× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Organisasjonsnummer: 944183779

Om bedriften

2 982 ansatte
Fylkeskommune

Forretningsadresse

Fylkeshuset Julsundvegen 9
6412 MOLDE
Møre og Romsdal

Kontaktinformasjon

Tlf: 71 25 80 00
www.mrfylke.no
Om bedriften er medlem av opplæringskontoret, skal du ta kontakt med opplæringskontoret for å få vite meir om læreplassar. Sjå meir informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er ikkje godkjent lærebedrift i nokre av dei fylka vi får data frå. Sjå kilden Vigo lenger nede på sida for å vite meir. Kvart år mangler tusenvis av læreplassar i Noreg. Ein lærling gir bedriften fersk kunnskap og nye innspill. Les meir om korleis bli lærebedrift på lærlingløftet.no.

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 944183779 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FAGSKOLEN I KRISTIANSUND Møre og Romsdal
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE BYGGJE- OG VEDLIKEHALDSSEKSJONEN Møre og Romsdal
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE Møre og Romsdal
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) ULSTEIN VIDAREGÅANDE SKULE Møre og Romsdal
Anleggsgartnerfaget (opplæring i bedrift) GJERMUNDNES VIDAREGÅANDE SKULE RAUMA OG VESTNES OPPLÆRNGSKONTOR Møre og Romsdal
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Møre og Romsdal
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Møre og Romsdal
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) FAGERLIA VIDAREGÅANDE SKULE Møre og Romsdal
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) ÅLESUND VIDEREGÅENDE SKOLE Møre og Romsdal
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Møre og Romsdal
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) BORGUND VIDAREGÅANDE SKOLE Møre og Romsdal
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) BORGUND VIDAREGÅANDE SKOLE Møre og Romsdal
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE Møre og Romsdal
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE Møre og Romsdal
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE Møre og Romsdal
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) ØRSTA VIDAREGÅANDE SKULE Møre og Romsdal
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) ØRSTA VIDAREGÅANDE SKULE Møre og Romsdal
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) ØRSTA VIDAREGÅANDE SKULE Møre og Romsdal
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) SYKKYLVEN VIDAREGÅANDE SKULE Møre og Romsdal
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) FRÆNA VIDAREGÅANDE SKOLE Møre og Romsdal
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FRÆNA VIDAREGÅANDE SKOLE Møre og Romsdal
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møre og Romsdal

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.