OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG OG BERGFAGENE I SØR-TRØNDELAG

Organisasjonsnummer: 979426844

Om bedriften

0 ansatte
Annen juridisk person

Forretningsadresse

Hornebergvegen 1
7038 TRONDHEIM
Trøndelag

Kontaktinformasjon

Tlf: 73 95 69 40
www.ohabst.no

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AAS JOSTEIN Skogfaget
ANLEGG OG ENTREPRENØRSERVICE AOES AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
ANLEGGSGARTNER 1 Holm Anleggsgartnerfaget
ANLEGGSMASKINER HOLDING AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
Anleggstjenester A/S Anleggsmaskinførerfaget
OTTAR AUGDAL AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
TROND AUNE MASKINSTASJON AS Anleggsmaskinførerfaget
AUNEMO UTOMHUSANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
A4 ANLEGG AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
OLE P. BAKKEN AS Anleggsmaskinførerfaget
M BJØRGUM MASKINSTASJON AS Anleggsmaskinførerfaget
BL UTOMHUS AS Anleggsgartnerfaget
BN ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
BRENDE AS Anleggsmaskinførerfaget
BRH ANLEGG AS Fjell- og bergverksfaget
BRØTTEM OG STORLER MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
DALE MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
DIN GÅRDSPLASS DRIFT AS Anleggsmaskinførerfaget
DOVRE ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
DRUGLI MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
EKREN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
FERAGEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
FORSET GRUS AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
FOSSLI MASKIN OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
FRANZEFOSS GJENVINNING AS Gjenvinningsfaget
FRANZEFOSS PUKK AS AVD VASSFJELL 206 Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Laboratoriefaget
FREMSTAD AS Anleggsmaskinførerfaget
FRØYA ANLEGGSSERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
FUNDAMENTERING AS Vei- og anleggsfaget
GAULA GRAVESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
GJERVAN AS Anleggsmaskinførerfaget
THOR GJUL AS Anleggsmaskinførerfaget
GM GRAVESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
GRAVER AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
ODDMUND GROVEN AS Anleggsmaskinførerfaget
GRUNNARBEID ENTREPRENØR AS Vei- og anleggsfaget
HAGEANLEGG AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
HAW ANLEGG AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
HEIMDAL VAKTMESTERSERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
HESSELBERG MASKIN AS AVD TRONDHEIM Anleggsmaskinmekanikerfaget
HITRA ANLEGGSSERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
HITRA GRAVESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
HOEL & SØNNER AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
HUSA MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
HVITSAND ENTREPRENØR AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
HVITSAND ROGER Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
HØGMO FJELLSPRENGING AS Fjell- og bergverksfaget
LARS HØYEM AS Anleggsmaskinførerfaget
IMPLENIA NORGE AS Fjell- og bergverksfaget
JERNBETONG AS Anleggsmaskinførerfaget
JORDET ATV SUPPORT OG ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
JULE MASKIN & SKOGSDRIFT AS Anleggsmaskinførerfaget
KLEVELAND'S UTEMILJØ AS Anleggsmaskinførerfaget
KN ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
KOREN SPRENGNINGSSERVICE AS Fjell- og bergverksfaget
KVÅLE MASKIN AS Fjell- og bergverksfaget
KYLLO MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
LARSEN ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Tore Løkke A/S Anleggsmaskinførerfaget
MARDAHL MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
MEISTAD MASKIN AS Vei- og anleggsfaget
MINERA SKIFER AS AVD OPPDAL Fjell- og bergverksfaget
MOBILKNUSING MIDT-NORGE AS Fjell- og bergverksfaget
STEIN MOEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
MULDVARPEN AS Anleggsmaskinførerfaget
NORDIC CRANE MIDT-NORGE AS Kran- og løfteoperasjonsfaget
BJØRN NORSET Anleggsmaskinførerfaget
NYHUS MASKIN AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
BRØDRENE ONSØIEN AS Anleggsmaskinførerfaget
OPLAND LARS GJERVAN Anleggsmaskinførerfaget
OPPDAL GRAVING OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
OPPDAL MASKINKOMPANI AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
OPPDAL STEN AS Steinfaget
OPSAL OG FJELNSET AS Anleggsmaskinførerfaget
ORKDAL KOMMUNE Anleggsmaskinførerfaget
ORKLA MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
PALLIN AS Anleggsmaskinførerfaget
PON EQUIPMENT AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
RAMLO SANDTAK AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
RAMO ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
Vei- og anleggsfaget
RENNEBU KOMMUNE Kontor- og admin.faget
ROAN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
AUNE MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
GUNNAR SAGBERG AS Anleggsmaskinførerfaget
SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
SG ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
SOLBERG MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
JOHS J SYLTERN AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
SØBSTAD AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
Vei- og anleggsfaget
TEKNOBYGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
TERMINALEN ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
TOTALMASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
TRONDHEIM BYDRIFT Anleggsmaskinmekanikerfaget
UTLER ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS Anleggsmaskinførerfaget
Industrimekanikerfaget
VMS TRONDHEIM AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
VÅRVIK OG WIIG AS Anleggsmaskinførerfaget
ROAR WILHELMSEN AS Kran- og løfteoperasjonsfaget
WINSNES MASKIN & TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
WITSØ MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
EIVIND ØVERGÅRD Anleggsmaskinførerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.