OPPLYST - OPPLÆRINGSKONTORET FOR YRKESFAG I SALTEN

Organisasjonsnummer: 914917573

Om bedriften

5 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

2 etg Notveien 3B
8013 BODØ
Nordland

Kontaktinformasjon


Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ABC-MØBLER AS Salgsfaget
ANDERSEN ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
AVINOR AS AVD BODØ LUFTHAVN Salgsfaget
BECKMEISTER AS Salgsfaget
Beko industriverksted A/S Sveisefaget
ARVID BENDIXEN AS Malerfaget
BODIN VIDEREGÅENDE SKOLE Byggdrifterfaget
BODØ GLASS & RAMME AS Aluminiumskonstruksjonsfaget
Glassfaget
BODØ MUR OG FLIS AS Murerfaget
BOLIG & HYTTEBYGG AS Tømrerfaget
BYGGSØK NORGE AS Kontor- og admin.faget
CONSTO AS AVD BODØ Betongfaget
FASADERENOVERING AS Tømrerfaget
FRANK STEENSEN TRANSPORTFORRETNING AS AVDELING BODØ Yrkessjåførfaget
FRØILAND BYGG SKADE AS AVD BODØ Tømrerfaget
GLASSPROFFEN AS Glassfaget
HAALAND NORLUFT AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
HAMARØY KOMMUNE Helsearbeiderfaget
MALERMESTER JAN HAUGEN AS Malerfaget
LABBETUSS BARNEHAGE SA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
BYGGMESTER V LILLEGAARD AS Tømrerfaget
LØVOLD INDUSTRI AS Industrimekanikerfaget
MALER ANDERSSEN BODØ AS Malerfaget
MALERMESTER KJELLBAKK AS Malerfaget
MOLDJORD BYGG OG ANLEGG AS Betongfaget
Tømrerfaget
NETEL AS AVD BODØ Telekommunikasjonsmontørfaget
NORD STUDENTSAMSKIPNAD AVD STUDENTONGAN BARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
NORDASFALT AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Asfaltfaget
NORDLANDSKRANA AS Kran- og løfteoperasjonsfaget
Yrkessjåførfaget
NORDSALTEN BLIKK AS Tømrerfaget
PROTAN ENTREPRENØR AS AVD BODØ Tak- og membrantekkerfaget
RAYMOND'S RØRSERVICE AS Rørleggerfaget
RECOVER NORDIC NORDLAND Tømrerfaget
STIFTELSEN RØNVIK MENIGHETSBARNEHAGE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
RØRMEK AS Rørleggerfaget
SKANSKA NORGE AS AVD DIV BYGG REGION NORD BODØ Tømrerfaget
SNEKKERBJØRN AS Tømrerfaget
STAURBAKK AS Elektrikerfaget
BYGGMESTER SÆTERHAUG AS Tømrerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Organisasjonsnummer 914917573 har inngått samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.