× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

OPPLÆRINGSKONTORET FOR TRANSPORTFAG TRØNDELAG SA

Organisasjonsnummer: 876145952

Om bedriften

23 ansatte
Samvirkeforetak

Forretningsadresse

Kvenildmyra 5
7093 TILLER
Trøndelag

Kontaktinformasjon

Tlf: 95 00 37 66
www.olkt.no

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ANLEGG OG ENTREPRENØRSERVICE AOES AS Yrkessjåførfaget
ASKO MIDT-NORGE AS Logistikkfaget
Yrkessjåførfaget
ASPEN AS Yrkessjåførfaget
AUSTAD TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
AUTO-FRAKT AS Yrkessjåførfaget
BARE NORD AS Logistikkfaget
BILHJELP TRONDHEIM AS Yrkessjåførfaget
BJERKAKER TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
HARALD BJØRGUM TRANSPORT Yrkessjåførfaget
BL ENTREPRENØR AS Yrkessjåførfaget
BOREAL BUSS AS AVD ORKANGER Yrkessjåførfaget
ENTREPRENØR TOR BORTEN MASKIN AS Yrkessjåførfaget
BRANDÅS TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
BRING CARGO AS Logistikkfaget
BVT ENTREPRENØR AS Yrkessjåførfaget
DIGRE TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
DYRENDAHL TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
DYRETRANSPORT SERVICE AS Yrkessjåførfaget
EIDSVAAG KRAN OG TRANSPORTSERVICE AS Yrkessjåførfaget
ELVRUM SÆTTEM AS Yrkessjåførfaget
ENEBAKK AS Yrkessjåførfaget
IVAR EVENÅS TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
POWER NORGE AS AVD TILLER Logistikkfaget
FERAGEN MASKIN AS Yrkessjåførfaget
FLEXI TRANS AS Yrkessjåførfaget
FLOKK AS FABRIKK RØROS Logistikkfaget
FORSET GRUS AS Yrkessjåførfaget
FOSENLAST AS Yrkessjåførfaget
FRETEX JOBB OG OPPFØLGING AS AVD TRONDHEIM Logistikkfaget
Yrkessjåførfaget
FRØYA ANLEGGSSERVICE AS Yrkessjåførfaget
FSK DYRETRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
GALÅEN TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
GISNÅS AS Yrkessjåførfaget
GL TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
HB TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
HITRA BYGG & BETONG AS Yrkessjåførfaget
HOB GODS AS Yrkessjåførfaget
FRANK JENSEN TRANSPORT OG MOTORSPORT AS Yrkessjåførfaget
JOTRA AS Yrkessjåførfaget
KAARVANDS TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
KALVÅ BIL OG FRITID Yrkessjåførfaget
ARNSTEIN KLUNGERVIK Yrkessjåførfaget
KNUT BUGGE KRAN OG TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
KONGSBERG MARITIME AS AVD SKONNERTVEGEN Logistikkfaget
KONGSBERG SEATEX AS Logistikkfaget
KRANBILUTLEIE AS Yrkessjåførfaget
BRØDRENE LARSEN TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
BJØRN MAGNE LER Yrkessjåførfaget
Aksel Lernæs AS Yrkessjåførfaget
LIABØ TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
ANDERS LIE TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
LOMUNDAL TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
LW ENTREPRENØR AS Yrkessjåførfaget
MARDAHL MASKIN AS Yrkessjåførfaget
MASSETRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
VEMAX TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
METALLCO TRONDHEIM AS Gjenvinningsfaget
MONKEN CUSTOM ODD INGE MUNKVOLD Yrkessjåførfaget
NAV HJELPEMIDDELSENTRAL TRØNDELAG TRONDHEIM Logistikkfaget
NIDENG BRØYTING OG TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
NORDIC LIFT AS Logistikkfaget
NORDIC ROAD SERVICES AS AVD ORKDAL Yrkessjåførfaget
NORTURA SA AVD MALVIK Logistikkfaget
OKBAS TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
OLSEN DISTRIBUSJON AS Yrkessjåførfaget
OPPDAL BETONG AS Yrkessjåførfaget
OPPDAL GRAVING OG TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS NORGE AS Logistikkfaget
ORKLA SHIPPING & TRADING AS Yrkessjåførfaget
POSTEN NORGE AS Logistikkfaget
Yrkessjåførfaget
POSTEN NORGE AS TILLER Logistikkfaget
Yrkessjåførfaget
POSTNORD AS Logistikkfaget
PRØVEN TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
RAILCOMBI AS AVD TRONDHEIM Logistikkfaget
RAMLO AS Yrkessjåførfaget
RAMLO SANDTAK AS Yrkessjåførfaget
FRANK RAMSTAD Yrkessjåførfaget
RBL (RINDAL BIL - OG LANDBRUKSSENTER) AS Yrkessjåførfaget
REMA DISTRIBUSJON NORGE AS Logistikkfaget
Yrkessjåførfaget
REMIDT IKS Yrkessjåførfaget
TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS Yrkessjåførfaget
MAGNE ROSVOLD TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
RØROS CONTAINER OG MILJØ AS Yrkessjåførfaget
RØROS KOMMUNE Yrkessjåførfaget
SKEIDAR ORKANGER AS Logistikkfaget
SKEVIG LASTEBILTRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
JOMAR SKÅNØY AS Yrkessjåførfaget
SLETTÅS VANN- OG AVLØPSTEKNIKK AS Yrkessjåførfaget
SOLBERG MASKIN AS Yrkessjåførfaget
SR GROUP AS Yrkessjåførfaget
ST. OLAVS HOSPITAL HF Logistikkfaget
K STOKKE TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
STØREN BETONG AS Yrkessjåførfaget
SUNNSET JOSTEIN JARL Yrkessjåførfaget
TAMNES TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
TIDE BUSS AS AVD MIDTNORGE Yrkessjåførfaget
TRONDHEIM BYDRIFT Yrkessjåførfaget
TRØNDELAG BRØNNBORING AS Yrkessjåførfaget
TRØNDERBETONG AS Yrkessjåførfaget
TRØNDERBILENE AS Yrkessjåførfaget
TRANSPORTSENTRALEN TRØNDERFRAKT AS Yrkessjåførfaget
VAADAN TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS Yrkessjåførfaget
VEMAX AS Yrkessjåførfaget
VEØY AS AVD OPPDAL Yrkessjåførfaget
VINJES TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
JON OLAV VUTTUDAL AS Yrkessjåførfaget
WINSNES MASKIN & TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
ÅRBOGEN TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.