Lærlinger i Norge

Partene i samfunnskontrakten for flere læreplasser er enige i at flere må få læreplass. På denne siden har vi samlet nøkkeltall for lærlinger i både offentlig og privat sektor. Utforsk og sammenlign hvor mange lærlinger som finnes i statlige etater, fylkeksommuner, kommuner og ulike næringer i Norge.

Gjennom regjeringens fellesføringer for 2022, har staten som mål at virksomheter med mer enn 75 ansatte skal ha minst en lærling. Her får du oversikt over alle statlige etater med alle underliggende enheter. For eksempel vil tallene for “Kunnskapsdepartementet” også inkludere tallene for “Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet”, men man kan også se på “Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet” som en selvstendig enhet.

Kilder:

Lærekontrakter per virksomhet
  • Kilde: VIGO
  • Sist oppdatert: 2023-12-01
Utforsk hele datasettet
Årsverk
  • Kilde: NAV Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister
  • Sist oppdatert: 2023-12-12
Utforsk hele datasettet
Virksomheter, virksomhetshierarki og næringer
  • Kilde: Brønnøysundregistrene (hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret)
  • Sist oppdatert: I dag
Utforsk hele datasettet