VEIDEKKE ENTREPRENØR AS REGION VEST

Organisasjonsnummer: 973077872
Underlagt en godkjent lærebedrift

Om bedriften

985 ansatte
Bedrift underlagt VEIDEKKE ENTREPRENØR AS

Forretningsadresse

Storetveitvegen 98
5072 BERGEN
Vestland

Kontaktinformasjon

Tlf: 21 05 50 00
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er underlagt en organisasjon med godkjenning som lærebedrift. Det vil variere fra fylke til fylke om du kan få læreplass hos denne bedriften. Se under fanen "Lærefag" om det allerede finnes godkjenning for et fag som er aktuelt for deg!

Aktuelle yrker i avdelingen:

Bedriften har innrapportert følgende stillingstitler til Aa-registeret:

Administrerende Direktør (Over 9 Ansatte), Direktør (Over 9 Ansatte), Driftsleder (Industri), Distriktssjef (Oljevirksomhet), Driftsleder (Bygg Og Anlegg), Avdelingsleder (Bygg Og Anlegg), Prosjektstyringssjef (Bygg Og Anlegg), Kontorleder, Økonomisjef, Lagersjef, Innkjøpsleder, Edb-Ansvarlig, Driftsleder It, Verkstedsjef, Regionsjef, Arkitekt, Sivil, Sivilingeniør (Byggeledelse), Sivilingeniør (Bygg Og Anlegg), Ingeniør, Sivil (Bygg Og Anlegg), Fagsjef (Sivilingeniør, Bygg Og Anlegg), Prosjektleder (Bygg Og Anlegg), Prosjektingeniør, Sivil (Bygg Og Anlegg), Bygningsingeniør, Sivil, Seksjonsingeniør, Sivil (Bygg Og Anlegg), Produktutvikler (Bygg Og Anlegg), Utviklingsingeniør, Sivil (Elektronikk), Personalkoordinator, Prosjektkoordinator (Personal), Hr-Leder, Rådgiver (Forretningsutvikling), Siviløkonom, Controller, Bedriftsøkonom, Prosjekteringsingeniør (Bygg Og Anlegg), Ingeniør (Bygg Og Anlegg), Teknisk Konsulent (Bygg Og Anlegg), Stikningsingeniør, Tekniker (Bygg Og Anlegg), Bygningsingeniør, Ingeniør (Byggeledelse), Hms-Ingeniør, Ingeniør (Øvrig Teknisk Virksomhet), Hms-Konsulent, Hms-Leder, Innkjøpsmedarbeider, Administrasjonsmedarbeider, Controller (Regnskap), Økonom, Kalkulatør, Prosjektsekretær, Kontormedarbeider, Materialforvalter, Murer, Betongarbeider, Grunnarbeider (Bygg), Lærling (Betong- Og Grunnarbeid), Formann (Betong- Og Grunnarbeid), Jernbinder, Fagarbeider (Jernbinding), Formann (Jernbinding), Forskalingssnekker, Fagarbeider (Forskalingssnekker), Lærling (Forskalingssnekker), Formann (Forskalingssnekker), Byggmester, Tømrer, Lærling (Tømrer), Formann (Tømrer), Mester (Tømrer), Grunnarbeider (Vei- Og Anleggsarbeid), Anleggsleder, Formann (Bygg Og Anlegg), Formann (Vei- Og Anleggsarbeid), Borer (Tunnel- Og Fjellarbeid, Sprengning Ol.), Lærling (Tunnel- Og Fjellarbeid), Reparatør (Lette Kjøretøyer), Teknisk Tegner, Sjåfør (Lastebil), Sjåfør Kl. 2, Maskinkjører, Kranfører, Tømmermann, Rengjøringsassistent, Hjelpearbeider (Anlegg), Hjelpearbeider (Bygg)

Organisasjonsnummer 973077872 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Betongfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Fjell- og bergverksfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Oslo
Murerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS MURMESTERNES FORENING Oslo
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS NELFO OSLO OG OMEGN Oslo
Banemontørfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oslo
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oslo
Energimontørfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oslo
Signalmontørfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN Oslo
Betongfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS BYGGOPP, OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK ROGALAND AS Rogaland
Betongfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS EBA LANDFORENINGEN BYGG OG ANLEGG TRØNDELAG AVDELING Trøndelag
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS EBA LANDFORENINGEN BYGG OG ANLEGG TRØNDELAG AVDELING Trøndelag
Betongfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Viken
Murerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Viken
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Viken
Betongfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Viken
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Viken
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget VEIDEKKE ENTREPRENØR AS TRAKTORBRANSJENS OPPLÆRINGSKONTOR Viken
Betongfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG INNLANDET Innlandet
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG INNLANDET Innlandet
Betongfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Vestfold og Telemark
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Vestfold og Telemark
Betongfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS EBA AGDER Agder
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS EBA AGDER Agder
Betongfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING Vestland
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING Vestland
Betongfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS BYGGOPP SOGN & FJORDANE Vestland
Tømrerfaget (opplæring i bedrift) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS BYGGOPP SOGN & FJORDANE Vestland

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 973077872 har inngått samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.