OPPLÆRINGSKONTOR FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) FINNMARK

Organisasjonsnummer: 891408862
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

0 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Skoleveien 12
9510 ALTA
Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ALF W. BERG AS Anleggsmaskinførerfaget
ANLEGG NORD AS Anleggsmaskinførerfaget
BERLEVÅG MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
BIRGER MIETINEN AS Anleggsmaskinførerfaget
BJØRNEVATN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
CSP AS Anleggsmaskinførerfaget
DANIEL JAKOBSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
ERIKSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
E6 TALVIK BENSIN OG DIESEL AS Anleggsmaskinførerfaget
FINNMARK ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
GRAVESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
GRAVING OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
IVAR NIKOMA AS Fjell- og bergverksfaget
JAKOBSEN MASKIN OG DYKKERSERVICE AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
JAN NYLUND & SØNNER AS Anleggsmaskinførerfaget
JAN OPGÅRD AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
KARLSTAD MASKIN & TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
KAUTOMASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
KÅRE K KRISTENSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
Yrkessjåførfaget
KVALSUND MASKIN & TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
LARSEN MASKIN & TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
MA TEK AS Anleggsmaskinførerfaget
MESTA AS Anleggsmaskinførerfaget
MIETINEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
NEDREJORD OG FREDENG AS Anleggsmaskinførerfaget
ODD MATHISEN AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
OPPLÆRINGSKONTOR FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) FINNMARK Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Industrimekanikerfaget
AS OSCAR SUNDQUIST Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
PARK & ANLEGG ALTA AS Anleggsmaskinførerfaget
PEAB ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
PEDERSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
PRESIS VEGDRIFT AS AVD HAMMERFEST Anleggsmaskinførerfaget
RONNY HERMANSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
Yrkessjåførfaget
ROY-YNGVE THOMASSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
SIBELCO NORDIC AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Industrimekanikerfaget
SPRENGESERVICE NORD AS Fjell- og bergverksfaget
STEIN KÅRE RØVIK AS Anleggsmaskinførerfaget
STIG KJETIL HEITMANN Anleggsmaskinførerfaget
SVEIN A HALLONEN AS Anleggsmaskinførerfaget
SVEIN THOMASSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
TORMOD KRISTENSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
Asfaltfaget
VIGGO ERIKSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
MESTA AS LEIKANGER * Sogndal vidaregåande skule
Kontakt: Svein Hauge
Vis avtale

Organisasjonsnummer 891408862 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.