× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

SENTER FOR OPPLÆRING I ANLEGGSGARTNERFAGET

Organisasjonsnummer: 971277246
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

8 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Kobbervikdalen 69
3036 DRAMMEN
Viken

Kontaktinformasjon

Tlf: 32 83 10 10
www.soasenter.no

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Denne bedriften er godkjend lærebedrift innanfor faga som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
CH PROSJEKT AS Anleggsgartnerfaget
DET KONGELIGE HOFF Anleggsgartnerfaget
GARTNERHAGEN AS Anleggsgartnerfaget
GRØNTMILJØ AS Anleggsgartnerfaget
OSLO KOMMUNE GRAVFERDSETATEN Anleggsgartnerfaget
TRONSLIEN AS Anleggsgartnerfaget
UNIVERSITETET I OSLO Anleggsgartnerfaget
UTEROM AS Anleggsgartnerfaget
VAKTMESTER ANDERSEN AS Anleggsgartnerfaget
VAKTMESTERKOMPANIET AS Anleggsgartnerfaget
ANLEGG & UTEMILJØ AS Anleggsgartnerfaget
ARENTZ OG MUNKEBY ANLEGGSGARTNERI AS Anleggsgartnerfaget
AUNEMO UTOMHUSANLEGG AS Anleggsgartnerfaget
BMG STEIN & HAGE AS Anleggsgartnerfaget
DIN GÅRDSPLASS DRIFT AS Anleggsgartnerfaget
DIN VAKTMESTER AS Anleggsgartnerfaget
FALLMYR GARTNERI AS Anleggsgartnerfaget
HAGEANLEGG AS Anleggsgartnerfaget
HUSA MASKIN AS Anleggsgartnerfaget
KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIM Anleggsgartnerfaget
MÆRE LANDBRUKSSKOLE Anleggsgartnerfaget
NYPAN HAGE & ANLEGG AS Anleggsgartnerfaget
PARK & ANLEGGSTJENESTER AS Anleggsgartnerfaget
3 KLØVER AS Anleggsgartnerfaget
AGRO ANLEGG AS Anleggsgartnerfaget
ANLEGGSGARTNER BJØRN T BJERKNES AS Anleggsgartnerfaget
ANLEGGSGARTNER EIKEN & SØNN AS Anleggsgartnerfaget
ANLEGGSGARTNER JAN NILSEN AS Anleggsgartnerfaget
THORSBY HOLDING AS Anleggsgartnerfaget
ANLEGGSGARTNERKOMPANIET AS Anleggsgartnerfaget
BJØRN-THOMAS BJERKNES ANLEGGSGARTNER Anleggsgartnerfaget
BRAATHEN LANDSKAPSENTREPRENØR AS Anleggsgartnerfaget
VIKEN LANDSKAP AS Anleggsgartnerfaget
ANLEGGSGARTNER RUNE EK AS Anleggsgartnerfaget
FOSS & RØDSRUD UTEMILJØ AS Anleggsgartnerfaget
ANLEGGSGARTNER MARIUS GATEVOLD AS Anleggsgartnerfaget
HAGESPESIALISTEN AS Anleggsgartnerfaget
HOLTEFJELL MASKIN AS Anleggsgartnerfaget
JOHNSRUD TROND WILLY Anleggsgartnerfaget
JONNY TUVSJØEN AS Anleggsgartnerfaget
KALNES VIDEREGÅENDE SKOLE Anleggsgartnerfaget
KNUTSEN SKOGSTJENESTER AS Anleggsgartnerfaget
KOLSRUD Anleggsgartnerfaget
KONGSBERG GOLFBANE SA Anleggsgartnerfaget
LEIF GRIMSRUD AS Anleggsgartnerfaget
LILLESTRØM KOMMUNE Anleggsgartnerfaget
MASKIN OG UTEMILJØ AS Anleggsgartnerfaget
MILJØLANDSKAP ANLEGG AS Anleggsgartnerfaget
MODUM KOMMUNE Anleggsgartnerfaget
NANNESTAD GRØNTMILJØ AS Anleggsgartnerfaget
NORDBY MASKIN AS Anleggsgartnerfaget
NORDISK UTEMILJØ AS Anleggsgartnerfaget
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Anleggsgartnerfaget
OLE M. ALMELI AS Anleggsgartnerfaget
RÅDE GRAVESERVICE AS Anleggsgartnerfaget
SENTER FOR OPPLÆRING I ANLEGGSGARTNERFAGET Anleggsgartnerfaget
SKAARET LANDSKAP AS Anleggsgartnerfaget
SL STENLEGGING AS Anleggsgartnerfaget
STEEN & LUND AS Anleggsgartnerfaget
OLE ANDREAS TANGEN Anleggsgartnerfaget
TRANBY AS Anleggsgartnerfaget
TUNE UTEMILJØ Andre Belsby Anleggsgartnerfaget
A TUVSJØEN AS Anleggsgartnerfaget
ULLENSAKER KOMMUNE Anleggsgartnerfaget
UTEANLEGG AS Anleggsgartnerfaget
ANLEGGSGARTNER ARNESEN AS Anleggsgartnerfaget
BARLUND JENS AS Anleggsgartnerfaget
BRØDRENE GUDBRANDSEN AS Anleggsgartnerfaget
DEGVOLD UTEAREAL AS Anleggsgartnerfaget
DYRUD MASKIN OG UTEMILJØ AS Anleggsgartnerfaget
GIVAS IKS Anleggsgartnerfaget
GRØNT GREP AS Anleggsgartnerfaget
HADELAND MASKINDRIFT AS Anleggsgartnerfaget
HAFJELL ALPINSENTER AS Idrettsanleggsfaget
GUTHORM HOFF Anleggsgartnerfaget
LAND ANLEGGSGARTNER AS Anleggsgartnerfaget
TORSTEIN SOLVANG Anleggsgartnerfaget
ASFALT & UTEMILJØ AS Anleggsgartnerfaget
ABT ANLEGGSGARTNER AS Anleggsgartnerfaget
ANDVIK MASKIN AS Anleggsgartnerfaget
ANLEGGSGARTNER KALAGER AS Anleggsgartnerfaget
ANLEGGSGARTNERFIRMA STRANDMAN AS Anleggsgartnerfaget
ANLEGGSGARTNERFIRMAET STENSLAND OG MEUM AS Anleggsgartnerfaget
GRØTEIG AS Anleggsgartnerfaget
HVAMB 2 GRØNNE Anleggsgartnerfaget
HÅKONSEN OG SUKKE LANDSKAPSENTREPRENØR AS Anleggsgartnerfaget
JB UTEMILJØ AS Anleggsgartnerfaget
LIEN SKOG OG TREPLEIE AS Anleggsgartnerfaget
ULRIK MYRHAUG Anleggsgartnerfaget
SANDEFJORD KOMMUNE Idrettsanleggsfaget
TELEMARK PARK & HAGEANLEGG AS Anleggsgartnerfaget
TØNSBERG KOMMUNE Anleggsgartnerfaget
Idrettsanleggsfaget

Organisasjonsnummer 971277246 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.