GK INNEKLIMA AS

Organisasjonsnummer: 952391992
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

1 135 ansatte
Aksjeselskap

Forretningsadresse

Ryenstubben 12
0679 OSLO
Oslo

Kontaktinformasjon

Tlf: 22 97 47 00
www.gk.no
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 952391992 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Organisasjonsnummer 952391992 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Kulde- og varmepumpemontørfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS AVD DRAMMEN Buskerud
Vg3 Automatiseringsfaget GK INNEKLIMA AS AVD GRENLAND Telemark
Kulde- og varmepumpemontørfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS AVD HAMAR LÆRLINGSENTERET INNLANDET Hedmark
Vg3 Automatiseringsfaget GK INNEKLIMA AS AVD SØRREISA OPPLÆRINGSKONTORET FOR TEKNOLOGIFAG I MIDT OG SØR TROMS (OTEK) Troms
Vg3 Automatiseringsfaget GK INNEKLIMA AS AVD BODØ LÆRLINGEKONTORET I SALTEN Nordland
Kulde- og varmepumpemontørfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS AVD BODØ LÆRLINGEKONTORET I SALTEN Nordland
Vg3 Automatiseringsfaget GK INNEKLIMA AS AVD BODØ Nordland
Vg3 Automatiseringsfaget GK INNEKLIMA AS AVD ASKER Akershus
Kulde- og varmepumpemontørfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS AVD ASKER Akershus
Vg3 Automatiseringsfaget GK INNEKLIMA AS AVD NOTODDEN Telemark
Kulde- og varmepumpemontørfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS AVD NOTODDEN Telemark
Kulde- og varmepumpemontørfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS AVD ÅLESUND OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal
Vg3 Automatiseringsfaget GK INNEKLIMA AS AVD KRISTIANSUND N OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal
Kulde- og varmepumpemontørfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS AVD KRISTIANSUND N OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS AVD MO I RANA OPPLÆRINGSKONTORET NORD-HELGELAND Nordland
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS AVD TROMSØ BYGGOPP OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK HÅLOGALAND Troms
Vg3 Automatiseringsfaget GK INNEKLIMA AS AVD TROMSØ OK VERKSTEDTEKNISKE- OG MAT-FAG Troms
Kulde- og varmepumpemontørfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS AVD TROMSØ OK VERKSTEDTEKNISKE- OG MAT-FAG Troms
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS AVD TROMSØ OK VERKSTEDTEKNISKE- OG MAT-FAG Troms
Vg3 Automatiseringsfaget GK INNEKLIMA AS AVD TROMSØ Troms
Kulde- og varmepumpemontørfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS AVD KARMSUND VENTILASJON HSO HAUGALAND OG SUNNHORDLAND OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELEKTROFAG AVD ROGALAND Rogaland
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS AVD KARMSUND VENTILASJON OPPLÆRINGSKONTORET FOR KOBBER OG BLIKKENSLAGERFAGET I ROGALAND Rogaland
Vg3 Automatiseringsfaget GK INNEKLIMA AS AVD SORTLAND OPPLÆRINGSKONTORET I VESTERÅLEN Nordland
Kulde- og varmepumpemontørfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS AVD SORTLAND OPPLÆRINGSKONTORET I VESTERÅLEN Nordland
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS AVD SORTLAND OPPLÆRINGSKONTORET I VESTERÅLEN Nordland
Kulde- og varmepumpemontørfaget (opplæring i bedrift) GK INNEKLIMA AS AVD GJØVIK LÆRLINGSENTERET INNLANDET Oppland

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 952391992 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Sluttkompetanser Programområder Skole Bedrift
Saltdal videregående skole
Kontakt: Kristin Flateland Lieng
GK INNEKLIMA AS AVD SORTLAND Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.