× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

VEIDEKKE ENTREPRENØR AS REGION VEST

Organisasjonsnummer: 973077872
Underlagt en godkjent lærebedrift

Om bedriften

985 ansatte
Bedrift underlagt VEIDEKKE ENTREPRENØR AS

Forretningsadresse

Storetveitvegen 98
5072 BERGEN
Vestland

Kontaktinformasjon

Tlf: 21 05 50 00
Om bedriften er medlem av opplæringskontoret, skal du ta kontakt med opplæringskontoret for å få vite meir om læreplassar. Sjå meir informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er lagt under ein organisasjon med godkjenning som lærebedrift. Det vil variere frå fylke til fylke om du kan få læreplass hos denne bedriften. Sjå under fanen "Lærefag" om det allereie finst godkjenning for eit fag som er aktuelt for deg!

Aktuelle yrker i avdelingen:

Bedriften har innrapportert følgende stillingstitler til Aa-registeret:

Administrerende Direktør (Over 9 Ansatte), Direktør (Over 9 Ansatte), Driftsleder (Industri), Distriktssjef (Oljevirksomhet), Driftsleder (Bygg Og Anlegg), Avdelingsleder (Bygg Og Anlegg), Prosjektstyringssjef (Bygg Og Anlegg), Kontorleder, Økonomisjef, Lagersjef, Innkjøpsleder, Edb-Ansvarlig, Driftsleder It, Verkstedsjef, Regionsjef, Arkitekt, Sivil, Sivilingeniør (Byggeledelse), Sivilingeniør (Bygg Og Anlegg), Ingeniør, Sivil (Bygg Og Anlegg), Fagsjef (Sivilingeniør, Bygg Og Anlegg), Prosjektleder (Bygg Og Anlegg), Prosjektingeniør, Sivil (Bygg Og Anlegg), Bygningsingeniør, Sivil, Seksjonsingeniør, Sivil (Bygg Og Anlegg), Produktutvikler (Bygg Og Anlegg), Utviklingsingeniør, Sivil (Elektronikk), Personalkoordinator, Prosjektkoordinator (Personal), Hr-Leder, Rådgiver (Forretningsutvikling), Siviløkonom, Controller, Bedriftsøkonom, Prosjekteringsingeniør (Bygg Og Anlegg), Ingeniør (Bygg Og Anlegg), Teknisk Konsulent (Bygg Og Anlegg), Stikningsingeniør, Tekniker (Bygg Og Anlegg), Bygningsingeniør, Ingeniør (Byggeledelse), Hms-Ingeniør, Ingeniør (Øvrig Teknisk Virksomhet), Hms-Konsulent, Hms-Leder, Innkjøpsmedarbeider, Administrasjonsmedarbeider, Controller (Regnskap), Økonom, Kalkulatør, Prosjektsekretær, Kontormedarbeider, Materialforvalter, Murer, Betongarbeider, Grunnarbeider (Bygg), Lærling (Betong- Og Grunnarbeid), Formann (Betong- Og Grunnarbeid), Jernbinder, Fagarbeider (Jernbinding), Formann (Jernbinding), Forskalingssnekker, Fagarbeider (Forskalingssnekker), Lærling (Forskalingssnekker), Formann (Forskalingssnekker), Byggmester, Tømrer, Lærling (Tømrer), Formann (Tømrer), Mester (Tømrer), Grunnarbeider (Vei- Og Anleggsarbeid), Anleggsleder, Formann (Bygg Og Anlegg), Formann (Vei- Og Anleggsarbeid), Borer (Tunnel- Og Fjellarbeid, Sprengning Ol.), Lærling (Tunnel- Og Fjellarbeid), Reparatør (Lette Kjøretøyer), Teknisk Tegner, Sjåfør (Lastebil), Sjåfør Kl. 2, Maskinkjører, Kranfører, Tømmermann, Rengjøringsassistent, Hjelpearbeider (Anlegg), Hjelpearbeider (Bygg)

Organisasjonsnummer 973077872 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Betongfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Fjell- og bergverksfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Murerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS MURMESTERNES FORENING Oslo
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS NELFO OSLO OG OMEGN Oslo
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oslo
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oslo
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oslo
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oslo
Betongfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS BYGGOPP, OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK ROGALAND AS Rogaland
Betongfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS EBA LANDFORENINGEN BYGG OG ANLEGG TRØNDELAG AVDELING Trøndelag
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS EBA LANDFORENINGEN BYGG OG ANLEGG TRØNDELAG AVDELING Trøndelag
Betongfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Viken
Murerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Viken
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Viken
Betongfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Viken
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Viken
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget VEIDEKKE ENTREPRENØR AS TRAKTORBRANSJENS OPPLÆRINGSKONTOR Viken
Betongfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG INNLANDET Innlandet
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG INNLANDET Innlandet
Betongfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Vestfold og Telemark
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Vestfold og Telemark
Betongfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS EBA AGDER Agder
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS EBA AGDER Agder
Betongfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING Vestland
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING Vestland
Betongfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS BYGGOPP SOGN & FJORDANE Vestland
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS BYGGOPP SOGN & FJORDANE Vestland

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 973077872 har inngått samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.