Stillasbygger

Stillasbyggeren bygger stillaser og plattformer på byggeplasser slik at byggearbeidere kan utføre sine oppgaver trygt.

Om jobben

En stillasbygger har som hovedoppgave å bygge stillaser og plattformer slik at andre yrkesutøvere kan utføre sine oppgaver. Mye av arbeidsansvaret handler om å ta vare på andres og egen sikkerhet. Dette krever kunnskap om hvordan sikkerhet skapes og hvilke regler og forskrifter som gjelder både for bygging og bruk. Stillasbyggeren er viktig i arbeidet med å forebygge ulykker på byggeplasser.

Dette innebærer å bygge stillaser som arbeidsplattform og atkomst ved nybygg og ved utbedring av eksisterende bygg. Stillasbyggeren rigger og stropper i forbindelse med kranløft, og kan også foreta såkalt industriklatring.

Stillasbyggeren kan også være involvert i å vurdere behov for stillas og planlegge byggingen av stillaset, samt å gjennomføre og koordinere byggeoppdraget.

Personlige egenskaper

Som stillasbygger må du være forberedt på fysiske utfordringer. Arbeidet foregår både på bakken og i høyden, og jobben innebærer tunge løft. Du må kunne lese de samme arbeidstegninger og framdriftsplaner som andre fagarbeidere benytter. Gode kommunikasjonsevner er svært viktig i forhold til kontakten med kunder, oppdragsgivere, byggherrer og brukere av stillasene.

Hvor jobber stillasbyggere?

Stillasbyggeren kan være ansatt i bedrifter i landbasert industri, skipsbygging og innen oljevirksomhet. Selve arbeidet vil foregår på ulike oppdragsteder.

Hva jobber stillasbyggerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): bygg- og anleggsteknikk
  • Videregående trinn 1 (Vg1): byggteknikk
  • To år opplæring i bedrift: stillasbyggerfaget

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Praksiskandidat
Dersom du har mye yrkeserfaring, har du mulighet til å bli en praksiskandidat. Det betyr at praksis i lærebedrift kombineres med nødvendig teoriopplæring, før du går opp til fagprøve.

Opptakskrav
Fullført grunnskole.

Etter- og videreutdanning
Med fagbrev kan du ta mesterbrev i stillasbyggerfaget. Du vil da få tittelen stillasmester.

Du har også mulighet til å bli stillastekniker. Rogaland kurs og kompetansesenter har mer informasjon om dette.

Hvilke utdanninger er de vanligste for stillasbyggere

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Gjennomsnittslønn for stillasbyggere

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Håndverkere o.l.
Heltidsansatte
Oppføring av bygninger
Privat sektor
13 187 personer
Ca 240 kr
34 200 kr
410 400 kr
kilde

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 3. juli 2014.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Korrosjons- Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening, KIS (2014).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Stillasbygger Aleksander Nerbø

Stillasbygger Aleksander Nerbø begynte tidlig å jobbe i høyden.

Var denne siden nyttig for deg?