OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGGFAGENE I TRØNDELAG SA

Organisasjonsnummer: 971528664

Om bedriften

5 ansatte
Samvirkeforetak

Forretningsadresse

Bomvegen 3
7725 STEINKJER
Trøndelag

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AARDAL BYGG AS Tømrerfaget
ARENTZ OG MUNKEBY ANLEGGSGARTNERI AS Anleggsgartnerfaget
ASP RØRSERVICE AS Rørleggerfaget
ASTRA BYGG & ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
A3-BYGG BEITSTAD AS Tømrerfaget
BB BYGGSERVICE AS Tømrerfaget
BEITSTAD VINDUET AS Trevare- og bygginnredningsfaget
BERG & OLSEN AS Tømrerfaget
BERGSMO OG LUNDE AS Tømrerfaget
BYGGMESTER BJARTNES AS Tømrerfaget
MALERMESTER BJØRÅS AS Malerfaget
BLIKK OG VENTILASJON AS Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
BLIKKENSLAGER SELVÅG & HAGEN AS Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
BOLIGBYGG MIDT NORGE AS Tømrerfaget
BOLIGBYGGELAGET MIDT Tømrerfaget
BRANNVESENET MIDT IKS Feierfaget
MARIUS BRÆNNE BYGG Tømrerfaget
BRØDRENE AUSTAD AS Betongfaget
KURT BYE AS Anleggsgartnerfaget
BYGGMESTER E. SKAVHAUG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER STENE AS Tømrerfaget
BYGGNORD AS Tømrerfaget
CONTIGA AS AVD NORD Betongfaget
COOP MIDT NORGE SA AVD 162 OBS BYGG STEINKJER Salgsfaget
ELSTAD BYGG AS Tømrerfaget
ENES OG OLSEN MALERFORRETNING AS Malerfaget
FROSTA VVS AS Rørleggerfaget
MALERMESTER GARBERG & GARLI AS Malerfaget
BYGGMAKKER NORD AS Logistikkfaget
GK NORD-TRØNDELAG AS Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
GRAN & EKRAN AS Betongfaget
GRANDE ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tak- og membrantekkerfaget
Tømrerfaget
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
BYGGMESTER IVER R. GRESSETH AS Tømrerfaget
MURMESTER KETIL HANSEN AS Murerfaget
HEGRA BYGG AS Tømrerfaget
HERMANN VVS AS Rørleggerfaget
BRØDRENE HOFSTAD AS Tømrerfaget
HOLBERG BYGG AS Tømrerfaget
HOLMEN PARK & ANLEGG AS Anleggsgartnerfaget
INNHERRED ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
INNTRE AS Trelastfaget
KJELDSBERG EIENDOMSFORVALTNING AS Byggdrifterfaget
KJØLEN OG NYDAL BYGG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER ASLE LANDRØ AS Tømrerfaget
LEIN-NILSSEN AS Tømrerfaget
LEVANGER BYGG AS Tømrerfaget
LEVANGER KOMMUNE Byggdrifterfaget
LORVIK OG SKJØRHOLM MALERSERVICE AS Malerfaget
LØNNUM BYGG AS Tømrerfaget
MASTER SEALING TECHNOLOGY AS Tak- og membrantekkerfaget
MERÅKER VVS AS Rørleggerfaget
MIDT-NORSK BETONG AS Betongfaget
MUR OG PUSS AS Murerfaget
MURMESTER MAGNUS HAGEN AS Murerfaget
MURMESTRENE SLÅLIE & LINDTNER AS Murerfaget
NESSØ GLASS OG HÅNDTVERK-SERVICE AS Glassfaget
NORDBOHUS BYGGSERVICE AS Tømrerfaget
OKS-TJENESTER AS Tømrerfaget
TØMRER OLSEN OG SÆTHER AS Tømrerfaget
PROFF-RØR AS Rørleggerfaget
RECOVER NORDIC AS Tømrerfaget
RHK BYGG AS Tømrerfaget
RIIS MONTASJE AS Glassfaget
STEIN ARILD RISAN AS Betongfaget
RØE TREVARE CORIFORM AS Møbelsnekkerfaget
RØRLEGGERN VERDAL AS Rørleggerfaget
RØRMANN AS Rørleggerfaget
BYGGMESTER STEIN KRISTIAN RØSET AS Tømrerfaget
RØVIK MULTISERVICE AS Tømrerfaget
MALERFIRMA SCHEI & BRANDTZÆG AS Malerfaget
TERJE SEMMEN Tømrerfaget
SIMONS INTERIØR AS Industrisnekkerfaget
Trevare- og bygginnredningsfaget
SKEYNA BYGG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER ARNE SKOTNES AS Tømrerfaget
SKOTNES BYGG AS Tømrerfaget
SNEKKERIET VERDAL AS Kontor- og admin.faget
Møbelsnekkerfaget
Trevare- og bygginnredningsfaget
SPAR-BYGG AS Tømrerfaget
SPENNARMERING AS Betongfaget
SPENNCON AS AVD PRODUKSJON TRØNDELAG VERDAL Betongfaget
FIX EIENDOM HELGELAND AS Tømrerfaget
STEINKJER MUR OG FLIS AS Betongfaget
STEINVIK BYGG AS Tømrerfaget
STEIN OLA STENE Tømrerfaget
STJØRDAL KOMMUNE Byggdrifterfaget
Feierfaget
STJØRDAL MURERSERVICE AS Murerfaget
STJØRDAL TØMRERSERVICE AS Tømrerfaget
SVANHOLM GLASS AS Glassfaget
SVEBERG RØR AS Rørleggerfaget
SVERRESBORG MALERSERVICE AS Malerfaget
T.O. TANGEN BYGG AS Tømrerfaget
TAKEKSPERTEN AS Tak- og membrantekkerfaget
TAKFOKUS AS Tak- og membrantekkerfaget
TAKMESTERAN AS Tak- og membrantekkerfaget
TJENESTE SERVICE Gunnar Skjervold Tømrerfaget
TRIO BYGG AS Tømrerfaget
TRØNDELAG BETONG AS Betongfaget
TRØNDELAG ENTREPRENØR AS Betongfaget
TS BYGG AS Tømrerfaget
VERDAL KOMMUNE Byggdrifterfaget
VILVANG BYGG AS Tømrerfaget
VINNE BYGGSERVICE AS Tømrerfaget
VRM DRIFT AS Tømrerfaget
BYGGMESTER WIKDAHL Tømrerfaget
WINGES SERVICE AS Tømrerfaget
BYGGMESTER ØIEN AS Tømrerfaget
ØRA-BYGG AS Tømrerfaget
ØRA BYGGTEKNIKK AS Tømrerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.