Lærlingtetthet for alle fylker

Lærlingtetthet måles i antall lærlinger per årsverk, og uttrykkes i prosent. Grafen viser lærlingtetthet (oransje linje) og arbeidsmarkedets størrelse (blå søyler) for ditt valg av fylke/kommune og utdanningsprogram/programområder.

Områder med høye blå søyler (stort arbeidsmarked) og lav oransje linje (lav lærlingtetthet) har statistisk størst potensial for å kunne ta imot flere lærlinger.