OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN

Organisasjonsnummer: 991429190
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

2 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Østre Aker vei 256
0976 OSLO
Oslo

Kontaktinformasjon

Tlf: 22 45 78 90

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
BANE NOR SF Banemontørfaget
Energimontørfaget
Signalmontørfaget
Elektrikerfaget
SPORDRIFT AS Banemontørfaget
Energimontørfaget
Signalmontørfaget
Elektrikerfaget
NRC BANE AS Banemontørfaget
Elektrikerfaget
Signalmontørfaget
OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Banemontørfaget
Elektrikerfaget
SPORDRIFT ASKER Signalmontørfaget
SPORDRIFT LILLESTRØM Banemontørfaget
Energimontørfaget
Signalmontørfaget
SPORDRIFT SKI INFRASTRUKTUR - PROSJEKTER Banemontørfaget
Energimontørfaget
Signalmontørfaget
SPORDRIFT DOMBÅS INFRASTRUKTUR - PROSJEKTER Banemontørfaget
SPORDRIFT JAREN INFRASTRUKTUR - PROSJEKTER Banemontørfaget
SPORDRIFT LILLEHAMMER Banemontørfaget
Energimontørfaget
SPORDRIFT OTTA Banemontørfaget
Signalmontørfaget
BANE NOR TØNSBERG Banemontørfaget
RALLARSERVICE AS Banemontørfaget
SPORDRIFT GRONG Banemontørfaget
Signalmontørfaget
SPORDRIFT LEVANGER Banemontørfaget
SPORDRIFT RØROS Banemontørfaget
SPORDRIFT STØREN INFRASTRUKTUR - PROSJEKTER Banemontørfaget
SPORDRIFT TRONDHEIM INFRASTRUKTUR - PROSJEKTER Banemontørfaget
Energimontørfaget
Signalmontørfaget
SPORDRIFT HOKKSUND Banemontørfaget
Signalmontørfaget
SPORDRIFT HØNEFOSS INFRASTRUKTUR - PROSJEKTER Banemontørfaget
Signalmontørfaget
SPORDRIFT KONGSBERG Banemontørfaget
SPORDRIFT ÅL Banemontørfaget
RES TRACK NORDIC AS Banemontørfaget
BANE NOR NESLANDSVATN Banemontørfaget
BANE NOR NORDAGUTU INFRASTRUKTUR - PROSJEKT Banemontørfaget
Energimontørfaget
BANE NOR SKIEN INFRASTRUKTUR - PROSJEKTER Banemontørfaget
BANE NOR EIDANGER Banemontørfaget
Signalmontørfaget
NORSK JERNBANEDRIFT AS Banemontørfaget
Energimontørfaget
Signalmontørfaget
NRC BANE AS AVD PORSGRUNN Signalmontørfaget
SPORDRIFT EIDANGER Banemontørfaget
Signalmontørfaget
SPORDRIFT NESLANDSVATN Banemontørfaget
SPORDRIFT NORDAGUTU INFRASTRUKTUR - PROSJEKTER Banemontørfaget
Energimontørfaget
BANESERVICE AS Banemontørfaget
Signalmontørfaget
INFRANORD NORGE AS Banemontørfaget
Energimontørfaget
BANE NOR OSLO INFRASTRUKTUR - PROSJEKETER Signalmontørfaget
NOROCS AS Energimontørfaget
RAIL INFRASTRUCTURE AS Signalmontørfaget
SPORVEIEN AS Banemontørfaget
Elektrikerfaget
Industrimontørfaget
Signalmontørfaget
Togelektrikerfaget
VEIDEKKE ENTREPRENØR AS Banemontørfaget
Elektrikerfaget
Energimontørfaget
Signalmontørfaget
GJERMUNDSHAUG BANE AS Banemontørfaget
BANE NOR BODØ Banemontørfaget
SPORDRIFT FAUSKE Banemontørfaget
SPORDRIFT MO I RANA INFRASTRUKTUR - PROSJEKTER Banemontørfaget
Signalmontørfaget
SPORDRIFT MOSJØEN INFRASTRUKTUR - PROSJEKTER Banemontørfaget
Signalmontørfaget
SPORDRIFT NARVIK INFRASTRUKTUR - PROSJEKTER Banemontørfaget
Energimontørfaget
Signalmontørfaget
SPORDRIFT VOSS INFRASTRUKTUR - PROSJEKTER Banemontørfaget
Signalmontørfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 991429190 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.