× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

OPPLÆRINGSKONTORET FOR NORDRE NORDLAND

Organisasjonsnummer: 971398345

Om bedriften

3 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Rådhusgata 20
8400 SORTLAND
Nordland

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ALENMAR AS Fiske og fangst
TORBEN ALVESTAD LANDBRUK Landbruk
ANDENES HUSFLID OG BRUKSKUNST AS Bunadtilvirkerfaget
MAGNUS MARTELIUS ANDERSEN Fiske og fangst
ANDØY HOTELL OG RESTAURANTDRIFT AS Resepsjonsfaget
ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
TONE MERETE ARVIDSDATTER Landbruk
BALLSTADVÆRING AS Fiske og fangst
OTTAR BERGERSEN & SØNNER AS Anleggsmaskinførerfaget
Yrkessjåførfaget
BERGGÅRD AMUNDSEN & CO AS AVD SORTLAND Logistikkfaget
BFISK AS Fiske og fangst
BIOMAR A.S. IKT-driftsteknikerfaget
IKT-servicefaget
Kjemiprosessfaget
Logistikkfaget
Produksjonsteknikkfaget
BLÅFJELL BARNEHAGE SA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
BR. OLAFSEN KYSTFISKE AS Fiske og fangst
BRØNNØY KYSTFISKE AS Fiske og fangst
CERMAQ NORWAY AS AVD SANDSET Akvakulturfaget
DAHL FISKERI AS Motormannfaget
EIDSFJORD SJØFARM AS Akvakulturfaget
ELKJØP VESTERÅLEN AS AVD VESTERÅLEN Dataelektronikerfaget
ELLINGSEN SEAFOOD AS Akvakulturfaget
Elvenesstrand Smolt AS Akvakulturfaget
FJORDGULL KYSTFISKE AS Fiske og fangst
FUGLØYSKJÆR AS Fiske og fangst
FULL RULLE GOLF & BOWLING AS Salgsfaget
GRØNTVEDT MANAGEMENT AS Motormannfaget
GUNNAR KLO AS Sjømatproduksjon
HALVORSEN LEIF KÅRE Landbruk
HANS ANGELSEN OG SØNNER AS Fiske og fangst
HARALDSVIK MARITIM AS Fiske og fangst
HELLODDEN AS Fiske og fangst
HELSESERVICE ENGROS AS Logistikkfaget
Salgsfaget
ISQUEEN AS Akvakulturfaget
SIMON HELLE JAKOBSEN Fiske og fangst
KAPPAHL AS AVD 413 SORTLAND Salgsfaget
STEIN KARLSEN Fiske og fangst
KLOTIND AS Fiske og fangst
KP TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
BRØDRENE KRISTIANSEN AS Fiske og fangst
EGIL KRISTOFFERSEN & SØNNER AS Akvakulturfaget
KRISTOFFERSEN FISKEBÅT AS Fiske og fangst
KULTURFABRIKKEN SORTLAND KF Kontor- og admin.faget
LANDBRUKSTJENESTEN MIDTRE HÅLOGALAND SA Landbruk
LANGNESVÆRING AS Fiske og fangst
LARSEN ELCOM AS Dataelektronikerfaget
ØYVIND LEHN Landbruk
LERØY NORWAY SEAFOODS AS Kontor- og admin.faget
INGE LYNUM Landbruk
LØDINGEN FISK AS Akvakulturfaget
MAJA FISKEBÅTREDERI AS Fiske og fangst
MALNESFJORD AS Fiske og fangst
MIRSEL AS Fiske og fangst
MK HERSLEB Gudmund S Rognan Fiske og fangst
MORTENLAKS AS Akvakulturfaget
MYRE BEDRIFTSBARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
MYRE KYSTDRIFT AS Fiske og fangst
MYRE LAVPRIS AS Salgsfaget
NAV SORTLAND Kontor- og admin.faget
NETTRAKETT AS IKT-servicefaget
Mediegrafikerfaget
NILSSEN SIGFRED Landbruk
K NORDAHLS TRYKKERI AS Mediegrafikerfaget
NORDLAKS OPPDRETT AS Akvakulturfaget
NORDLAKS PRODUKTER AS Kjemiprosessfaget
NORDLAKS SMOLT AS Akvakulturfaget
NORDLAND HAVFISKE AS Fiske og fangst
Motormannfaget
NSK SHIPPING AS Matrosfaget
NORDTRAFIKK CARGO AS Logistikkfaget
OLAGUTT AS Fiske og fangst
DANIEL OLSEN Landbruk
FINN ERIK OLUFSEN Tømrerfaget
ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD SORTLAND Telekommunikasjonsmontørfaget
PEDERSEN HÅVARD VIKEDAL Fiske og fangst
PERMO-NOR Per Bjørnar Moe Polymerkomposittfaget
PRESTELVA BARNEHAGE SA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
PRESTFJORD AS Fiske og fangst
Motormannfaget
PROBLEMFIX AS IKT-servicefaget
RECOVER NORDIC NORDLAND Tømrerfaget
REINEFJORD AS Fiske og fangst
RENO-VEST PRODUKSJON AS Industrimekanikerfaget
ROHOLMEN AS Fiske og fangst
ROSØY KYSTFISKE AS Fiske og fangst
DAG RYDLAND Fiske og fangst
RYVINGEN KYSTFISKE AS Fiske og fangst
RØST KYSTREDERI AS Fiske og fangst
RØSTAD & SØNN AS Fiske og fangst
SE GRUPPEN AS Kontor- og admin.faget
SIGERFJORD FISK AS Akvakulturfaget
SILVER SEED AS Akvakulturfaget
SIVERTSEN KYSTFISKE AS Fiske og fangst
SKAGEN FISK ANS Fiske og fangst
SKARHOLMEN AS Fiske og fangst
SKIBSGÅRDEN LEKER AS Salgsfaget
TORLEIF SKOTHEIMSVIK AS Fiske og fangst
PARTREDERIET SKÅNSVIK ANS Fiske og fangst
PER-JØRN SOLHAUG Fiske og fangst
SOLTIND-KYSTFISK AS Fiske og fangst
EIRIK SOLVOLL Landbruk
SORTLAND BIL AS Bilfaget, lette kjøretøy
SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE AVD SORTLAND Landbruk
STAVEN GRUS AS Anleggsmaskinførerfaget
STEINFJORDFISK AS Fiske og fangst
SØRHOLMEN AS Fiske og fangst
SØRNES KYSTFISKE AS Fiske og fangst
SØRVIK FISK AS Fiske og fangst
TRE-BO AS Tømrerfaget
TROND-ANTON AS Fiske og fangst
VESTERÅLEN KONTORSENTER AS Dataelektronikerfaget
VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Fiske og fangst
VIKING ØKSNES AS Automatiseringsfaget
VOLLAN GÅRD Bjørn-Otto Bamberg Landbruk
VORNES KYSTFISKE AS Fiske og fangst
XL-BYGG SORTLAND AS Salgsfaget
M. YTTERSTAD AS Fiske og fangst
ØKSNES BIL & MASKIN AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
Bilfaget, lette kjøretøy
ØKSNES ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tømrerfaget
ØKSNES KYSTFISKE AS Fiske og fangst
Motormannfaget
ØYTRANS AS Fiske og fangst

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylker har inngått ein driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanninga for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.