× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

VEIDEKKE INDUSTRI AS

Organisasjonsnummer: 913536770
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

1 264 ansatte
Aksjeselskap

Forretningsadresse

Skabos vei 4
0278 OSLO
Oslo

Kontaktinformasjon

Tlf: 21 05 50 00
www.veidekke.no
Om bedriften er medlem av opplæringskontoret, skal du ta kontakt med opplæringskontoret for å få vite meir om læreplassar. Sjå meir informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjend lærebedrift innanfor faga som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Organisasjonsnummer 913536770 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) Rogaland
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) EBA LANDFORENINGEN BYGG OG ANLEGG TRØNDELAG AVDELING Trøndelag
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) EBA LANDFORENINGEN BYGG OG ANLEGG TRØNDELAG AVDELING Trøndelag
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE - OKAB TRØNDELAG Trøndelag
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE - OKAB TRØNDELAG Trøndelag
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR TRANSPORTFAG TRØNDELAG SA Trøndelag
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) OKINDUSTRI Viken
Produksjonsteknikkfaget (opplæring i bedrift) OKINDUSTRI Viken
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG INNLANDET Innlandet
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) Innlandet
Laboratoriefaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) Innlandet
Vg3 Automatiseringsfaget OPPLÆRINGSKONTORET FOR INDUSTRIBEDRIFTER ØSTLANDET SA Innlandet
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget OKAB-BVT Vestfold og Telemark
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) OKAB-BVT Vestfold og Telemark
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Vestfold og Telemark
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) OKAB REGION NORD Troms og Finnmark
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget OPPLÆRINGSKONTOR FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) FINNMARK Troms og Finnmark
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTOR FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) FINNMARK Troms og Finnmark

Organisasjonsnummer 913536770 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF FØRDE BYGGOPP SOGN & FJORDANE Vestland
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF FØRDE OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG OG BERGFAGENE Vestland
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF DISTRIK ØSTFOLD/SØNDRE AKERSHUS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Viken
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS DV DISTRIKT SØR/VEST YTRE ROMSDAL TRANSPORTBRANSJENS OPPLÆRINGSKONTOR FOR MØRE OG ROMSDAL SA Møre og Romsdal
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS PG ÅNDALEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) Innlandet
Fjell- og bergverksfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS PG HOVEMOEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) Innlandet
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS DV SØNDRE HEDMARKEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) Innlandet
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget VEIDEKKE INDUSTRI AS DV SØNDRE HEDMARKEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) Innlandet
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS DV SØNDRE HEDMARKEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) Innlandet
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS DV SØNDRE HEDMARKEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) Innlandet
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI D&V INDRE ROMSDAL TRANSPORTBRANSJENS OPPLÆRINGSKONTOR FOR MØRE OG ROMSDAL SA Møre og Romsdal
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS DV DRAMMEN OKAB-BVT Viken
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS DV DRAMMEN OKAB-BVT Viken
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS DV DRAMMEN OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Viken
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS PG STEINKJER OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE - OKAB TRØNDELAG Trøndelag
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS PG STEINKJER OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE - OKAB TRØNDELAG Trøndelag
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS PG STEINKJER OPPLÆRINGSKONTORET FOR BIL- OG TRANSPORTFAG I TRØNDELAG Trøndelag
Fjell- og bergverksfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS PG LILLEHAMMER P&G OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) Innlandet
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF GJØVIK OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) Innlandet
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF MOSJØEN OPPLÆRINGSKONTORET MIDT HELGELAND OMH Nordland
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF MOSJØEN OPPLÆRINGSKONTORET MIDT HELGELAND OMH Nordland
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF SKIEN OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Vestfold og Telemark
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF ÅLESUND OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG - OG BERGFAGENE I MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF ÅLESUND OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG - OG BERGFAGENE I MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF HØNEFOSS OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Viken
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF HØNEFOSS Viken
Asfaltfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF ASFALTVERKET MO OPPLÆRINGSKONTORET NORD-HELGELAND Nordland
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF HYLLESTAD OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG OG BERGFAGENE Vestland

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.