OPPLÆRINGSKONTORET NORD

Organisasjonsnummer: 971404841
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

1 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Hovedvegen 18
9151 STORSLETT
Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon

Tlf: 77 76 73 60
www.opplaringnord.no

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
A PEDERSEN & SØNN LASTEBILTRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
ARCTIC PLAST AS Produksjonsteknikkfaget
ASBJØRN SELSBANE AS Fiske og fangst
AVFALLSSERVICE AS Gjenvinningsfaget
Kontor- og admin.faget
Yrkessjåførfaget
BIRKELUND SAGBRUK AS Tømrerfaget
BUSSRING AS Yrkessjåførfaget
BYGGINOR AS Tømrerfaget
BYGGMESTER BERGLUND AS Tømrerfaget
BÅRAGUTT PELAGIC AS Fiske og fangst
CINDERELLA ECO PRODUCTION AS Industrimontørfaget
ELBUTIKKEN AS Salgsfaget
ELEKTRO KJØL AS Kulde- og varmep.montørfaget
ERIKSEN MASKIN AS Yrkessjåførfaget
EUROPRIS BUTIKKDRIFT AS Salgsfaget
FREDENG AS Yrkessjåførfaget
FURSTÅL AS Industrimekanikerfaget
GRAV & SPRENG AS Anleggsmaskinførerfaget
HAPLAST AS Produksjonsteknikkfaget
JS BYGG AS Tømrerfaget
KOMPLETT-BYGG AS Tømrerfaget
KÅFJORD VEKST AS Tømrerfaget
LUNDVOLL MASKINSTASJON AS Anleggsmaskinførerfaget
LYNGEN REKER AS Yrkessjåførfaget
LYNGEN RØR AS Rørleggerfaget
MANNDALEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
MASTER TEKNIKK BYGG AS Tømrerfaget
MOWI AVD JØKELFJORD Akvakulturfaget
MOWI AVD SANDØRA Akvakulturfaget
MYRVOLL MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
NOFI TROMSØ AS Plastmekanikerfaget
NOFI TROMSØ AS AVD EIDKJOSEN Plastmekanikerfaget
NORD TROMS GLASS AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
NORD TROMS RØR AS Rørleggerfaget
NORDIC LAST OG BUSS AS Bilfaget, tunge kjøretøy
NORDIC LAST OG BUSS AS AVD STORSLETT Bilfaget, tunge kjøretøy
NORDREISA KOMMUNE Rørleggerfaget
STIFTELSEN NYBO Byggdrifterfaget
EVOLV AS Motorsykkelfaget
OPPLÆRINGSKONTORET NORD Kontor- og admin.faget
PLAMON AS Plastmekanikerfaget
REMIKS HUSHOLDNING AS Gjenvinningsfaget
REMIKS MILJØPARK AS Industrimekanikerfaget
REMIKS PRODUKSJON AS Gjenvinningsfaget
RT BYGG ALTA AS Betongfaget
Tømrerfaget
RØRLEGGER HELGESEN AS Rørleggerfaget
SENJA AUTOSERVICE AS Salgsfaget
SENJA AVFALL IKS Yrkessjåførfaget
SERVICENORD ENGROS AS Logistikkfaget
Yrkessjåførfaget
SIBELCO NORDIC AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
SKJERVØY ARBEIDSSAMVIRKE AS Tømrerfaget
SKJERVØY MØBLER AS Salgsfaget
SOLHEIM VILLSAU Tømrerfaget
TØMMER OG BETONG AS Betongfaget
VANGEN SOLUTIONS AS Kontor- og admin.faget
VATNE TRANSPORT DA Yrkessjåførfaget
YMBER PRODUKSJON AS Kontor- og admin.faget
ØRSTAD TRANSPORT A Ørstad Yrkessjåførfaget
ØSTLYNGEN MØBLER AS Logistikkfaget
Salgsfaget
ÅSHEIM MASKIN AS Motorsykkelfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Organisasjonsnummer 971404841 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) OPPLÆRINGSKONTORET NORD Troms og Finnmark

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.