Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Haugesund

Nivå

Videregående skole

Organisering

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Kurset er for minoritetsspråklige som ikke har engelskkunnskaper på nivå med norsk grunnskole. Test i engelsk må avlegges.

Opplæringen gis ved klasseromsundervisning. Det tas hensyn til at deltakerne er voksne med ulik erfaring fra både arbeid og utdanning. Undervisningen er basert på individuelt arbeid, pararbeid og individuell veiledning fra lærer.

I tillegg benyttes læringsplatformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Kurset inngår i følgende programpakker
Studiekompetanse 23/5-regelen dagtid.

Kurset kan kun tas på dagtid.


Opptaksinformasjon

Les om påmeldingsfrist på studiets hjemmeside.