MESTA AS ELEKTRO BODØ

Organisasjonsnummer: 914229685
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

13 ansatte
Bedrift underlagt MESTA AS

Forretningsadresse

Oppgang B-16, 2. etg. Teglverkveien 15
8006 BODØ
Nordland

Kontaktinformasjon

Tlf: 05200
www.mesta.no
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i avdelingen:

Bedriften har innrapportert følgende stillingstitler til Aa-registeret:

Prosjektleder (Bygg Og Anlegg), Formann (Vei- Og Anleggsarbeid), Lærling (Elektriker), Fagarbeider (Elektriker)

Organisasjonsnummer 914229685 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) LÆRLINGEKONTORET I SALTEN Nordland

Organisasjonsnummer 914229685 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE - OKAB TRØNDELAG Trøndelag
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING Viken
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) Innlandet
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget MESTA AS TRAKTORBRANSJENS OPPLÆRINGSKONTOR Innlandet
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS NELFO VESTFOLD OPPLÆRING (NEVO) Vestfold og Telemark
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Vestfold og Telemark
Betongfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Vestfold og Telemark
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Vestfold og Telemark
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK I TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD AS Vestfold og Telemark
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS OPPLÆRINGSKONTORET LOGISTIKK OG TRANSPORT VIKEN VESTFOLD OG TELEMARK SA Vestfold og Telemark
Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget MESTA AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE Agder
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING Vestland
Betongfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS BYGGOPP SOGN & FJORDANE Vestland
Fjell- og bergverksfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS BYGGOPP SOGN & FJORDANE Vestland
Rørleggerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS BYGGOPP SOGN & FJORDANE Vestland
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG OG BERGFAGENE I HORDALAND OG N Vestland
Fjell- og bergverksfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG OG BERGFAGENE I HORDALAND OG N Vestland
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG OG BERGFAGENE I HORDALAND OG N Vestland
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG OG BERGFAGENE Vestland
Vei- og anleggsfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG OG BERGFAGENE Vestland
Elektrikerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG SOGN OG FJORDANE Vestland
Anleggsmaskinførerfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS OPPLÆRINGSKONTOR FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) FINNMARK Troms og Finnmark
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS OPPLÆRINGSKONTOR FOR TRANSPORT OG LOGISTIKK FINNMARK SA Troms og Finnmark
Yrkessjåførfaget (opplæring i bedrift) MESTA AS TRANSPORT OG BILFAGENES OPPLÆRINGSKONTOR - TOBO Troms og Finnmark

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 914229685 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Sluttkompetanser Programområder Skole Bedrift
Voss vidaregåande skule
Kontakt: Rune Erling Eikevik/Kristian W. Lyngvær/Daniel Jordal Andersen
MESTA AS Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.