TROMSØ KOMMUNE SEKSJON FOR FAGOPPLÆRING

Organisasjonsnummer: 974057387
Underlagt en godkjent lærebedrift

Om bedriften

1 ansatte
Bedrift underlagt TROMSØ KOMMUNE

Forretningsadresse

Rådhusgata 2
9008 TROMSØ
Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon

Tlf: 77 79 00 00
www.tromso.kommune.no/

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er underlagt en organisasjon med godkjenning som lærebedrift. Det vil variere fra fylke til fylke om du kan få læreplass hos denne bedriften. Se under fanen "Lærefag" om det allerede finnes godkjenning for et fag som er aktuelt for deg!

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
BUKKESPRANGET NATURBARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
TROMSØ KOMMUNE BYDRIFT Sveisefaget
BYMYRA BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
CHARLOTTENLUND BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
EIDHAUGEN BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
ENHET FOR ARBEID OG AKTIVITET SEKSJON FOR OPPFØLGINGSTJENESTER Helsearbeiderfaget
Institusjonskokkfaget
ERSFJORDBOTN SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
FAGERENG SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
GYLLENBORG SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
GYLLENVANG BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
HAMNA SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
NORLANDIA ISBJØRNEN BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
KARLSØY SYKEHJEM Helsearbeiderfaget
KARVESLETTLIA BARNEHAGE SA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
KJOSEN BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
KROKELVDALEN SKOLE SFO Barne- og ungdomsarbeiderfaget
KROKEN BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
KRÅKESLOTTET BARNEHAGE SA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
TROMSØ KOMMUNE OMSORGSTJENESTEN KVALØYA BOLIGER Helsearbeiderfaget
KVALØYSLETTA BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
KVALØYSLETTA SYKEHJEM Helsearbeiderfaget
KVAMSTYKKET BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
NORLANDIA KVITUNGEN BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
LUNHEIM BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
LUNHEIM SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD FAGERTUN BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
MORTENSNES SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
MORTENSNES SYKEHJEM Helsearbeiderfaget
TROMSØ KOMMUNE FASTLANDET HJEMMETJENESTE Helsearbeiderfaget
TROMSØ KOMMUNE JADEVEIEN SYKEHJEM Helsearbeiderfaget
TROMSØ KOMMUNE OMSORGSTJENESTEN KVALØYA Helsearbeiderfaget
TROMSØ KOMMUNE OMSORGSTJENESTEN LANGNES Helsearbeiderfaget
TROMSØ KOMMUNE OMSORGSTJENESTEN SØRØYA AVLASTNING Helsearbeiderfaget
OTIUM BO- OG VELFERDSSENTER BYGG 1,2,3,4,5 Helsearbeiderfaget
REINEN BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
SELNES SKOLE SFO Barne- og ungdomsarbeiderfaget
TROMSØ KOMMUNE SENTRALADMINITRASJON Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
Mediegrafikerfaget
TROMSØ KOMMUNE SENTRUM HJEMMETJENESTE Helsearbeiderfaget
SJURSNES BO- OG SERVICESENTER INSTITUSJON Helsearbeiderfaget
SJØMANNSBYEN BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
SKJELNAN BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
SLETTAELVA BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
SOLNESET BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
SOLNESET SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
SORGENFRI BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
STAKKEVOLLAN BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
SØR-TROMSØYA SYKEHJEM Helsearbeiderfaget
TOMASJORDNESET BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
TROMSDALEN SKOLE SFO Barne- og ungdomsarbeiderfaget
TROMSTUN BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
TROMSØ BIBLIOTEK Kontor- og admin.faget
TROMSØ KOMMUNE EIENDOM Byggdrifterfaget
TROMSØ KOMMUNE TVERRFAGLIG RESSURS Helsearbeiderfaget
TROMSØ KOMMUNE HELSEHUS Helsearbeiderfaget
TROMSØ KOMMUNE MIDTBYEN HJEMMETJENESTE Helsearbeiderfaget
TUSSELADDEN FRILUFTSBARNEHAGE SA Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Organisasjonsnummer 974057387 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.