Stillasbygger

Stillasbyggeren bygger stillaser og plattformer på byggeplasser slik at byggearbeidere kan utføre sine oppgaver trygt.

Om jobben

En stillasbygger har som hovedoppgave å bygge stillaser og plattformer slik at andre yrkesutøvere kan utføre sine oppgaver. Mye av arbeidsansvaret handler om å ta vare på andres og egen sikkerhet. Dette krever kunnskap om hvordan sikkerhet skapes og hvilke regler og forskrifter som gjelder både for bygging og bruk. Stillasbyggeren er viktig i arbeidet med å forebygge ulykker på byggeplasser.

Dette innebærer å bygge stillaser som arbeidsplattform og atkomst ved nybygg og ved utbedring av eksisterende bygg. Stillasbyggeren rigger og stropper i forbindelse med kranløft, og kan også foreta såkalt industriklatring.

Stillasbyggeren kan også være involvert i å vurdere behov for stillas og planlegge byggingen av stillaset, samt å gjennomføre og koordinere byggeoppdraget.

Personlige egenskaper

Som stillasbygger må du være forberedt på fysiske utfordringer. Arbeidet foregår både på bakken og i høyden, og jobben innebærer tunge løft. Du må kunne lese de samme arbeidstegninger og framdriftsplaner som andre fagarbeidere benytter. Gode kommunikasjonsevner er svært viktig i forhold til kontakten med kunder, oppdragsgivere, byggherrer og brukere av stillasene.

Hvor jobber stillasbyggere?

Stillasbyggeren kan være ansatt i bedrifter i landbasert industri, skipsbygging og innen oljevirksomhet. Selve arbeidet vil foregår på ulike oppdragsteder.

Hva jobber stillasbyggerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): bygg- og anleggsteknikk
  • Videregående trinn 1 (Vg1): byggteknikk
  • To år opplæring i bedrift: stillasbyggerfaget

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Praksiskandidat
Dersom du har mye yrkeserfaring, har du mulighet til å bli en praksiskandidat. Det betyr at praksis i lærebedrift kombineres med nødvendig teoriopplæring, før du går opp til fagprøve.

Opptakskrav
Fullført grunnskole.

Etter- og videreutdanning
Med fagbrev kan du ta mesterbrev i stillasbyggerfaget. Du vil da få tittelen stillasmester.

Du har også mulighet til å bli stillastekniker. Rogaland kurs og kompetansesenter har mer informasjon om dette.

Hvilke utdanninger er de vanligste for stillasbyggere

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Gjennomsnittslønn for stillasbyggere

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Håndverkere o.l.
Heltidsansatte
Oppføring av bygninger
Privat sektor
12 857 personer
Ca 240 kr
34 800 kr
417 600 kr
kilde

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 17. mars 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Korrosjons- Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening, KIS (2014).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Stillasbygger Aleksander Nerbø

Stillasbygger Aleksander Nerbø begynte tidlig å jobbe i høyden.