OPPLÆRINGSKONTORET FOR LOFOTEN OG VESTERÅLEN

Organisasjonsnummer: 971397438

Om bedriften

2 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Vorsetøyveien 18
8300 SVOLVÆR
Nordland

Kontaktinformasjon


Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AUST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Byggdrifterfaget
IKT-servicefaget
BETONG & ENTREPRENØR AS Betongfaget
CATOS RØRLEGGERSERVICE AS Rørleggerfaget
DSN ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
E-NILSEN BYGG Tømrerfaget
ENTRE ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
HANESETH LOFOTEN AS Elektrikerfaget
KNØTTENE BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
LOFOT ENTREPRENØR AS Betongfaget
Salgsfaget
Tømrerfaget
LOFOTEN INDUSTRI AS Kjole- og draktsyerfaget
Profileringsdesignfaget
Sveisefaget
AS LOFOTEN SVEISEINDUSTRI Industriell overflatebehandl.
Industrimalerfaget
Industrimekanikerfaget
Sveisefaget
NORDIC LAST OG BUSS AS Bilskadefaget
PERMO-NOR Per Bjørnar Moe Polymerkomposittfaget
PROFF KULDE AS Kulde- og varmep.montørfaget
SOLHEIM BARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
SORTLAND ENTREPRENØR AS Betongfaget
TRE TEAM ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
VÅGAN EIENDOM Tømrerfaget
VÅGAN KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-driftsteknikerfaget
IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
VÅGAN KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER SONE 1 SVOLVÆR * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
LOFOTEN SVEISEINDUSTRI AS * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Adelingsleder Harry Strøm
Vis avtale
NORDIC LAST OG BUSS AS AVD SORTLAND * Hadsel videregående skole
Kontakt: Ole Viktor Rødsand
Vis avtale
STRAUMAN OPPVEKSTSENTER AVD BARNEHAGE * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
NAKKEN BARNEHAGE * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
LAUKVIK SKOLE * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
SVOLVÆR SKOLE * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
STRAUMAN OPPVEKSTSENTER * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
SVOLVÆR BARNEHAGE * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
SVOLVÆR OMSORGSSENTER * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
DIGERMULEN SKOLE * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Bettina Robertsen
Vis avtale
HENNINGSVÆR SKOLE * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
KABELVÅG SKOLE * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
LAUPSTAD SKOLE * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
NORDIC LAST OG BUSS AS AVD NARVIK * Narvik videregående skole
Kontakt: Frank Pedersen/ Roger Sivertsen
Vis avtale
VÅGAN KOMMUNE INNVANDRER- OG OPPLÆRINGSSENTER (VIO) * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Bettina Robertsen
Vis avtale
VÅGAN KOMMUNE INNVANDRER- OG OPPLÆRINGSSENTER (VIO) * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
LAUKVIK BARNEHAGE * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.