SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE

Organisasjonsnummer: 941388841
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

1 537 ansatte
Fylkeskommune

Forretningsadresse

Askedalen 2
6863 LEIKANGER
Sogn og Fjordane

Kontaktinformasjon

Tlf: 57 65 61 00
www.sfj.no
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 941388841 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) BYGGOPP SOGN & FJORDANE Sogn og Fjordane

Organisasjonsnummer 941388841 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE SOGN OPPLÆRINGSKONTOR Sogn og Fjordane
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) ÅRDAL VIDAREGÅANDE SKULE SOGN OPPLÆRINGSKONTOR Sogn og Fjordane
Vg3 Dataelektronikerfaget EID VIDAREGÅANDE SKULE NORDFJORD OPPLÆRINGSKONTOR Sogn og Fjordane
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) EID VIDAREGÅANDE SKULE NORDFJORD OPPLÆRINGSKONTOR Sogn og Fjordane
Vg3 Dataelektronikerfaget EID VIDAREGÅANDE SKULE OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG SOGN OG FJORDANE Sogn og Fjordane
Vg3 Dataelektronikerfaget EID VIDAREGÅANDE SKULE SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON OPPLÆRINGSKONT FOR OFFENTLIG SEKTOR SOGN OG FJORDANE Sogn og Fjordane
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) SOGN JORD- OG HAGEBRUKSSKULE SOGN OPPLÆRINGSKONTOR Sogn og Fjordane
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON OPPLÆRINGSKONT FOR OFFENTLIG SEKTOR SOGN OG FJORDANE SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON OPPLÆRINGSKONT FOR OFFENTLIG SEKTOR SOGN OG FJORDANE Sogn og Fjordane
Vg3 Dataelektronikerfaget SOGNDAL VIDAREGÅANDE SKULE SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON OPPLÆRINGSKONT FOR OFFENTLIG SEKTOR SOGN OG FJORDANE Sogn og Fjordane
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) SOGNDAL VIDAREGÅANDE SKULE SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON OPPLÆRINGSKONT FOR OFFENTLIG SEKTOR SOGN OG FJORDANE Sogn og Fjordane
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) HØYANGER VIDAREGÅANDE SKULE Sogn og Fjordane
Vg3 Dataelektronikerfaget HAFSTAD VIDEREGÅENDE SKULE SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON OPPLÆRINGSKONT FOR OFFENTLIG SEKTOR SOGN OG FJORDANE Sogn og Fjordane
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) MO OG ØYRANE VIDAREGÅANDE SKULE SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON OPPLÆRINGSKONT FOR OFFENTLIG SEKTOR SOGN OG FJORDANE Sogn og Fjordane
Hestefaget (opplæring i bedrift) MO OG ØYRANE VIDAREGÅANDE SKULE SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON OPPLÆRINGSKONT FOR OFFENTLIG SEKTOR SOGN OG FJORDANE Sogn og Fjordane
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) MO OG ØYRANE VIDAREGÅANDE SKULE Sogn og Fjordane
Vg3 Dataelektronikerfaget MO OG ØYRANE VIDAREGÅANDE SKULE Sogn og Fjordane
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) DALE VIDAREGÅANDE SKULE Sogn og Fjordane
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) FLORA VIDAREGÅANDE SKULE SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON OPPLÆRINGSKONT FOR OFFENTLIG SEKTOR SOGN OG FJORDANE Sogn og Fjordane
Vg3 Dataelektronikerfaget SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON OPPLÆRINGSKONT FOR OFFENTLIG SEKTOR SOGN OG FJORDANE Sogn og Fjordane
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON OPPLÆRINGSKONT FOR OFFENTLIG SEKTOR SOGN OG FJORDANE Sogn og Fjordane
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON OPPLÆRINGSKONT FOR OFFENTLIG SEKTOR SOGN OG FJORDANE Sogn og Fjordane

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.