ELEKTROFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR AGDER ELFO AGDER

Organisasjonsnummer: 976181263

Om bedriften

3 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

c/o Sam Eydes VGS Østensbuveien 80
4848 ARENDAL
Agder

Kontaktinformasjon

Tlf: 37 01 74 65

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
A-Å ELEKTRO AS Elektrikerfaget
ABP ELEKTRO AS Elektrikerfaget
AGDER EL INSTALLASJON ARENDAL AS Elektrikerfaget
AGDER EL INSTALLASJON AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
RICHARD ANDERSEN ELEKTRO AS Elektrikerfaget
ANDREASSEN & AASTVEIT AS Elektrikerfaget
ARENDAL ELEKTRO AS Elektrikerfaget
ARENDAL EL TEAM AS Elektrikerfaget
BANG ELEKTRO AS Elektrikerfaget
Bergene Holm AS Automatiseringsfaget
BERGENE HOLM AS AVD NIDARÅ Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
BIRKELAND ELEKTRO AS Elektrikerfaget
CAVERION NORGE AS Elektrikerfaget
CAVERION NORGE AS AVD ARENDAL Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
CENTRUM ELEKTRO AS Elektrikerfaget
P M DANIELSEN KONTORUTSTYR AS Dataelektronikerfaget
JOBBKLAR UTVIKLING AS Tavlemontørfaget
ELEKTRO SKAGERRAK AS Elektrikerfaget
ELEKTRO-ENTREPRENØREN ARENDAL AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
ELESCO AGDER AS Dataelektronikerfaget
Elektroreparatørfaget
ELPUNKT AS AVD HOVDEN Elektrikerfaget
ELTEL NETWORKS AS AVD ARENDAL Telekommunikasjonsmontørfaget
ESKEDAL ELEKTRO AS Elektrikerfaget
FAGELEKTRO AS Elektrikerfaget
FEVIK ELEKTRO AS Elektrikerfaget
FIVEN NORGE AS Elektrikerfaget
FJELLHEIM ELEKTRO AS Elektrikerfaget
FLOSTA ELEKTRO AS Elektrikerfaget
G.T AUTOMASJON&ELEKTRO SERVICE AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
HALVORSEN ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
HERNIS SCAN SYSTEMS AS Dataelektronikerfaget
HISØY ELEKTRO AS Elektrikerfaget
KNUT HOVET INSTALLASJONAR AS Elektrikerfaget
IMS GROUP AS Tavlemontørfaget
IMS TECHNOLOGIES AS Tavlemontørfaget
IPEC MILJØ AS Automatiseringsfaget
KITRON AS Dataelektronikerfaget
LILLESAND ELEKTRO AS Elektrikerfaget
LILLESAND KOMMUNE Dataelektronikerfaget
MESTA AS Elektrikerfaget
NEDIG AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
ONECO NETWORKS AS Telekommunikasjonsmontørfaget
ONECO ELEKTRO AS AVD ARENDAL Energimontørfaget
OTERA INFRA AS AVD ARENDAL Elektrikerfaget
Energimontørfaget
OTERA INFRA AS AVD ÅMLI Energimontørfaget
RISØR HEIS OG ELEKTROSERVICE AS Elektrikerfaget
SCANMATIC AS Automatiseringsfaget
ONECO SAMFERDSEL AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
SETESDAL IKT Dataelektronikerfaget
STEBEKK ELEKTROSERVICE AS Elektrikerfaget
SØNNINGDAL ELEKTRO AS Elektrikerfaget
TOTAL SERVICE AS Elektrikerfaget
TVEDESTRAND ELEKTRO AS Elektrikerfaget
REIDAR TØNNESSEN AS Elektrikerfaget
ØSTERENG IT AS Dataelektronikerfaget
ØSTERHUS ELEKTRO AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.