× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELEKTROFAG I ROGALAND

Organisasjonsnummer: 971337915
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

5 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Bjødnabeen 10
4031 STAVANGER
Rogaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 51 95 03 77
www.ofel.no

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Denne bedriften er godkjend lærebedrift innanfor faga som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ACOM ELEKTRO AS Elektrikerfaget
ACS ELEKTROAUTOMASJON AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
ACSENTERET AS Automatiseringsfaget
ACTIVE ELEKTRO AS Elektrikerfaget
Energimontørfaget
AGILE RIG & MODULES AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
AKASO ELEKTRO AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
AKER SOLUTIONS AS AVD STAVANGER Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
ALTUS INTERVENTION AS Automatiseringsfaget
Dataelektronikerfaget
ARNE BYBERG AS Elektrikerfaget
AVE SYSTEMER AS Elektrikerfaget
BAKER HUGHES NORGE AS Automatiseringsfaget
Dataelektronikerfaget
BARTEC TECHNOR AS Tavlemontørfaget
B B ELEKTRO Birger Bøe Elektrikerfaget
BLUEDAY TECHNOLOGY AS Elektrikerfaget
BRAVIDA NORGE AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
BRYNE ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
CARLSENS ELEKTRO INSTALLASJON AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
CAVERION NORGE AS Automatiseringsfaget
Dataelektronikerfaget
Elektrikerfaget
CENTER STAVANGER AS Dataelektronikerfaget
CONOCOPHILLIPS NORGE Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Kulde- og varmep.montørfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
CORETTO AS Elektrikerfaget
COVENT AS Automatiseringsfaget
DNF AS Elektrikerfaget
Kulde- og varmep.montørfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
EGERSUND ELEKTRO AS Elektrikerfaget
EL-SERVICE EGERSUND AS Elektrikerfaget
ELCOR AS Tavlemontørfaget
ELEKTRIKER 1 SANDNES AS Elektrikerfaget
ELEKTRO COMFORT AS Elektrikerfaget
ELEKTRO SMART AS Elektrikerfaget
ELEKTRO STAVANGER AS Elektrikerfaget
ELEKTROPRO AS Elektrikerfaget
ELEKTROSPESIALISTEN AS Elektrikerfaget
EL-EXPERTEN AS Elektrikerfaget
EL-IT INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
ELPA STAVANGER AS Tavlemontørfaget
ELREP AS ELESCO ROGALAND Elektroreparatørfaget
EL-TEAM AS Elektrikerfaget
ELTERA VEST AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
ELVERKET AS Elektrikerfaget
ENERGIMESTEREN AS Automatiseringsfaget
ENKO SCC AS Automatiseringsfaget
E-TECH ELEKTRO INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
EX-TECH SYSTEM AS Tavlemontørfaget
FELTEK AS Elektrikerfaget
FINNØY ELEKTRO AS Elektrikerfaget
GK INNEKLIMA AS Automatiseringsfaget
GMC MARITIME AS Elektrikerfaget
GO DIGITAL AS Automatiseringsfaget
GREEN MOUNTAIN AS Automatiseringsfaget
Dataelektronikerfaget
HAGA ELEKTRO AS Elektrikerfaget
HAGA INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
HARESTAD ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
HATTELAND ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
HÅ ELEKTRO AS Elektrikerfaget
ICSYS AS Dataelektronikerfaget
IKM ELEKTRO AS Elektrikerfaget
Viklerfaget
IKM TECHNOLOGY AS Viklerfaget
INNOVA AS Dataelektronikerfaget
INTUY AS Dataelektronikerfaget
JB ELECTRO AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Tavlemontørfaget
JOHANSEN ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
JÆREN KABELNETT Telekommunikasjonsmontørfaget
JØTRONIC ELEKTRO AS Tavlemontørfaget
KE AUTOMASJON AS Automatiseringsfaget
KINLY AS Dataelektronikerfaget
KJOSAVIK AS Dataelektronikerfaget
KLEPP ENERGI AS Telekommunikasjonsmontørfaget
KREATEL AS Elektrikerfaget
KVALEBERG AS Kulde- og varmep.montørfaget
LYSE LUX AS Elektrikerfaget
MARITIME ENERGY SERVICE AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
MG ELEKTRO AS Elektrikerfaget
MILJØ ELEKTRO AS Elektrikerfaget
NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS AVD PRODUKSJON STAVANGER Automatiseringsfaget
NOR ELEKTRO AUTOMASJON AS Elektrikerfaget
NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS AVD STAVANGER Automatiseringsfaget
NORRØNA STORKJØKKEN AS Elektroreparatørfaget
NORSE TECHNOLOGY AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
NORSK FIBEROPTIKK AS Telekommunikasjonsmontørfaget
NORSK FIBEROPTIKK DALANE AS Telekommunikasjonsmontørfaget
NOVA ELEKTRO AS Elektrikerfaget
NÆRBØ RØR OG ELEKTRO AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
OFFSHORE SYSTEMS AS Automatiseringsfaget
OGNA INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST STAVANGER Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
ONECO TECHNOLOGIES AS AVD SANDNES Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
ONECO VEST AS AVD SANDNES Elektrikerfaget
OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELEKTROFAG I ROGALAND Automatiseringsfaget
Dataelektronikerfaget
Elektrikerfaget
Energimontørfaget
Kulde- og varmep.montørfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
OPTIEL VEST AS Elektrikerfaget
PER GEORG INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
RELATEK ELEKTRO AS Elektrikerfaget
RENNESØY ELEKTRO AS Elektrikerfaget
RK TEKNISKE AS Kulde- og varmep.montørfaget
ROBOTNORGE AS Automatiseringsfaget
ROGALAND ELEKTRO AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
ROXEL ENERGY AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
RYFYLKE ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
RYGER ELEKTRO AS Elektrikerfaget
RØNNING ELEKTRO AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
R2S ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SANDNES AUTOMASJON & INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
SANDNES ELEKTRISKE FORRETNING AS Elektroreparatørfaget
SCHLUMBERGER NORGE AS Automatiseringsfaget
Dataelektronikerfaget
SIDDIS ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SIMEX ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SIMEX KLIMA & KULDE AS Kulde- og varmep.montørfaget
SINUS ELEKTRO AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Energimontørfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
SOLHEIMS ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SOLLAND ELEKTRO AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
SPENNING AS Elektrikerfaget
SR STORKJØKKEN AS Kulde- og varmep.montørfaget
STANLEY SECURITY AS Dataelektronikerfaget
STAVANGER ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
STAVANGER INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
SVAKSTRØM AS Dataelektronikerfaget
SVITHUN ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SØNNICO AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
SØNNICO AS AVD STAVANGER Elektrikerfaget
TEKNISKBUREAU AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Kulde- og varmep.montørfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
TIME ELEKTRO AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
TITANIA AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Energimontørfaget
TS STORKJØKKEN AS Kulde- og varmep.montørfaget
TRADE TECH AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
OTERA TRAFTEC AS AVD VEST Elektrikerfaget
TELENOR NORGE AS UCOM JÆREN IKT-servicefaget
UNISON INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
VACO ELEKTRO AS Elektrikerfaget
VEKTEK AS Elektrikerfaget
VISMA EXSO AS AVD SANDNES Dataelektronikerfaget
VISTE & SØMME AS Dataelektronikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
WESTCONTROL AS Automatiseringsfaget
WIOSS WITRON ON SITE SERVICES GMBH AVD SANDNES Automatiseringsfaget
ÅLGÅRD ELEKTRO AS Elektrikerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Organisasjonsnummer 971337915 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.