Yrkesbeskrivelse

Stillasbygger

favoritt ikon

Stillasbyggeren bygger stillaser og plattformer på byggeplasser slik at byggearbeidere kan utføre sine oppgaver trygt.

En stillasbygger har som hovedoppgave å bygge stillaser og plattformer slik at andre yrkesutøvere kan utføre sine oppgaver. Mye av arbeidsansvaret handler om å ta vare på andres og egen sikkerhet. Dette krever kunnskap om hvordan sikkerhet skapes og hvilke regler og forskrifter som gjelder både for bygging og bruk. Stillasbyggeren er viktig i arbeidet med å forebygge ulykker på byggeplasser.

Dette innebærer å bygge stillaser som arbeidsplattform og atkomst ved nybygg og ved utbedring av eksisterende bygg. Stillasbyggeren rigger og stropper i forbindelse med kranløft, og kan også foreta såkalt industriklatring.

Stillasbyggeren kan også være involvert i å vurdere behov for stillas og planlegge byggingen av stillaset, samt å gjennomføre og koordinere byggeoppdraget.

Personlige egenskaper

Som stillasbygger må du være forberedt på fysiske utfordringer. Arbeidet foregår både på bakken og i høyden, og jobben innebærer tunge løft. Du må kunne lese de samme arbeidstegninger og framdriftsplaner som andre fagarbeidere benytter. Gode kommunikasjonsevner er svært viktig i forhold til kontakten med kunder, oppdragsgivere, byggherrer og brukere av stillasene.

Hvor jobber stillasbyggere?

Stillasbyggeren kan være ansatt i bedrifter i landbasert industri, skipsbygging og innen oljevirksomhet. Selve arbeidet vil foregår på ulike oppdragsteder.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.
Se utdanningsløp og skoler som tilbyr dette.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger:

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i stillasbyggerfaget. Les mer om mesterutdanning

Hva er de vanligste utdanningene for stillasbyggere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Hva jobber stillasbyggerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Håndverkere o.l.

Heltidsansatte

Oppføring av bygninger

Privat sektor

12 857 personer

Ca 240 kr

34 800 kr

417 600 kr

Intervjuer

Stillasbygger Aleksander Nerbø

Stillasbygger

Stillasbygger Aleksander Nerbø begynte tidlig å jobbe i høyden.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Stillasbygger

Læreplass

Velg sted

Stillasbygger­fag

Lignende yrker

Betongfagarbeidere jobber ofte i samarbeid

Betong­fag­arbeider

En betong­fag­arbeider produserer betong­konstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet.

Murer i arbeid

Murer

Mureren bygger opp nytt murverk og restaurerer gammelt murverk.

Sveiser i arbeid

Sveiser

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

Byggingeniør inspiserer anlegg

Bygg­ingeniør

Bygg­ingeniørens utreder, planlegger og gjennom­fører byggeprosjekter. Ofte er bygg­ingeniøren lederen på en byggeplass.

Optimal sikkerhet under arbeidet er viktig for tømreren

Tømrer

Tømrere bygger hus, boligblokker og andre byggverk.

Platearbeider har ansvar for å vedlikeholde sveiseutstyr

Plate­arbeider

En plate­arbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Aluminiumsrør

Aluminiums­konstruktør

En aluminiums­konstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.

Foto: Cathrine Dokken

Taktekker

Taktekkeren tekker og isolerer tak på ulike bygninger.

Blikkenslager

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som i hovedsak jobber med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike metaller.

Mann bearbeider stein

Stein­fag­arbeider

Stein­fag­arbeideren jobber manuelt eller med maskiner for å utvinne og bearbeide stein.

Isolatører i arbeid

Isolatør

Som isolatør isolerer du rør, kanaler og utstyr. Energiutnyttelse og miljøforbedring står sentralt i jobben.

Glassfagarbeider fikser vindu

Glass­fag­arbeider

Som glass­fag­arbeider kan du blant annet jobbe som glass­mester, ramme­maker, bilglass­montør eller med bygging av fasader.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.