Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

Nettkurs

Organisering

Nettstudium

Om studiet

Lær om styrearbeid når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere. Start i dag på nettskolen som følger din timeplan.

Daglig leder og styret

Daglig leder og styret

Daglig leders rolle, økonomiske ansvar, rapporteringsplikt, innhold- og frekvens, og det personlig erstatningsforholdet i et AS.

Dette er et av følgende fire kurs som inngår i vårt studietilbud innen Styrearbeid:
Grunnleggende styrearbeid, Eiere og aksjonærer, Styremøte, agenda og protokoll og Daglig leder og styret.

Kurset er utviklet i samarbeid med Styre og Ledelse AS

Målgruppe: Kurset Daglig leder og styret passer for deg som er eller skal bli daglig leder. Det er også nyttig for deg som er styreleder, styremedlem eller er generelt interessert i styrearbeid.

Læremidler og ressurser: Alle læremidler inngår i kursprisen. I tillegg til leksjoner og oppgaver inneholder kurset relevante artikler til inspirasjon og ettertanke, utdrag av en rettsak og utdrag av aktuelle lover. Det inneholder også mange maler du kan benytte i eget styrearbeid. Sammen med kurset får du tilgang til Styrerommet der du kan utveksle erfaringer og spørsmål med deltakere i alle kursene på NooAs lederskole.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Varighet: Ca. 8 timer selvstudier. I tillegg får du tilgang til kurset i 30 dager, og til Styrerommet i 365 dager.

Elektronisk kursbevis: Når du har oppnådd minst 80 % riktige svar på alle flervalgsoppgavene får du et elektronisk kursbevis. Kursbeviset har sitt eget symbol som vist i bildet og din unike nettadresse. Om du vil, kan du for eksempel dele det med andre på Facebook og LinkedIn.

Lærer: Kurset er selvinstruerende

Kursbeskrivelse Daglig leder og styret: Kurset består av tre deler med tilsammen 20 leksjoner. Hver leksjon avsluttes med en flervalgsoppgave.

 1. Rolle og ansvar
  • Daglig leder og styret
  • Vær bevisst på din rolle som daglig leder
  • Daglig leder i en bedrift
  • Styrets tilsynsplikt overfor daglig leder
  • Økonomisk og personlig ansvar for daglig leder i et AS
  • Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet
  • Avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse
 2. Oppgaver og rapportering
  • Hva er daglig leders oppgaver?
  • Daglig ledelse og saker av uvennlig art eller stor betydning
  • Daglig leders rapportering til styret
  • Hva skal daglig leder rapportere om til styret?
  • Daglig leders redegjørelse om bestemte saker
  • Daglig leders ansvar å forberede saker til styret
  • Rett og plikt til å delta på styremøtene. Deltagelse på generalforsamling
 3. Ansettelse, krav og lojalitet
  • Ansettelse og oppsigelse av daglig leder
  • Lovmessige og formelle krav til daglig leder
  • Fullmakter og representasjon utad
  • Urimelig fordel på selskapets vegne
  • Inhabilitet for daglig leder
  • Kommunikasjonsveier og lojalitet for daglig leder

Kurset Daglig leder og styret inneholder også relevante artikler til inspirasjon og ettertanke og utdrag av loven på spesifikke områder.

I tillegg får du tilgang til følgende maler du kan benytte i arbeidet ditt:

 • Attest
 • Arbeidsavtale
 • Stillingsinstruks daglig leder
 • Forretningsplan event
 • Forretningsplan salg av produkter
 • Timeliste
 • Taushetserklæring medarbeider
 • Vikaravtale
 • Skriftlig advarsel