Selbu i TrøndelagOrganisasjonsnummer 997892119

SELBU BYGGTRE AS

Har 1 underenhet

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  27
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Produksjon av monteringsferdige hus

Yrker registrert på bedriften:

Byggingeniør
Hjelpearbeider innen bygg og anlegg
Ingeniør
Ingeniør i energi og miljø i bygg
Leder
Salgsmedarbeider
Tømrer

Kontakt

SELBU BYGGTRE AS

Besøksadresse
Selbuvegen 817 7580 Selbu

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.
icon

Godkjenninger og lærlinger

Har totalt 3 lærlinger akkurat nå, eller ca. 6,7% læringer av 29.8 årsverk.

(Antall lærlinger og årsverk inkluderer alle avdelinger / underenheter.)

Godkjenninger og løpende lærekontrakter registrert på denne enheten

Tømrerfaget

1-3
Trøndelag 1-3 løpende lærekontrakter
 • TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I NEADALEN
icon

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.
icon

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.
icon

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Direktoratet for byggkvalitetSentralt godkjent
   • Prosjekterende - arkitektur i tiltaksklasse 1
   • Prosjekterende - konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1
   • Prosjekterende - lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 1
   • Ansvarlig søker - (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1
   • Utførende - plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1
   • Utførende - tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1