OPPLÆRINGSKONTORET FOR LOFOTEN OG VESTERÅLEN

Organisasjonsnummer: 971397438
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

1 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Fiskergata 17
8300 SVOLVÆR
Nordland

Kontaktinformasjon


Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AUST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
IKT-servicefaget
BALLSTAD ENTREPRENØR Oddbjørn Pedersen Tømrerfaget
CATOS RØRLEGGERSERVICE AS Rørleggerfaget
DSN ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
E-NILSEN BYGG Tømrerfaget
ENTRE ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
HANESETH LOFOTEN AS Elektrikerfaget
HENRIKSEN BYGG AS Tømrerfaget
HOVDE MARITIM AS Industrirørleggerfaget
KNØTTENE BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
LASTEBILTRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
LOFOT ENTREPRENØR AS Betongfaget
Salgsfaget
Tømrerfaget
LOFOTEN INDUSTRI AS Kjole- og draktsyerfaget
Mediegrafikerfaget
Profileringsdesignfaget
Sveisefaget
AS LOFOTEN SVEISEINDUSTRI Industriell overflatebehandl.
Industrimalerfaget
Industrimekanikerfaget
Sveisefaget
LUNDEVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Trine Malnes Grønvik Barne- og ungdomsarbeiderfaget
MULTEMYRA BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
NORDIC LAST OG BUSS AS Bilskadefaget
OLE JØRGEN STENSEN Tømrerfaget
OPPLÆRINGSKONTORET FOR LOFOTEN OG VESTERÅLEN Kontor- og admin.faget
OSANSTUA BARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
PERMO-NOR Per Bjørnar Moe Polymerkomposittfaget
PROFF KULDE AS Kulde- og varmep.montørfaget
SJØHAUG BYGG AS Tømrerfaget
SOLHEIM BARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
SORTLAND ENTREPRENØR AS Betongfaget
SVOLVÆR MASKINSTASJON AS Anleggsmaskinførerfaget
TRE TEAM ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
VÅGAN EIENDOM Tømrerfaget
VÅGAN KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-driftsteknikerfaget
IKT-servicefaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
SORTLAND ENTREPRENØR AS * Hadsel videregående skole
Kontakt: Askill Zahl Jensen
Vis avtale
LOFOTEN SVEISEINDUSTRI AS * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Adelingsleder Harry Strøm
Vis avtale
LOFOT ENTREPRENØR AS AVD BYGGERN * Vest-Lofoten videregående skole / Lofoten maritime fagskole
Kontakt: Sten Kolloen
Vis avtale
LOFOT ENTREPRENØR AS AVD BYGGERN * Vest-Lofoten videregående skole / Lofoten maritime fagskole
Kontakt: Sten Kolloen
Vis avtale
NORDIC LAST OG BUSS AS AVD SORTLAND * Hadsel videregående skole
Kontakt: Ole Viktor Rødsand
Vis avtale
NORDIC LAST OG BUSS AS AVD FINNFJORD * Senja videregående skole Avdeling Finnfjordbotn
Kontakt: Oddbjørn Richardsen
Vis avtale
NORDIC LAST OG BUSS AS AVD LEKNES * Hadsel videregående skole
Kontakt: Ole Viktor Rødsand
Vis avtale
STRAUMAN OPPVEKSTSENTER AVD BARNEHAGE * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
NAKKEN BARNEHAGE * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
SVOLVÆR LEGESENTER * Hadsel videregående skole
Kontakt: Inger Lise Sivertsen
Vis avtale
NORDIC LAST OF BUSS AS AVD SVOLVÆR * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Harry Strøm
Vis avtale
NORDIC LAST OF BUSS AS AVD SVOLVÆR * Hadsel videregående skole
Kontakt: Ole Viktor Rødsand
Vis avtale
OSANSTUA BARNEHAGE AS * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
LAUKVIK SKOLE * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
SVOLVÆR SKOLE * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
SYDAL SKOLE * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
SVOLVÆR BARNEHAGE * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
DIGERMULEN SKOLE * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Bettina Robertsen
Vis avtale
HENNINGSVÆR SKOLE * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
KABELVÅG SKOLE * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
LAUPSTAD SKOLE * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
NORDIC LAST OG BUSS AS AVD HARSTAD * Stangnes videregående skole
Kontakt: Rune Sørensen,
Vis avtale
NORDIC LAST OG BUSS AS AVD FINNSNES * Senja videregående skole Avdeling Finnfjordbotn
Kontakt: Oddbjørn Richardsen
Vis avtale
NORDIC LAST OG BUSS AS AVD NARVIK * Narvik videregående skole og fagskole
Kontakt: Frank Pedersen/ Roger Sivertsen
Vis avtale
MULTEMYRA BARNEHAGE Vest-Lofoten videregående skole / Lofoten maritime fagskole
Kontakt: Britt Unni Solaas
Vis avtale
VÅGAN KOMMUNE INNVANDRER- OG OPPLÆRINGSSENTER (VIO) * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Bettina Robertsen
Vis avtale
VÅGAN KOMMUNE INNVANDRER- OG OPPLÆRINGSSENTER (VIO) * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
LUNDEVEIEN FAMILIEBARNEHAGE TRINE MALNES GRØNVIK * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale
LAUKVIK BARNEHAGE * Aust-Lofoten videregående skole
Kontakt: Avdelingsleder Hege Robertsen
Vis avtale

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 971397438 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.