OPPLÆRINGSKONTORET FOR TEKNOLOGI FAG I AGDER (OTEK)

Organisasjonsnummer: 874476412

Om bedriften

3 ansatte
Stiftelse

Forretningsadresse

Rigedalen 36
4626 KRISTIANSAND S
Vest-Agder

Kontaktinformasjon

Tlf: 38 02 90 04

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AGDER ENERGI VANNKRAFT AS Industrimekanikerfaget
AGDER INDUSTRI OG HYDRAULIKK AS Platearbeiderfaget
AGDER MEKANISKE VERKSTED AS Industrimekanikerfaget
BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES NORWAY AS AVD KRISTIANSAND Industrimekanikerfaget
Industrirørleggerfaget
Platearbeiderfaget
BLATCHFORD ORTOPEDI AS Ortopediteknikkfaget
BOSS INDUSTRI OG MEK VERKSTED AS Industrimalerfaget
Platearbeiderfaget
BOSS MONTASJE AS Automatiseringsfaget
BRØVIG AS Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
CEMO AS Produksjonsteknikkfaget
EINAR ØGREY INDUSTRISAND AS Industrimekanikerfaget
Produksjonsteknikkfaget
ELKEM ASA SILICON MATERIALS KRISTIANSAND Laboratoriefaget
ELKEM ASA TECHNOLOGY KRISTIANSAND Kjemiprosessfaget
Laboratoriefaget
ELKEM CARBON AS AVD CARBON Automatiseringsfaget
Laboratoriefaget
Logistikkfaget
Produksjonsteknikkfaget
FIRENOR AS Industrioppmålingsfaget
GE HEALTHCARE AS AVD LINDESNES Industrimekanikerfaget
Industrirørleggerfaget
Kjemiprosessfaget
Laboratoriefaget
Logistikkfaget
GLENCORE NIKKELVERK AS Automatiseringsfaget
Industrimalerfaget
Industrimekanikerfaget
Industrirørleggerfaget
Kjemiprosessfaget
Laboratoriefaget
Plastmekanikerfaget
Produksjonsteknikkfaget
HENNIG-OLSEN IS AS AVD KRISTIANSAND Industrimekanikerfaget
Logistikkfaget
HUNTONIT AS Industrimekanikerfaget
Logistikkfaget
Platearbeiderfaget
Produksjonsteknikkfaget
HYDRASPEC AS Industrimekanikerfaget
HYDRO VIGELANDS BRUG AS Kjemiprosessfaget
Produksjonsteknikkfaget
JACKON AS AVD KRISTIANSAND Industrimekanikerfaget
Produksjonsteknikkfaget
KONTINENTAL MASKINSERVICE AS Industrimekanikerfaget
KRISTIANSANDS SKRUEFABRIKK & MEK VERKSTED AS CNC-maskineringsfaget
Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
Platearbeiderfaget
MASKIN & TRANSPORTTEKNIKK AS Industrimekanikerfaget
MHWIRTH AS Automatiseringsfaget
CNC-maskineringsfaget
Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
Platearbeiderfaget
NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
NORGESPLASTER AS Produksjonsteknikkfaget
NORLOCK AS Låsesmedfaget
OCEANEERING ROTATOR AS CNC-maskineringsfaget
Logistikkfaget
OC SERVICES AS Industrimekanikerfaget
Industrirørleggerfaget
Sveisefaget
OPS MEKANISK AS Platearbeiderfaget
REC SOLAR NORWAY AS Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
Industrirørleggerfaget
Kjemiprosessfaget
Produksjonsteknikkfaget
RETURKRAFT AS Industrimekanikerfaget
Kjemiprosessfaget
ROLANDS AS Industrimekanikerfaget
RPC PACKAGING AS AVD KRISTIANSAND Industrimekanikerfaget
SERVI AS Industrimekanikerfaget
T O SLETTEBØE AS Logistikkfaget
STEINSLAND MEK VERKSTED AS Platearbeiderfaget
SØRMASKINERING AS Sveisefaget
TRATEC AGDERMASKIN AS Industrimekanikerfaget
VARODD ARBEID OG INKLUDERING AS Industrimekanikerfaget
Logistikkfaget
Produksjonsteknikkfaget
AASE SVEISE- OG MEK. VERKSTED AS Platearbeiderfaget
AGDERPOSTEN TRYKK AS Industrimekanikerfaget
AVIGO AS Produksjonsteknikkfaget
BOSVIK AS Produksjonsteknikkfaget
CHRISTENSEN GRP Polymerkomposittfaget
Egeland Plast A/S Industrimekanikerfaget
Produksjonsteknikkfaget
Verktøymakerfaget
ERTEC AS Aluminiumskonstruksjonsfaget
EVENSTAD MUSIKK-DISTRIBUSJON AS Logistikkfaget
FIVEN NORGE AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
Industrimekanikerfaget
Kjemiprosessfaget
Laboratoriefaget
Logistikkfaget
Produksjonsteknikkfaget
HELDAL ENTREPRENØR AS Industrimekanikerfaget
HERGUN SVEISEINDUSTRI AS Industrimekanikerfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
HERNIS SCAN SYSTEMS AS Logistikkfaget
IKM INSPECTION AS NDT-kontrollørfaget
IMS GROUP AS Industrimekanikerfaget
Platearbeiderfaget
Produksjonsteknikkfaget
Sveisefaget
IMS MASKINERING AS CNC-maskineringsfaget
INDUSTRI OG BOLIGVARME AS Platearbeiderfaget
KALLHOVDS SVEIS GEIR OLAV KALLHOVD Sveisefaget
KITRON AS Industrimekanikerfaget
LISAND AS Industrimekanikerfaget
Platearbeiderfaget
Produksjonsteknikkfaget
NEDIG AS Elektrikerfaget
VIKING NORSAFE LIFE-SAVING EQUIPMENT NORWAY AS Industrimontørfaget
Logistikkfaget
Polymerkomposittfaget
NOR-SHUNT AS Industrimekanikerfaget
Industrirørleggerfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
AS NYMO Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
Industrirørleggerfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
TORE OLSEN PRODUKSJON AS CNC-maskineringsfaget
Kontor- og admin.faget
OPTIMEK AS Platearbeiderfaget
Sveisefaget
PANTERRA AS CNC-maskineringsfaget
RISØR KOMMUNE Industrimekanikerfaget
Produksjonsteknikkfaget
ENERGOS CONTRACT AS Industrimekanikerfaget
RYGENE-SMITH & THOMMESEN AS Industrimekanikerfaget
SCANMATIC AS Industrimontørfaget
SIBELCO NORDIC AS AVD LILLESAND Industrimekanikerfaget
SKARPNES RØR AS Produksjonsteknikkfaget
SMAKEN AV GRIMSTAD AS Industrimekanikerfaget
Produksjonsteknikkfaget
SONGE MEKANISKE VERKSTED AS Platearbeiderfaget
SP. STÅL & MEKANISK AS Platearbeiderfaget
Sveisefaget
SØRLANDSLISTEN AS Produksjonsteknikkfaget
TEAMTEC AS CNC-maskineringsfaget
TRATEC AGDERMASKIN AS AVD BIRKELAND Industrimekanikerfaget
VERKTØYMAKEREN AS Verktøymakerfaget
VOSS PRODUCTION AS Industriell matproduksjon
Produksjonsteknikkfaget
3B-FIBREGLASS NORWAY AS Industrimekanikerfaget
Produksjonsteknikkfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.