Nøkkelinformasjon

Image
Image

Lærested

Studiested

Lukas fagskole

Studiepoeng

60.00

Semester

4

Studietempo

Deltid

Om studiet

Studiet gjør studenten i stand til å møte barn og unge med særskilte behov og deres familier, hvor læring og mestring er sentralt.

Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp så tidlig som mulig. Studiet fokuserer på kunnskap om spesialpedagogikk og tiltak inn mot barn og unge og deres læring. Utdanningen vil gjøre studenten i stand til å møte barn og unge med særskilte behov og deres familier hvor læring og mestring er sentralt.

Alle utdanninger innen