORDANE FØRDE Telekommunikasjonsmontørfaget
FERSTAD INSTALLASJON ANS Elektrikerfaget
FERSTAD INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
FIRDA ELEKTRO AS Elektrikerfaget
FOKUS ELEKTRO AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
FOKUS INFRANETT AS Telekommunikasjonsmontørfaget
HAFS ELEKTRO & RØR AS AVD HARDBAKKE Elektrikerfaget
HAFS ELEKTRO & RØR AS Elektrikerfaget
HELLENES AS Elektrikerfaget
HENDEN ELEKTRO AS Elektrikerfaget
HOLEN INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
HOLMEDAL ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
HYDRO ALUMINIUM AS HØYANGER ALUMINIUMSVERK Elektrikerfaget
INTIN AS Dataelektronikerfaget
JOSVANGER ELEKTRO AS Elektrikerfaget
KONTORSENTERET AS Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
LISETH ELEKTRO AS Elektrikerfaget
PSO EIGEDOM AS Elektrikerfaget
LUSTER ENERGIVERK AS Elektrikerfaget
Energimontørfaget
MESTA AS ELEKTRO SOGNDAL Elektrikerfaget
MESTA AS Elektrikerfaget
MULTIVOLT HOLDING AS Elektrikerfaget
NBN ELEKTRO AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
NBN NAUSTDAL AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
NEW HAVYARD SHIP TECHNOLOGY AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
NORDFJORD ELCOM AS Elektrikerfaget
ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST FØRDE Dataelektronikerfaget
Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
SFE NETT AS Energimontørfaget
SOLBERG EL-SERVICE AS Elektrikerfaget
OCEAN ELECTRONICS AS Dataelektronikerfaget
STRYN ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SUNNFJORD ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SÆTREN AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
ULVESUND ELEKTRO AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
VEST ELEKTRO IKT AS Elektrikerfaget
VESTLAND ELEKTRO OG RØR AS Elektrikerfaget
VESTLAND ELEKTRO OG RØR AS AVD JØLSTER Elektrikerfaget
VIDEONOR AS Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
ØVREBERG INSTALLASJONSFORRETNING AS Elektrikerfaget
2TAL ELEKTRO AS Elektrikerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Organisasjonsnummer 974483874 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.