× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

OPPLÆRINGSKONTORET FOR RESTAURANT OG MATFAG I NORDRE NORDLAND

Organisasjonsnummer: 971390905

Om bedriften

6 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Dronningens gate 52A
8514 NARVIK
Nordland

Kontaktinformasjon

Tlf: 76 94 45 99

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AGENDA AS Institusjonskokkfaget
Kokkfaget
ARRESTEN AS Kokkfaget
BAKEHUSET NORD-NORGE AS Bakerfaget
BREIDABLIKK GJESTEHUS AS Resepsjonsfaget
EVENES SYKE- OG BYGDEHEIM Institusjonskokkfaget
FISKEHALLEN DRIFT AS Sjømathandlerfaget
KRINGLA AS Konditorfaget
KURAAS AS Pølsemakerfaget
KVITNES DRIFT AS Kokkfaget
MATHUSET LOFOTEN AS Kokkfaget
MYRE KYSTHOTELL AS Resepsjonsfaget
NARVIK KOMMUNE Institusjonskokkfaget
HOTELLDRIFT Q RIVER STATION AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
RESTAURANT FURU AS Kokkfaget
Servitørfaget
SCANDIC NARVIK Kokkfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
SCANDIC SVOLVÆR Kokkfaget
SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN Institusjonskokkfaget
SORTLAND MAT & VINHUS AS Kokkfaget
SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE AVD SORTLAND Institusjonskokkfaget
SORTLANDHOTELLENE AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
STEIGEN VERTSHUS AS Kokkfaget
STEINOVNSBAKERIET MYKLEVOLD AS Bakerfaget
Konditorfaget
SVINØYA RORBUER AS Resepsjonsfaget
Servitørfaget
THON HOTEL LOFOTEN Kokkfaget
Konditorfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Institusjonskokkfaget
VISIT NARVIK AS Reiselivsfaget
FJELLKYSTEN AS Reiselivsfaget
HURTIGRUTEN PLUSS AS AVD LANDANSATTE TROMSØ Kokkfaget
Konditorfaget
Resepsjonsfaget
Servitørfaget
HURTIGRUTEN SVALBARD AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
RUSTIKK HARSTAD AS Bakerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
SORTLAND KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER OMSORG * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
SORTLAND KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER OMSORG * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
SORTLAND KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER OMSORG * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
SIGERFJORD BARNEHAGE * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
KOMMUNELEGEN I SORTLAND * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
BREIDABLIKK GJESTEHUS AS * Narvik videregående skole
Kontakt: Eva Berg Norheim/Linda Hjertø
Vis avtale
ANKENES LEGESENTER * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
LAMARKTUNET BO OG REHABILITERINGSSENTER * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
SORTLAND BARNESKOLE * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
HOLMSTAD SKOLE * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
SIGERFJORD SKOLE * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
STRAND SKOLE * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
LYKKENTREFF BARNEHAGE * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
VESTMARKA BARNEHAGE * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
SORTLAND KOMMUNE SJØGATA BOFELLESSKAP * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
SORTLAND KOMMUNE SNORRES VEI PU-BOLIGER * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
VISIT NARVIK AS * Narvik videregående skole
Kontakt: Eva Berg Norheim/Linda Hjertø
Vis avtale
HÅLØYGTUNET INSTITUSJON * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.