Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spesialpedagog

En spesialpedagog legger til rette undervisning for personer som har behov for ekstra hjelp.

Om jobben

Spesialpedagogen forsøker å gjøre læring enklere for dem som har behov for ekstra hjelp. Dette kan være personer med lese- og skrivevansker, personer med fysiske handikap eller med sosiale vansker.

Som spesialpedagog fungerer du ofte som en støtte for læreren. Spesialpedagogen kartlegger elevens vansker og tilpasser planer og opplæringsprogram for eleven. Opplæringsplanen følges opp i samarbeid med faglæreren. 

Det er også vanlig at spesialpedagoger samarbeider og gir opplæring til andre voksne som personen har rundt seg til daglig, for eksempel lærere, førskolelærere og foreldre. Spesialpedgoger samarbeider også med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

En del spesialpedagoger har spesialisering innenfor fagområder som logopedi, synsskader, hørselsskader eller om utviklingshemmede barn.

Personlige egenskaper

Evne til å lære bort og til å se enkeltpersoners særskilte behov er viktig for en spesialpedagog. Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til planlegging er nyttig.

Til daglig vil du møte mange personer det kan være vanskelig å kommunisere med, og tålmodighet og forståelse er viktig. Du må også ha kjennskap til hvordan mennesker fungerer, være glad i å omgås mennesker og like å hjelpe dem som har ekstra behov for det.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette eller lignende yrker. Dette kan være nyttig informasjon for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller en bedrift å være utplassert i. Listen kan begrenses til de fylkene eller kommunene som er aktuelle for deg.

Endre sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Spesialpedagog (velg sted)

Ansatt-ikon 2401 ansatte

(2401 i hele Norge)

Bedrifts-ikon 923 bedrifter

(923 i hele Norge)

Hvilke stillingstitler er med?

  • 2340105 - Spesialpedagog
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på utdaning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Tallene tar ikke hensyn til om det er snakk om heltids- eller deltidsstillinger. Derfor vil antall stillinger innenfor eksempelvis helseyrker overstige antall årsverk, fordi det er mange deltidsstillinger i sektoren.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

Hvor jobber spesialpedagoger?

Spesialpedagoger jobber gjerne i skoleverket, ofte på de lavere klassetrinnene. Men behovet for spesialpedagoger er stort på alle nivåer, og mange spesialpedagoger jobber på skoler spesielt tilrettelagt for barn med ekstra behov for hjelp. Du kan også jobbe i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT), NAV, kompetansesentre eller i helse- og sosialsektoren der det er behov for personer med kompetanse til å hjelpe personer i spesielle livssituasjoner.

Spesialpedagoger kan også arbeide i det private næringsliv, i internasjonale organisasjoner og med forskning.

Hva jobber spesialpedagoikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Bachelor- og masterprogrammer i pedagogikk tilbys ved flere av landets universiteter og høgskoler. Bachelorgraden er treårig og gir gjerne en generell og bred innføring i spesialpedagogikk.

Går du videre og tar en mastergrad, vil du få muligheten til en dypere spesialisering innenfor ett fagområde. Vanlige fordypningsemner på masternivå er audiopedagogikk, logopedi, psykososiale vansker, spesifikke lærevansker og utviklingshemning.

Se oversikt over utdanning

Du kan også komme inn på masterprogrammet i spesialpedagogikk dersom du har en annen pedagogisk utdannelse, for eksempel lærer eller barnevernspedagog.

Opptakskrav
Opptakskrav til bachelorutdanning innenfor spesialpedagogikk er normalt generell studiekompetanse.

Etter- og videreutdanning
Etter endt utdanning finnes det flere tilbud for videreutdanning, kurs og kompetanseheving. Det er også mulig å ta doktorgrad.

Hvilke utdanninger er de vanligste for spesialpedagoger

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Lønn avhenger av hvilken stilling du har og hvor lang utdanning du har. Spesialpedagoger har en minstelønn på 372 600 kroner for yrker med krav om høgskoleutdanning med spesialutdanning (Kilde: Hovedtariffavtale KS-området 2013). Med ansiennitet øker lønnen.

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 21. mai 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Utdanningsforbundet (2014).
  • Ansvarlig for denne siden: Redaksjonen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Spesialpedagog Bente Dahl

- Det beste er når jeg ser at elevene opplever mestring, sier spesialpedagog Bente Dahl.

Utdanningsintervjuer

Spesialpedagog Daniel Sandbakken Nilsen

En avisartikkel traff rett i hjertet til Daniel Sandbakken Nilsen. Han byttet fag, ble bachelorstudent i spesialpedagogikk og ønsker seg jobb i barnevernet.