× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

OPPLÆRINGSKONTORET FOR BIL & TRANSPORTFAG - TROMSØ

Organisasjonsnummer: 971400307

Om bedriften

5 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Strandvegen 106
9006 TROMSØ
Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon


Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ASKO NORD AS AVD SORTLAND Yrkessjåførfaget
OTTAR BERGERSEN & SØNNER AS Yrkessjåførfaget
NORDTRAFIKK AS Yrkessjåførfaget
INGOLF THUNE AS Yrkessjåførfaget
A&H TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
ANLEGGSBYGG AS Yrkessjåførfaget
ARCTIC SPITSBERGEN SERVICE AS Bilfaget, lette kjøretøy
ASKO NORD AS Logistikkfaget
Yrkessjåførfaget
AS AUTOHUSET Bilfaget, lette kjøretøy
AVFALLSSERVICE AS Yrkessjåførfaget
BALTO TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
BETONGSERVICE AS Yrkessjåførfaget
BIL I NORD AS AVD VERKSTED TROMSØ Bilfaget, lette kjøretøy
Hjulutrustningsfaget
Reservedelsfaget
BILBYEN SKADESENTER AS Billakkererfaget
Bilskadefaget
BILMESTER1 TROMSØ AS Bilfaget, lette kjøretøy
BILSKADESENTERET TROMSØ AS Billakkererfaget
Bilskadefaget
BILTREND LANGNES AS Bilfaget, lette kjøretøy
BILTREND TROMSØ AS Bilfaget, lette kjøretøy
Reservedelsfaget
BJØRNENG BIL JØRN JENSEN Bilskadefaget
BRING TRANSPORTLØSNINGER AS AVD TROMSØ Yrkessjåførfaget
BULDER VERKSTED AS AVD NORKJOSBOTN Bilfaget, tunge kjøretøy
BUSSRING AS Yrkessjåførfaget
TROMSØ KOMMUNE BYDRIFT Sveisefaget
BÅT & LAKKSERVICE AS Billakkererfaget
Bilskadefaget
CITY BIL OG ELEKTRO AS Bilfaget, lette kjøretøy
DEKKMANN AS Hjulutrustningsfaget
DEKKVAREHUSET TROMSØ AS Hjulutrustningsfaget
R EDVARDSEN TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
EIDE MOTOR & UTLEIE AS Motorsykkelfaget
A.ELIASSEN TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
ALV ERVIK TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
FRENO AS Yrkessjåførfaget
GUNDERSEN MASKIN & TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
JOHN HANSEN AS Yrkessjåførfaget
HARILA AS AVD VERKSTED TROMSØ Bilfaget, lette kjøretøy
HARILA AS Reservedelsfaget
HEIDENREICH AS AVD TROMSØ Logistikkfaget
LARS HOLM SHIPPING AS Logistikkfaget
JOSEFSEN TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
KVADRO MASKIN AS Yrkessjåførfaget
LUNHEIM BIL AS Bilfaget, lette kjøretøy
LYNGSEIDET BILVERKSTED AS Bilfaget, lette kjøretøy
MANNDALEN BIL OG KAROSSERI AS Bilfaget, lette kjøretøy
MARITIM CENTER AS Motormekanikerfaget
MARKEDSHUSET AS Logistikkfaget
MARTHINSEN BIL & LAKK AS Bilskadefaget
Hjulutrustningsfaget
MECA NORWAY AS AVD TROMSØ Reservedelsfaget
MEKONOMEN AS AVD TROMSØ Reservedelsfaget
MESTA AS AVD ANDSLIMOEN Yrkessjåførfaget
MINIEKSPRESS THERMO-TROMSØ AS Yrkessjåførfaget
MOTOR & MARINE ROTSUND AS Motormekanikerfaget
MYRSLETT AUTO AS Yrkessjåførfaget
MYRSLETT TRANSPORT DA Yrkessjåførfaget
NAF AS Bilfaget, lette kjøretøy
NASTA AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
NOR DIESEL AS Bilfaget, lette kjøretøy
NOR-LINK AS Yrkessjåførfaget
NORDIC CRANE NORD AS Yrkessjåførfaget
NORDIC LAST OG BUSS AS AVD HARSTAD Bilfaget, tunge kjøretøy
NORDIC LAST OG BUSS AS AVD TROMSØ Bilfaget, tunge kjøretøy
Reservedelsfaget
NORDIC LAST OG BUSS AS AVD STORSLETT Bilfaget, tunge kjøretøy
TEAM VERKSTED NORD AS AVS TROMSØ Bilfaget, tunge kjøretøy
NORSK SCANIA AS AVD TROMSØ Bilfaget, tunge kjøretøy
Reservedelsfaget
NORSTRAND BIL AS Bilfaget, lette kjøretøy
EVOLV AS Motorsykkelfaget
PEDERSEN BRØYTING AS Yrkessjåførfaget
PERPETUUM MOBILE AS Yrkessjåførfaget
PON EQUIPMENT AS Reservedelsfaget
POSTEN NORGE AS Logistikkfaget
Yrkessjåførfaget
REISA BILSENTER AS Bilfaget, lette kjøretøy
Billakkererfaget
REMIKS HUSHOLDNING AS Gjenvinningsfaget
Yrkessjåførfaget
REMIKS MILJØPARK AS Industrimekanikerfaget
REMIKS PRODUKSJON AS Gjenvinningsfaget
Logistikkfaget
RSA BIL TROMSØ Bilfaget, lette kjøretøy
SB TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
SCHENKER AS AVD TROMSØ Logistikkfaget
SKJERVØY BILSERVICE AS Bilfaget, lette kjøretøy
SMART REPAIR TROMSØ AS Bilfaget, lette kjøretøy
STORE NORSKE GRUVEDRIFT AS Industrimekanikerfaget
STORFJORD AUTO AS Bilfaget, lette kjøretøy
STORSLETT AUTO AS Bilfaget, lette kjøretøy
Bilskadefaget
SULLAND AUTO NORD AS AVD TROMSØ Bilfaget, lette kjøretøy
SULLAND TROMSØ AS Bilfaget, lette kjøretøy
Billakkererfaget
Bilskadefaget
STEIN SØRENSEN PERSONTRANSPORT DIN TAXI AS Yrkessjåførfaget
SØRKJOS STORBIL AS Bilfaget, tunge kjøretøy
Landbruksmaskinmekanikerfaget
TEAM VERKSTED NORD AS Bilfaget, tunge kjøretøy
TEKNISK BUREAU AS Bilfaget, lette kjøretøy
Bilfaget, tunge kjøretøy
Reservedelsfaget
TESLA NORWAY AS AVD TROMSØ ALKEVEGEN Bilfaget, lette kjøretøy
TIDE BUSS AS AVD TROMSØ Yrkessjåførfaget
TOMO TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
TORANO AS Yrkessjåførfaget
TORGHATTEN BUSS AS Yrkessjåførfaget
TOSI TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
TRAASDAHL EIENDOM AS Bilfaget, lette kjøretøy
Landbruksmaskinmekanikerfaget
TRANSPORTSENTRALEN TROMSØ SA Yrkessjåførfaget
TROMS TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
TROMSØ AUTOLAKK AS Billakkererfaget
Bilskadefaget
TROMSØ BIL & BÅTELEKTRO AS Bilfaget, lette kjøretøy
TROMSØ BILLAKKERING AS Billakkererfaget
Bilskadefaget
TROMSØ BUDBIL SENTRAL AS Yrkessjåførfaget
TROMSØ KOMMUNE Sveisefaget
Yrkessjåførfaget
TROMSØ MASKIN OG TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
TRONDSEN AUTO AS Bilfaget, lette kjøretøy
TS TRANSPORTSERVICE AS Yrkessjåførfaget
VANGEN SOLUTIONS AS Bilfaget, lette kjøretøy
VATNE TRANSPORT DA Yrkessjåførfaget
VIANOR AS Hjulutrustningsfaget
ÅRVIKSAND VERKSTED AS Bilfaget, lette kjøretøy

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.