CAVERION NORGE AS AVD HØYANGER

Organisasjonsnummer: 974857464
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

10 ansatte
Bedrift underlagt CAVERION NORGE AS

Forretningsadresse

Strandgata 12
6993 HØYANGER
Sogn og Fjordane

Kontaktinformasjon

Tlf: 22 87 40 00
www.caverion.no
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i avdelingen:

Bedriften har innrapportert følgende stillingstitler til Aa-registeret:

Avdelingsleder (Bygg Og Anlegg), Storkundeansvarlig (Engrosalg), Elektriker, Lærling (Elektriker), Servicetekniker (Elektriker)

Organisasjonsnummer 974857464 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Organisasjonsnummer 974857464 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) CAVERION NORGE AS NELFO VESTFOLD OPPLÆRING (NEVO) Vestfold
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) CAVERION NORGE AS NELFO VESTFOLD OPPLÆRING (NEVO) Vestfold
Vg3 Automatiseringsfaget CAVERION NORGE AS OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELEKTROFAG I ROGALAND Rogaland
Vg3 Dataelektronikerfaget CAVERION NORGE AS OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELEKTROFAG I ROGALAND Rogaland
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) CAVERION NORGE AS OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELEKTROFAG I ROGALAND Rogaland
Rørleggerfaget (opplæring i bedrift) CAVERION NORGE AS RØRENTREPRENØRENES OPPLÆRINGSKONTOR - ROGALAND Rogaland
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) CAVERION NORGE AS MIDTNORSK OPPLÆRING AS Trøndelag
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget (opplæring i bedrift) CAVERION NORGE AS OPPLÆRINGSKONTORET BTV Trøndelag
Kulde- og varmepumpemontørfaget (opplæring i bedrift) CAVERION NORGE AS OTEK SØR I TRØNDELAG Trøndelag
Rørleggerfaget (opplæring i bedrift) CAVERION NORGE AS RØRENTREPRENØRENES OPPLÆRINGSKONTOR - TRØNDELAG Trøndelag
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) CAVERION NORGE AS SEOS - ELEKTROFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR Trøndelag
Kulde- og varmepumpemontørfaget (opplæring i bedrift) CAVERION NORGE AS SEOS - ELEKTROFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR Trøndelag
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) CAVERION NORGE AS ELEKTROFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR AGDER ELFO AGDER Aust-Agder
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) CAVERION NORGE AS ELEKTROFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR AGDER ELFO AGDER Aust-Agder
Rørleggerfaget (opplæring i bedrift) CAVERION NORGE AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGGFAGENE I AGDER (OKAB) Aust-Agder
Kulde- og varmepumpemontørfaget (opplæring i bedrift) CAVERION NORGE AS INNLANDET KOMPETANSESENTER AS Hedmark
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) CAVERION NORGE AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG I HEDMARK Hedmark
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) CAVERION NORGE AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG I HEDMARK Hedmark
Rørleggerfaget (opplæring i bedrift) CAVERION NORGE AS OPPLÆRINGSKONTORET RØRFAG HEDMARK OG OPPLAND Hedmark
Kulde- og varmepumpemontørfaget (opplæring i bedrift) CAVERION NORGE AS Hedmark
Telekommunikasjonsmontørfaget (opplæring i bedrift) CAVERION NORGE AS Hedmark
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) CAVERION NORGE AS STIFTELSEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG I BERGEN OG OMEGN Hordaland

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 974857464 har inngått samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Sluttkompetanser Programområder Skole
Høyanger vidaregåande skule
Kontakt: Ståle Walsvik
Vis avtale

Organisasjonsnummer 974857464 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Sluttkompetanser Programområder Skole Bedrift
Mosjøen videregående skole
Kontakt: Per Drevland
CAVERION NORGE AS Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.