AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

Organisasjonsnummer: 943039046
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

1 748 ansatte
Fylkeskommune

Forretningsadresse

Ragnvald Blakstads vei 1
4838 ARENDAL
Aust-Agder

Kontaktinformasjon

Tlf: 37 01 73 00
www.austagderfk.no
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 943039046 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Organisasjonsnummer 943039046 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) SETESDAL VIDEREGÅANDE SKULE AVD HORNNES OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGGFAGENE I AGDER (OKAB) Aust-Agder
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) SETESDAL VIDEREGÅANDE SKULE AVD HORNNES SETESDAL OPPLÆRINGSKONTOR Aust-Agder
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) SETESDAL VIDEREGÅANDE SKULE AVD HORNNES SETESDAL OPPLÆRINGSKONTOR Aust-Agder
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) TVEDESTRAND OG ÅMLI VIDEREGÅENDE SKOLE AVD HOLT OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I AGDER Aust-Agder
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) TVEDESTRAND OG ÅMLI VIDEREGÅENDE SKOLE AVD HOLT OPPLÆRINGSKONTORET FOR RESEPSJON-, RESTAURANT - OG MATFAG I AGDER Aust-Agder
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) FAGOPPLÆRING AUST-AGDER OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I AGDER Aust-Agder
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) RISØR VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGGFAGENE I AGDER (OKAB) Aust-Agder
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) RISØR VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I AGDER Aust-Agder
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) RISØR VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I AGDER Aust-Agder
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGGFAGENE I AGDER (OKAB) Aust-Agder
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I AGDER Aust-Agder
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I AGDER Aust-Agder
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I AGDER Aust-Agder
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR RESEPSJON-, RESTAURANT - OG MATFAG I AGDER Aust-Agder
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) LILLESAND VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGGFAGENE I AGDER (OKAB) Aust-Agder
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) LILLESAND VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR MAT OG SERVICEFAG AGDER Aust-Agder
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) LILLESAND VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I AGDER Aust-Agder
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) LILLESAND VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I AGDER Aust-Agder
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) LILLESAND VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I AGDER Aust-Agder
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE AVD TYHOLMEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGGFAGENE I AGDER (OKAB) Aust-Agder
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE AVD TYHOLMEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I AGDER Aust-Agder
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE AVD TYHOLMEN OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I AGDER Aust-Agder
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) DAHLSKE VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGGFAGENE I AGDER (OKAB) Aust-Agder
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) DAHLSKE VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I AGDER Aust-Agder
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) DAHLSKE VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I AGDER Aust-Agder
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) SØRLANDETS FAGSKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGGFAGENE I AGDER (OKAB) Aust-Agder
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) SETESDAL VIDAREGÅANDE SKULE AVD VALLE SETESDAL OPPLÆRINGSKONTOR Aust-Agder
Anleggsgartnerfaget (opplæring i bedrift) AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGGFAGENE I AGDER (OKAB) Aust-Agder
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ADMINISTRASJON OG FELLESTJENESTER OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I AGDER Aust-Agder

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.