OKAB REGION NORD

Organisasjonsnummer: 976774442

Om bedriften

0 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Sjøgata 86
8200 FAUSKE
Nordland

Kontaktinformasjon

Tlf: 75 64 34 40
www.okab.no

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ALSTAD MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
OTTAR BERGERSEN & SØNNER AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
BERNHARDSEN ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
ALF BREKKEN & SØNNER DRIFT AS Anleggsmaskinførerfaget
ALF BREKKEN OG SØNNER AS Anleggsmaskinførerfaget
BULDER VERKSTED AS AVD MOSJØEN Anleggsmaskinmekanikerfaget
BULLDOZER MASKINLAG ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
BULLDOZER MASKINLAG PRODUKSJON AS Fjell- og bergverksfaget
BULLDOZER MASKINLAG UTLEIE AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
CONSTO ANLEGG NORD AS Anleggsmaskinførerfaget
ENKON AS Anleggsmaskinførerfaget
ENTREPRENØR STEN TURMO AS Anleggsmaskinførerfaget
J.ERSVIK GRAVING OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
FAGERHAUG MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
FORSMO MASKINER & TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
FRANK'S MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
GJERØY MASKINSTASJON Bent Aakre Fjell- og bergverksfaget
GFE AS Fjell- og bergverksfaget
HADSEL MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
HENRIKSEN MASKINSTASJON AS Anleggsmaskinførerfaget
STÅLE HOLDAHL MASKIN & TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
JONNY OLAFSEN TRANSPORT OG MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
JOHN KILDAL & SØNNER AS Anleggsmaskinførerfaget
KRISTENSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
MASKINENTREPRENØR KRISTIAN KRISTIANSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
LARSSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
LEONHARD NILSEN & SØNNER AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Betongfaget
Fjell- og bergverksfaget
LOFOTPUKK AS Anleggsmaskinførerfaget
MESTA AS MO I RANA Anleggsmaskinførerfaget
MESTA AS AVD NARVIK Anleggsmaskinførerfaget
MOLDJORD BYGG OG ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
NESNA MASKINSTASJON AS Anleggsmaskinførerfaget
ROGER NILSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
KOLBJØRN NILSSKOG AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
NITREX AS Fjell- og bergverksfaget
OSPAS AS Anleggsmaskinførerfaget
OLAF PETTERSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
PK STRØM AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
RASMUSSEN ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
REINHOLDTSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
ROGNAN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
SALTEN ENTREPRENØR & EIENDOM AS Anleggsmaskinførerfaget
T L FJELLSPRENGNING AS Fjell- og bergverksfaget
TARALDSVIK MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
THORE MAGNUSSEN OG SØNN AS Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
UNIMASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
VARDE PROSJEKT 2 AS Anleggsmaskinførerfaget
VEINOR AS Anleggsmaskinførerfaget
WOLDEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
ØIJORD & AANES ENTREPRENØRFORRETNING AS Anleggsmaskinførerfaget
ANLEGG & MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
AVINOR AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
BAKS AS Anleggsmaskinførerfaget
BARDU MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
BRØDRENE KARLSEN ANLEGGSDRIFT AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
BRØDRENE KILLI AS Anleggsmaskinførerfaget
Dagenborg Maskin A/S Anleggsmaskinmekanikerfaget
FUNDAMENTERING OG GRAVING AS Anleggsmaskinførerfaget
MASKINENTREPRENØR TOR GABRIELSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
GRAV & SPRENG AS Anleggsmaskinførerfaget
GRAVETJENESTEN AS Anleggsmaskinførerfaget
HARSTAD MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
HINNØY MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
JM JENSSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
MASKINENTREPENØR JARLE JOHANSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
ROLF JØRGENSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
KIRKESDALEN SKOGSENTREPRENØR AS Skogfaget
MASKINENTREPRENØR STIG KRISTIANSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
LNS SPITSBERGEN AS Anleggsmaskinførerfaget
Industrimekanikerfaget
LØKSE MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
ROALD MADSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
MASKINEIER MARTIN MYDLAND AS Anleggsmaskinførerfaget
MESTA AS AVD KVALØYA Vei- og anleggsfaget
MÅLSELV MASKIN & TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
MASKINENTREPRENØR HERBJØRN NILSSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
NORD TROMS MASKIN OG ANLEGG EIENDOM AS Anleggsmaskinførerfaget
NORDHAUG MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
ONOS OLE NORDMO & SØNN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
NYDALS MASKINSTASJON AS Anleggsmaskinførerfaget
PON EQUIPMENT AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
ROGNMO GRAVESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
RYENG ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
SENJA ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
SÆTERÅSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
EINAR SØRENSEN MASKINENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
TP MASKIN FINNSNES AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
TROMSØ BERGSPRENGING AS Fjell- og bergverksfaget
TRULSSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS Asfaltfaget
WORKINN AS Anleggsmaskinførerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.