OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELEKTROFAG I ROGALAND

Organisasjonsnummer: 971337915
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

5 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Bjødnabeen 10
4031 STAVANGER
Rogaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 51 95 03 77
www.ofel.no

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ACS ELEKTROAUTOMASJON AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
ACSENTERET AS Automatiseringsfaget
ACTIVE ELEKTRO AS Elektrikerfaget
Energimontørfaget
AGILE RIG & MODULES AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
AKASO ELEKTRO AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
AKER SOLUTIONS AS AVD STAVANGER Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
ALTUS INTERVENTION AS Automatiseringsfaget
Dataelektronikerfaget
ARNE BYBERG AS Elektrikerfaget
AV-FUSION NORGE AS Dataelektronikerfaget
AVE SYSTEMER AS Elektrikerfaget
BAKER HUGHES NORGE AS Automatiseringsfaget
Dataelektronikerfaget
BARTEC TECHNOR AS Tavlemontørfaget
B B ELEKTRO Birger Bøe Elektrikerfaget
BLUEDAY TECHNOLOGY AS Elektrikerfaget
BRAVIDA NORGE AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
BRINGEDAL ELEKTRO AS Elektrikerfaget
BRYNE ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
CARLSENS ELEKTRO INSTALLASJON AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
CAVERION NORGE AS Automatiseringsfaget
Dataelektronikerfaget
Elektrikerfaget
CENTER STAVANGER AS Dataelektronikerfaget
CONOCOPHILLIPS NORGE Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Kulde- og varmep.montørfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
CORETTO AS Elektrikerfaget
COVENT AS Automatiseringsfaget
DNF AS Elektrikerfaget
Kulde- og varmep.montørfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
EGERSUND ELEKTRO AS Elektrikerfaget
ELCOR AS Tavlemontørfaget
ELEKTRIKER 1 SANDNES AS Elektrikerfaget
ELEKTRO COMFORT AS Elektrikerfaget
ELEKTRO SMART AS Elektrikerfaget
ELEKTRO STAVANGER AS Elektrikerfaget
ELEKTROPRO AS Elektrikerfaget
ELEKTROSPESIALISTEN AS Elektrikerfaget
EL-EXPERTEN AS Elektrikerfaget
EL-IT INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
ELKJØP FORUS Dataelektronikerfaget
ELREP AS ELESCO ROGALAND Elektroreparatørfaget
EL-TEAM AS Elektrikerfaget
ELTERVAAG ELEKTRO AS Elektrikerfaget
ELVERKET AS Elektrikerfaget
ENERGIMESTEREN AS Automatiseringsfaget
ENKO SCC AS Automatiseringsfaget
E-TECH ELEKTRO INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
EX-TECH SYSTEM AS Tavlemontørfaget
FELTEK AS Elektrikerfaget
FINNØY ELEKTRO AS Elektrikerfaget
GK INNEKLIMA AS Automatiseringsfaget
GMC MARITIME AS Elektrikerfaget
GO DIGITAL AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
GREEN MOUNTAIN AS Automatiseringsfaget
Dataelektronikerfaget
HAGA ELEKTRO AS Elektrikerfaget
HAGA INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
HARESTAD ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
HATTELAND ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
HÅ ELEKTRO AS Elektrikerfaget
ICSYS AS Dataelektronikerfaget
IKM ELEKTRO AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Viklerfaget
IKM TECHNOLOGY AS Viklerfaget
INNOVA AS Dataelektronikerfaget
IT SERVICE AS Dataelektronikerfaget
JB ELECTRO AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Tavlemontørfaget
JOHANSEN ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
JÆREN KABELNETT Telekommunikasjonsmontørfaget
JØTRONIC ELEKTRO AS Tavlemontørfaget
KE AUTOMASJON AS Automatiseringsfaget
KINLY AS Dataelektronikerfaget
KJOSAVIK AS Dataelektronikerfaget
KLEPP ENERGI AS Telekommunikasjonsmontørfaget
KREATEL AS Elektrikerfaget
KVALEBERG KULDE & ELEKTRO AS Kulde- og varmep.montørfaget
KVASSHEIMS ELEKTRISKE FORRETNING AS Elektrikerfaget
MG ELEKTRO AS Elektrikerfaget
MARINE TECHNOLOGIES LLC Dataelektronikerfaget
MILJØ ELEKTRO AS Elektrikerfaget
NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS AVD PRODUKSJON STAVANGER Automatiseringsfaget
NOR ELEKTRO AUTOMASJON AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS AVD STAVANGER Automatiseringsfaget
NORRØNA STORKJØKKEN AS Elektroreparatørfaget
NORSE TECHNOLOGY AS Automatiseringsfaget
NORSK FIBEROPTIKK AS Telekommunikasjonsmontørfaget
NORSK FIBEROPTIKK DALANE AS Telekommunikasjonsmontørfaget
NOVA ELEKTRO AS Elektrikerfaget
NÆRBØ RØR OG ELEKTRO AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
OFFSHORE SYSTEMS AS Automatiseringsfaget
OGNA INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST STAVANGER Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
ONECO TECHNOLOGIES AS AVD SANDNES Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
ONECO VEST AS AVD SANDNES Elektrikerfaget
OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELEKTROFAG I ROGALAND Automatiseringsfaget
Dataelektronikerfaget
Elektrikerfaget
Energimontørfaget
Kulde- og varmep.montørfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
OPTIEL VEST AS Elektrikerfaget
PER GEORG INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
RELATEK ELEKTRO AS Elektrikerfaget
RK TEKNISKE AS Kulde- og varmep.montørfaget
ROBOTNORGE AS Automatiseringsfaget
ROGALAND ELEKTRO AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
ROXEL ENERGY AS Automatiseringsfaget
RYFYLKE ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
RYGER ELEKTRO AS Elektrikerfaget
RØNNING ELEKTRO AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
R2S ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SANDNES AUTOMASJON & INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
SANDNES ELEKTRISKE FORRETNING AS Elektroreparatørfaget
SCHLUMBERGER NORGE AS Automatiseringsfaget
Dataelektronikerfaget
SIDDIS ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SIMEX ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SIMEX KLIMA & KULDE AS Kulde- og varmep.montørfaget
SINUS ELEKTRO AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Energimontørfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
JOLANG AS Elektrikerfaget
SOLHEIMS ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SOLLAND ELEKTRO AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
SPENNING AS Elektrikerfaget
SR STORKJØKKEN AS Kulde- og varmep.montørfaget
STANLEY SECURITY AS Dataelektronikerfaget
STAVANGER ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
STAVANGER INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
SVAKSTRØM AS Dataelektronikerfaget
SVITHUN ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SØNNICO AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
SØNNICO AS AVD STAVANGER Elektrikerfaget
TEKNISKBUREAU AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Kulde- og varmep.montørfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
TIME ELEKTRO AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
TITANIA AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Energimontørfaget
TS STORKJØKKEN AS Kulde- og varmep.montørfaget
TRADE TECH AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
TELENOR NORGE AS UCOM JÆREN IKT-servicefaget
UNISON INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
VACO ELEKTRO AS Elektrikerfaget
VEKTEK AS Elektrikerfaget
VEST ELEKTRO & AUTOMASJON AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
VISMA EXSO AS AVD SANDNES Dataelektronikerfaget
VISTE & SØMME AS Dataelektronikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
ØVESTAD ELEKTRO AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
ÅLGÅRD ELEKTRO AS Elektrikerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Organisasjonsnummer 971337915 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.