MOWI NORWAY AS

Organisasjonsnummer: 959352887
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

2 232 ansatte
Aksjeselskap

Forretningsadresse

Sandviksbodene 77AB
5035 BERGEN
Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 21 56 23 00
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Organisasjonsnummer 959352887 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Organisasjonsnummer 959352887 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD 13 YTRE STANDAL MARINT KOMPETANSESENTER Møre og Romsdal
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD TJONGSFJORDEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAG I MIDTRE NORDLAND Nordland
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD TJONGSFJORDEN TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR YTRE HELGELAND Nordland
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI AVD JØKELFJORD OPPLÆRINGSKONTORET NORD Troms
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD MATFISK HERØY TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR YTRE HELGELAND Nordland
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD MATFISK HERØY TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR YTRE HELGELAND Nordland
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD NORDHEIM MARINT KOMPETANSESENTER Møre og Romsdal
Kjemiprosessfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD NORDHEIM MARINT KOMPETANSESENTER Møre og Romsdal
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD MATFISK NÆRØY OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAG NORD I TRØNDELAG SA Trøndelag
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD BREKKE OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERI- OG HAVBRUKSFAG I SOGN OG FJORDANE SA Sogn og Fjordane
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD SETTEFISK KONGSMOEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAG NORD I TRØNDELAG SA Trøndelag
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD 12 STEINVIK MARINT KOMPETANSESENTER Møre og Romsdal
Industrimekanikerfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD 12 STEINVIK MARINT KOMPETANSESENTER Møre og Romsdal
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD 40 STADT OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERI- OG HAVBRUKSFAG I SOGN OG FJORDANE SA Sogn og Fjordane
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD MATFISK SALTEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAG I MIDTRE NORDLAND Nordland
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD SETTEFISK TOSBOTN SØR-HELGELAND OPPLÆRINGSKONTOR Nordland
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD AVERØY MARINT KOMPETANSESENTER Møre og Romsdal
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD SMØLA MARINT KOMPETANSESENTER Møre og Romsdal
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD SMØLA Møre og Romsdal
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD GLOMFJORD OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAG I MIDTRE NORDLAND Nordland
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD AUKRA MARINT KOMPETANSESENTER Møre og Romsdal
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD 16/36 DALSFJORD MARINT KOMPETANSESENTER Møre og Romsdal
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD MATFISK VÅGSØY OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERI- OG HAVBRUKSFAG I SOGN OG FJORDANE SA Sogn og Fjordane
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD MATFISK LEKA OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAG NORD I TRØNDELAG SA Trøndelag
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD SETTEFISK SALSBRUKET OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAG NORD I TRØNDELAG SA Trøndelag
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD FISKÅ MARINT KOMPETANSESENTER Møre og Romsdal
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD 31 VANYLVEN/SANDE MARINT KOMPETANSESENTER Møre og Romsdal
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD FOSNES OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAG NORD I TRØNDELAG SA Trøndelag
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD BJUGN OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAG I MIDTRE NORDLAND Nordland
Kjemiprosessfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD SNILLFJORD OPPLÆRINGSKONTORET I SØR FOSEN Trøndelag
Akvakulturfaget (opplæring i bedrift) MOWI NORWAY AS AVD FLATANGER OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAG NORD I TRØNDELAG SA Trøndelag

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 959352887 har inngått samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Sluttkompetanser Programområder Skole
Kristiansund videregående skole
Kontakt: Renate Kalvø Gustad
Vis avtale

Organisasjonsnummer 959352887 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.