TROMS FYLKESKOMMUNE

Organisasjonsnummer: 864870732
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

2 200 ansatte
Fylkeskommune

Forretningsadresse

Strandvegen 13
9007 TROMSØ
Troms

Kontaktinformasjon

Tlf: 77 78 80 00
www.tromsfylke.no
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 864870732 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Organisasjonsnummer 864870732 har over- eller underenheter registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Fag
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE AVD GIBOSTAD KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Logistikkfaget (opplæring i bedrift) SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE AVD GIBOSTAD KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Vg3 Dataelektronikerfaget BREIVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) ISHAVSBYEN VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Vg3 Dataelektronikerfaget ISHAVSBYEN VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) ISHAVSBYEN VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Bakerfaget (opplæring i bedrift) ISHAVSBYEN VIDEREGÅENDE SKOLE OPPLÆRINGSKONTORET FOR HOTELL, RESTAURANT OG REISELIV I TROMS Troms
Anleggsgartnerfaget (opplæring i bedrift) RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Bakerfaget (opplæring i bedrift) RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Anleggsgartnerfaget (opplæring i bedrift) RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE YRKESFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR - HARSTAD Troms
Bakerfaget (opplæring i bedrift) RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE YRKESFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR - HARSTAD Troms
Vg3 Dataelektronikerfaget HEGGEN VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) HEGGEN VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Vg3 Dataelektronikerfaget SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE AVD FINNFJORDBOTN KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE AVD FINNFJORDBOTN KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE AVD FINNFJORDBOTN KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) STANGNES VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) SJØVEGAN VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) SJØVEGAN VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) BARDUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Vg3 Dataelektronikerfaget BARDUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) BARDUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) BARDUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Kokkfaget (opplæring i bedrift) BARDUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Vg3 Dataelektronikerfaget TROMSDALEN VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) TROMSDALEN VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Vg3 Dataelektronikerfaget BREIVANG VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) BREIVANG VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) KVALØYA VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Byggdrifterfaget (opplæring i bedrift) KVALØYA VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) NORDKJOSBOTN VIDEREGÅENDE SKOLE KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (opplæring i bedrift) NORD-TROMS VIDEREGÅENDE SKOLE AVD NORDREISA KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
IKT-servicefaget (opplæring i bedrift) NORD-TROMS VIDEREGÅENDE SKOLE AVD NORDREISA KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Ernæringskokkfaget (opplæring i bedrift) NORD-TROMS VIDEREGÅENDE SKOLE AVD NORDREISA KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) NORD-TROMS VIDEREGÅENDE SKOLE AVD NORDREISA KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) TROMS FYLKESKOMMUNE UTDANNINGSETATEN KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms
Vg3 Dataelektronikerfaget FAGSKOLEN I TROMS KOMOPP - OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFENTLIG SEKTOR I TROMS Troms

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 864870732 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.