× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

OPPLÆRINGSKONTORET FOR INDUSTRIFAG OKI VESTFOLD STIFTELSE

Organisasjonsnummer: 871317062

Om bedriften

2 ansatte
Stiftelse

Forretningsadresse

Stensarmen 5
3112 TØNSBERG
Vestfold og Telemark

Kontaktinformasjon

Tlf: 33 35 93 30
www.oki-vf.no

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
MARINESERVICE AS Motormekanikerfaget
ABT BYGG AS Platearbeiderfaget
AGILITY SUBSEA FABRICATION AS Industrirørleggerfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
AGILITY SUBSEA FABRICATION AS AVD TØNSBERG Platearbeiderfaget
ALMEK INDUSTRI AS CNC-maskineringsfaget
ALUMINIUM FASADER AS Industrimontørfaget
ANDEBU MEKANIKK AS Platearbeiderfaget
ANLEGG-OG MILJØSERVICE AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
APS ALUMINIUM PROFIL SYSTEMER AS Industrimontørfaget
AQWA AS Industrimontørfaget
Industrirørleggerfaget
BAKEHUSET AS Industrimekanikerfaget
BARNFIND TECHNOLOGIES AS Produksjonselektronikerfaget
BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES NORWAY AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Industrimekanikerfaget
BILLADER AS Produksjonselektronikerfaget
BOMEKAN AS Platearbeiderfaget
DEKK1 AS Hjulutrustningsfaget
EMET AS CNC-maskineringsfaget
ENERI FIBER AS Telekommunikasjonsmontørfaget
ENWA BADEANLEGG AS Industrimontørfaget
ENWA PMI AS Industrirørleggerfaget
FASTLANE TECHNOLOGIES AS Industrimekanikerfaget
FERNO MOBILITY AS Produksjonselektronikerfaget
FINDUS NORGE AS AVD GRO INDUSTRIER TØNSBERG Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
FLÅTNES ELEKTRO-MEK AS Produksjonselektronikerfaget
FREDRIK SVENSSON AS CNC-maskineringsfaget
GRANS BRYGGERI AS Automatiseringsfaget
LÅSESMED E. HAUGAN AS Låsesmedfaget
HAUKERØD HAGE OG SKOG AS Motormekanikerfaget
HENGSRØD AS Platearbeiderfaget
HERHOLDT ANDERSEN AS Motormekanikerfaget
H. HENRIKSEN AS CNC-maskineringsfaget
Platearbeiderfaget
HILDING ANDERS NORWAY AS Produksjonsteknikkfaget
HK SPESIALISTEN AS Sveisefaget
HYDRO ALUMINIUM ROLLED PRODUCTS AS AVDELING HOLMESTRAND Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
Laboratoriefaget
Produksjonsteknikkfaget
HYDROSCAND AS AVD TØNSBERG Industrimontørfaget
Logistikkfaget
IAC VESTCOLD AS Kulde- og varmep.montørfaget
IKM INSPECTION AS NDT-kontrollørfaget
JARLSØ MARINA AS Motormekanikerfaget
JHS CONSTRUCTION AS Industrimekanikerfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
KIRKEDAM ELEKTRONIKK PRODUKSJON AS Produksjonselektronikerfaget
KIWA INSPECTA AS AVD STOKKE NDT-kontrollørfaget
KOLBERG CASPARY LAUTOM AS Industrimontørfaget
KRÜGER KALDNES AS Automatiseringsfaget
Industrimontørfaget
LAURITSEN GJERDEFABRIKK AS Automatiseringsfaget
LØVAAS MOTOR AS Motorsykkelfaget
LÅSESMEDEN LARVIK AS Låsesmedfaget
LÅSESMEDEN SANDEFJORD AS Låsesmedfaget
MARINE INSTALLASJON AS Platearbeiderfaget
Sveisefaget
MEKTRONIKK AS CNC-maskineringsfaget
NOKAS TEKNIKK SØR AS Dataelektronikerfaget
Låsesmedfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
NORGIPS NORGE AS Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
NORTRONIX AS Produksjonselektronikerfaget
NORTURA SA Industrimekanikerfaget
Produksjonsteknikkfaget
NOTECH AS Industrimontørfaget
OSWO AS CNC-maskineringsfaget
Produksjonselektronikerfaget
Produksjonsteknikkfaget
PELLES VERKSTED AS Elektroreparatørfaget
PLATECH AS Produksjonsteknikkfaget
PORT-SERVICE ØST AS Industrimontørfaget
PSREP AS Industrimekanikerfaget
RAGN SELLS AS AV BORGESKOGEN Gjenvinningsfaget
RHEINMETALL NORWAY AS CNC-maskineringsfaget
Kontor- og admin.faget
Optronikerfaget
RINGNES AS AVD LARVIK Produksjonsteknikkfaget
RYGG GUMMI AS Industrimekanikerfaget
Produksjonsteknikkfaget
SEIPPEL INDUSTRI AS Industrirørleggerfaget
SIAS AS Platearbeiderfaget
SIKKERHETSKOMPANIET AS Låsesmedfaget
SIPRO AS Industrimontørfaget
Sveisefaget
SKJÆRGÅRDEN24 BÅTVERKSTED AS Motormekanikerfaget
STIFTELSEN OSEBERG VIKINGARV Smedfaget
Trebåtbyggerfaget
STOKKE STÅL A/S Platearbeiderfaget
SVEISEMEKANIKK AS Platearbeiderfaget
TAVLE TEKNIKK AS Tavlemontørfaget
TECHNOMEK AS Industrimekanikerfaget
TEXI ELECTRONICS AS Produksjonselektronikerfaget
TINE SA Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
Produksjonsteknikkfaget
TJØME MOTORVERKSTED AS Bilfaget, lette kjøretøy
TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Produksjonsteknikkfaget
ULVIKEN MOTORSENTER AS Motormekanikerfaget
UMBRA PRODUKTER AS Industrimontørfaget
EVERZINC NORWAY AS Industrimekanikerfaget
VALLØ BÅT AS Motormekanikerfaget
VALLØ MARINA AS Motormekanikerfaget
VEKO AS Industrimontørfaget
Kulde- og varmep.montørfaget
VESTFOLD BYGG OG REKKVERK AS Industrimontørfaget
VESTFOLD TRUCKSERVICE AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
VESTFOLD VANN IKS Automatiseringsfaget
VESTFOLD VARMEPUMPESERVICE AS Kulde- og varmep.montørfaget
VIKA MONTERING AS Platearbeiderfaget
WILHELMSEN CHEMICALS AS Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
WIRTGEN NORWAY AS Anleggsmaskinmekanikerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.