OK VERKSTEDTEKNISKE- OG MAT-FAG

Organisasjonsnummer: 980093859

Om bedriften

3 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Kunnskapsparken Bernhard Lunds vei 4
9300 FINNSNES
Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ARNØY LAKS SLAKTERI AS Automatiseringsfaget
ART NOR AS Industriell matproduksjon
BAKEHUSET NORD-NORGE AS AVD FINNSNES Bakerfaget
Konditorfaget
BJØRN BYGG AS Sveisefaget
BÅT & BYGGSTÅL AS Industrirørleggerfaget
Platearbeiderfaget
CERTEGO AS AVD TROMSØ Låsesmedfaget
CERTEGO AS AVD HARSTAD Låsesmedfaget
DRYTECH AS Automatiseringsfaget
EIDE HANDEL AS Butikkslakterfaget
Pølsemakerfaget
ELVEVOLL SETTEFISK AS Industrimekanikerfaget
ETAC BIL AS AVD TROMSØ Industrimontørfaget
FRISTELSEN BAKERI OG KONDITORI AS Bakerfaget
Konditorfaget
GK INNEKLIMA AS AVD TROMSØ Automatiseringsfaget
Kulde- og varmep.montørfaget
HAVBRUKSSTASJONEN I TROMSØ AS Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
HOFSØY MEKANISKE AS Anleggsmaskinførerfaget
Industrimekanikerfaget
INDUSTRIKULDE AS Kulde- og varmep.montørfaget
JOHNSON CONTROLS NORWAY AS AVD REFRIGERATION TROMSØ Kulde- og varmep.montørfaget
KVITEBJØRN VARME AS Automatiseringsfaget
KYSTENS MATHUS AS Butikkslakterfaget
LERØY AURORA AS Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
LÅSESMEDEN TROMSØ AS Låsesmedfaget
MACKS ØLBRYGGERI AS PRODUKSJON NORDKJOSBOTN Kjemiprosessfaget
MACKS ØLBRYGGERI AS Industriell matproduksjon
MARITIM CENTER AS Motormekanikerfaget
MARITIM SVEISESERVICE AS Industrimekanikerfaget
Industrirørleggerfaget
Sveisefaget
MMC FIRST PROCESS AS AVD TROMSØ Kulde- og varmep.montørfaget
H MYDLAND AS Pølsemakerfaget
WENNSTROM NET AS AVD TROMSØ Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
NORTURA SA AVD MÅLSELV Kjøttskjærerfaget
Logistikkfaget
Pølsemakerfaget
Slakterfaget
OLSENS VERFT AS Industrimekanikerfaget
PRO CON AS Industrimekanikerfaget
Platearbeiderfaget
PTG KULDETEKNISK AS Automatiseringsfaget
Kulde- og varmep.montørfaget
PÅ HJØRNET AS Kokkfaget
SIEMENS AS AVD SI RSS TROMSØ Automatiseringsfaget
SOLBERG PETTERSEN AS Pølsemakerfaget
SPESMEK AS Automatiseringsfaget
SPIDER INDUSTRIER AS Automatiseringsfaget
STEINLY MARIN SERVICE AS Industrimekanikerfaget
STÅLSERVICE AS Platearbeiderfaget
Sveisefaget
TEKNISK-SERVICE AS Industrimontørfaget
TEKNOTHERM MARINE AS AVD TROMSØ Kulde- og varmep.montørfaget
THERMO CONTROL NORD AS Kulde- og varmep.montørfaget
TINE SA AVD STORSTEINNES Automatiseringsfaget
Industriell matproduksjon
Industrimekanikerfaget
TINE SA AVD MEIERI HARSTAD Industriell matproduksjon
Kjemiprosessfaget
TROMS PORTSERVICE AS Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
TROMSØ MARINE SERVICE AS Motormekanikerfaget
TROMSØ MEKANISKE AS Industrimekanikerfaget
Motormekanikerfaget
ULMATEC SKIPSSERVICE AS AVD TROMSØ Industrimekanikerfaget
Motormekanikerfaget
WWW.ROSS.AS Motormekanikerfaget
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.