× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG MØRE OG ROMSDAL

Organisasjonsnummer: 971368985

Om bedriften

5 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Brusdalsvegen 216
6011 ÅLESUND
Møre og Romsdal

Kontaktinformasjon

Tlf: 70 17 82 95

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AASEBØ & ULVESTAD INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
ABD ELEKTRO AS Elektrikerfaget
ACEL AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Tavlemontørfaget
ALFA ELEKTRO AS Elektrikerfaget
ALFRED NESSET AUTOMASJON AS Automatiseringsfaget
ALFRED NESSET ELEKTRO AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
ANGVIK ELEKTRO AS Elektrikerfaget
BERGET ELEKTRO OG LINJEBYGG AS Elektrikerfaget
Energimontørfaget
BRASTAD-ELEKTRO AS Elektrikerfaget
BRATSETH AS Elektrikerfaget
BRATTVAAG ELECTRO AS Elektrikerfaget
BRAVIDA NORGE AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
BØIFOT ELEKTRO AS Elektrikerfaget
CAVERION NORGE AS AVD NORDMØRE OG ROMSDAL ELEKTRO Elektrikerfaget
CAVERION NORGE AS AVD ÅLESUND Elektrikerfaget
Kulde- og varmepumpemontørfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
EIDSNES ELEKTRO AS Elektrikerfaget
EL 24 ENSIKO AS Elektrikerfaget
ELCONTACT AS Elektrikerfaget
ELECTRO TEAM AS Elektrikerfaget
ELEKTRONOR AS Elektrikerfaget
ELEKTROSERVICE KRISTIANSUND AS Elektrikerfaget
ELEKTROSERVICE ØRSTA AS Elektrikerfaget
ELEK24 AS Elektrikerfaget
ELMARIN AS Elektrikerfaget
ELMO TEKNIKK AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
ELSUPPORT AS Elektrikerfaget
ELTEL NETWORKS AS AVD MØRE OG ROMSDAL MOLDE Telekommunikasjonsmontørfaget
ENERGIMA ÅLESUND AS Automatiseringsfaget
ENERGISENTRUM AS Kulde- og varmepumpemontørfaget
GK INNEKLIMA AS AVD KRISTIANSUND N Automatiseringsfaget
Kulde- og varmepumpemontørfaget
GK INNEKLIMA AS AVD ÅLESUND Kulde- og varmepumpemontørfaget
HEISPLAN AS Heismontørfaget
HG ELEKTRO AS Elektrikerfaget
HG TEKNIKK AS Elektrikerfaget
HOLM ELEKTRO AS Elektrikerfaget
HUMLEN & MOLVÆR ELEKTRO AS Elektrikerfaget
HUSTADVIKA ELEKTRO AS Elektrikerfaget
HYDRO ALUMINIUM AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
IELEKTRO AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
INDUSTRI OG SKIPSELEKTRO AS Elektrikerfaget
ISTAD NETT AS Energimontørfaget
KRAFTMONTASJE AS Elektrikerfaget
Energimontørfaget
KRISTIANSUND ELEKTRO AS Elektrikerfaget
KRISTIANSUND KOMMUNE Elektrikerfaget
LIFT TECH AS Heismontørfaget
LINJEMONTASJE AS Energimontørfaget
LÅSSENTERET AS AVD KRISTIANSUND Låsesmedfaget
LÅSSENTERET AS AVD ÅLESUND Låsesmedfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
MESTA AS ELEKTRO SOGNDAL Elektrikerfaget
MESTA AS ÅLESUND Elektrikerfaget
MIDSUND ELEKTRO AS Elektrikerfaget
MIFO AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
MULTI KULDE NORDVEST AS Kulde- og varmepumpemontørfaget
MULTI KULDE VEST AS Kulde- og varmepumpemontørfaget
MØRE ELEKTROSERVICE AS Elektrikerfaget
MØRE TRAFO AS Tavlemontørfaget
MØRENETT AS Energimontørfaget
NEAS AS Energimontørfaget
IKT-servicefaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
NESSET KRAFT AS Energimontørfaget
NEAS AS AVD SUNNDAL Energioperatørfaget
NORDVEST ELEKTRO DRIFT AS Elektrikerfaget
NORDVEST NETT AS Energimontørfaget
A/S Norske Shell Elektrikerfaget
A/S NORSKE SHELL AVD PRODUKSJON OG PROSESSERING AV GASS OG LETTOLJE Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
OKEA ASA AVD KRISTIANSUND Elektrikerfaget
ONECO NETWORKS AS DISTRIKT MIDT MOLDE Telekommunikasjonsmontørfaget
ONECO NETWORKS AS DISTRIKT MIDT ÅLESUND Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
PROTON ELEKTRO AS Elektrikerfaget
RAUMA ELEKTRO AS Elektrikerfaget
RAUMA ENERGI AS Energimontørfaget
REDOX AS Automatiseringsfaget
ROMSDAL ELEKTRO AS Elektrikerfaget
RONGVE OG FYLLING ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SANDAL ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SANDØY INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
SANDØY NETT AS Energimontørfaget
SEAS SPJELKAVIK ELEKTRO AS Elektrikerfaget
A SKARE AS Elektrikerfaget
SPJELKAVIK AS Elektrikerfaget
STATKRAFT ENERGI AS AVD ADM SUNNDALSØRA/AURA KRAFTVERK Energimontørfaget
Energioperatørfaget
STORM ELEKTRO VEST AS Elektrikerfaget
STRANDA ENERGI AS Energimontørfaget
STRANDA PROLOG AS Automatiseringsfaget
SUCOM AS Telekommunikasjonsmontørfaget
SUND ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SUNNDAL ENERGI KF Energimontørfaget
WEBJØRN SVENDSEN AS Elektrikerfaget
SYKKYLVEN ENERGI AS Energimontørfaget
SYSTEM-ELECTRO AS Elektrikerfaget
TAFJORD KRAFTPRODUKSJON AS Energimontørfaget
TEMPRA AS Kulde- og varmepumpemontørfaget
TINE SA AVD ELNESVÅGEN Automatiseringsfaget
TINGVOLL ELEKTRO AS Elektrikerfaget
TOTAL ELEKTRO AS Elektrikerfaget
TUSSA INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
Tavlemontørfaget
TUSSA INSTALLASJON AS AVD FOSNAVÅG Elektrikerfaget
TUSSA INSTALLASJON AS AVD ULSTEIN Elektrikerfaget
ULSTEIN ELEKTRO INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
VARD ELECTRO AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Tavlemontørfaget
VARME OG KULDE AS Kulde- og varmepumpemontørfaget
VIK ELEKTRO AS Elektrikerfaget
VVS TEKNIKK MØRE AS Automatiseringsfaget
WEST ELEKTRO AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
WESTAD STORKJØKKEN AS Elektroreparatørfaget
ZENITH ELEKTRO AS Elektrikerfaget
ÆGIR ELEKTRO AS Elektrikerfaget
ØRA ELEKTRO AS Elektrikerfaget
ØYANGEN AS Kulde- og varmepumpemontørfaget
ÅLESUND ELEKTRO AS Elektrikerfaget
Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.