× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

BYGGOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK HÅLOGALAND

Organisasjonsnummer: 971494077

Om bedriften

8 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Strandvegen 106
9006 TROMSØ
Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
BJØRN BYGG AS AVD HAVNEGATA NARVIK Tømrerfaget
BODØ GLASS & RAMME AS Glassfaget
CONSTO ANLEGG NORD AS Anleggsmaskinførerfaget
CONSTO NORD AS Betongfaget
Tømrerfaget
FRØILAND BYGG SKADE AS AVD BODØ Tømrerfaget
GUNVALD JOHANSEN BYGG AS Betongfaget
Tømrerfaget
KAI & ANLEGG ENTREPRENØR AS Betongfaget
NCC NORGE AS AVD REGION NORD Betongfaget
SJØSAND AS Tømrerfaget
SORTLAND ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tømrerfaget
VEIDEKKE ENTREPRENØR AS REGION ANLEGG AVD BODØ Betongfaget
AB-TEC AS Tømrerfaget
ANDREASSEN BYGG AS Tømrerfaget
ASSEMBLIN AS AVD SPITSBERGEN Rørleggerfaget
BACO EIENDOM AS Tømrerfaget
BERNTSEN BYGGSERVICE AS Tømrerfaget
BERTHEUSSEN BLIKKENSLAGER AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
BJØRN BYGG AS Betongfaget
Tømrerfaget
BLÅMANN BYGG AS Tømrerfaget
BME JOHNSEN AS Betongfaget
Tømrerfaget
BRAVIDA NORGE AS AVD TROMSØ VVS Rørleggerfaget
BRÆCK BETONG AS Betongfaget
BRØDRENE FLØTTEN AS Tømrerfaget
BYGG & BETONG TEKNIKK AS Tømrerfaget
BYGG I NORD AS Tømrerfaget
BYGG-TEMA AS Tømrerfaget
BYGGINOR AS Tømrerfaget
BYGGMESTER BERGLUND AS Tømrerfaget
BYGGMESTER KEN-GØRAN ANDERSEN AS Tømrerfaget
BYGGMESTEREN TROMSØ AS Tømrerfaget
BYGGTEKNIKK KVALØYA AS Tømrerfaget
COMPLETTBYGG AS Tømrerfaget
CONSTO SVALBARD AS Tømrerfaget
BLIKKENSLAGER TOM DREYER AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
ECHCON AS Rørleggerfaget
EIENDOM & NORSKE HUS AS Tømrerfaget
EKTE AS Møbelsnekkerfaget
Trevare- og bygginnr.faget
ELEMENT NOR AS Betongfaget
ECONOR AS Betongfaget
Tømrerfaget
FERDIGHUS AS Tømrerfaget
FINNSNES VAKTMESTERSERVICE AS Tømrerfaget
FLIS I NORD AS Murerfaget
FRØILAND BYGG SKADE AS AVD TRØMSØ Tømrerfaget
GK RØR AS AVD TROMSØ Rørleggerfaget
GUNGE VVS AS Rørleggerfaget
HAALOGALAND VVS AS Rørleggerfaget
BYGGMESTER R. HAGENSEN AS Tømrerfaget
HAMSTAD AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
BYGGMESTER JONNY I HANSEN AS Tømrerfaget
HARSTADBYGG ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tømrerfaget
HARSTADBYGG BOLIG AS Tømrerfaget
HILLESØY BYGGSERVICE AS Tømrerfaget
HT RØR AS Rørleggerfaget
BYGGMESTER TONY H. JENSEN AS Tømrerfaget
KM PROFF BYGG AS Tømrerfaget
LB RØR AS Rørleggerfaget
LNS SPITSBERGEN AS Tømrerfaget
MALER ANDERSSEN AS Malerfaget
MALERAN AS Malerfaget
MATHIASSEN VENTILASJON- BLIKKENSLAGER AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
MAXI TJENESTER AS Tømrerfaget
A/S Helmer Mikkelsen Ventilasj.- og blikkensl.faget
M. JOHANSEN AS Tømrerfaget
MONSEN BYGG AS Murerfaget
Tømrerfaget
MUR & FLIS AS Murerfaget
MURER & FLISLEGGER KJELL R. JENSEN Murerfaget
MÅLSELV BYGG AS Tømrerfaget
NEMO TEC AS Tømrerfaget
NILS JOHAN M. BULJO Tømrerfaget
NOR TEAM ENTREPRENØRFORRETNING AS Tømrerfaget
NORDBOHUS MIDT TROMS AS Tømrerfaget
NT BYGGSERVICE AS Tømrerfaget
NT ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tømrerfaget
NYSTED AS Tømrerfaget
PEAB ANLEGG AS AVD PEAB RØSTAD MASKIN Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
BOGSTRAND AS Malerfaget
Murerfaget
Tømrerfaget
PETERSEN AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
PILAR ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tømrerfaget
POSEIDON VVS AS Rørleggerfaget
PRO CON BYGG AS Tømrerfaget
PROTAN ENTREPRENØR AS AVD TROMSØ Tak- og membrantekkerfaget
RØRINOR AS Rørleggerfaget
RØRLEGGER HELGESEN AS Rørleggerfaget
RØRLEGGERMESTER REIDAR SKAGSETH AS Rørleggerfaget
SCHWENKE & SØNN AS Malerfaget
Murerfaget
SENJA ELEMENTER AS Tømrerfaget
SKADESERVICE NOR AS Tømrerfaget
STORE NORSKE GRUVEDRIFT AS Fjell- og bergverksfaget
STOREGGA ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
SU BYGG AS Tømrerfaget
SVALBARD BYGG AS Tømrerfaget
SVEIN M JENTOFT AS Tak- og membrantekkerfaget
SVENDSEN RØR AS Rørleggerfaget
TORSTENSEN BYGG-TEAM AS Tømrerfaget
TOTALRENOVERING AS Anleggsgartnerfaget
Malerfaget
Murerfaget
Rørleggerfaget
Tømrerfaget
TROMS RØR AS Rørleggerfaget
TROMSBYGG ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
TROMSØ KOMMUNE Malerfaget
TROMSØ TAKMONTERING AS Tak- og membrantekkerfaget
TØMRERSERVICE AS Tømrerfaget
UNIENT Johnny Nilssen Holsæter Tømrerfaget
VANGEN HARSTAD AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
VVS- 24 AS Rørleggerfaget
WALTER WILHELMSEN AS Rørleggerfaget
WRIGHT BYGG AS Tømrerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.