Yrkesbeskrivelse

Spesial­pedagog

favoritt ikon

En spesialpedagog legger til rette undervisning for personer som har behov for ekstra hjelp.

Spesialpedagogen forsøker å gjøre læring enklere for dem som har behov for ekstra hjelp. Dette kan være personer med lese- og skrivevansker, personer med fysiske handikap eller med sosiale vansker.

Som spesialpedagog fungerer du ofte som en støtte for læreren. Spesialpedagogen kartlegger elevens vansker og tilpasser planer og opplæringsprogram for eleven. Opplæringsplanen følges opp i samarbeid med faglæreren. 

Det er også vanlig at spesialpedagoger samarbeider og gir opplæring til andre voksne som personen har rundt seg til daglig, for eksempel lærere, førskolelærere og foreldre. Spesialpedgoger samarbeider også med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

En del spesialpedagoger har spesialisering innenfor fagområder som logopedi, synsskader, hørselsskader eller om utviklingshemmede barn.

Personlige egenskaper

Evne til å lære bort og til å se enkeltpersoners særskilte behov er viktig for en spesialpedagog. Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til planlegging er nyttig.

Til daglig vil du møte mange personer det kan være vanskelig å kommunisere med, og tålmodighet og forståelse er viktig. Du må også ha kjennskap til hvordan mennesker fungerer, være glad i å omgås mennesker og like å hjelpe dem som har ekstra behov for det.

Hvor jobber spesialpedagoger?

Spesialpedagoger jobber gjerne i skoleverket, ofte på de lavere klassetrinnene. Men behovet for spesialpedagoger er stort på alle nivåer, og mange spesialpedagoger jobber på skoler spesielt tilrettelagt for barn med ekstra behov for hjelp. Du kan også jobbe i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT), NAV, kompetansesentre eller i helse- og sosialsektoren der det er behov for personer med kompetanse til å hjelpe personer i spesielle livssituasjoner.

Spesialpedagoger kan også arbeide i det private næringsliv, i internasjonale organisasjoner og med forskning.

Utdanning

Bachelor- og masterprogrammer i pedagogikk tilbys ved flere av landets universiteter og høgskoler. Bachelorgraden er treårig og gir gjerne en generell og bred innføring i spesialpedagogikk.

Går du videre og tar en mastergrad, vil du få muligheten til en dypere spesialisering innenfor ett fagområde. Vanlige fordypningsemner på masternivå er audiopedagogikk, logopedi, psykososiale vansker, spesifikke lærevansker og utviklingshemning.

Se oversikt over utdanning

Du kan også komme inn på masterprogrammet i spesialpedagogikk dersom du har en annen pedagogisk utdannelse, for eksempel lærer eller barnevernspedagog.

Opptakskrav
Opptakskrav til bachelorutdanning innenfor spesialpedagogikk er normalt generell studiekompetanse.

Etter- og videreutdanning
Etter endt utdanning finnes det flere tilbud for videreutdanning, kurs og kompetanseheving. Det er også mulig å ta doktorgrad.

Hva er de vanligste utdanningene for spesialpedagoger?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Hva jobber spesialpedagoikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Lønn avhenger av hvilken stilling du har og hvor lang utdanning du har. Spesialpedagoger har en minstelønn på 372 600 kroner for yrker med krav om høgskoleutdanning med spesialutdanning (Kilde: Hovedtariffavtale KS-området 2013). Med ansiennitet øker lønnen.

Intervjuer

Spesialpedagog Bente Dahl

Spesial­pedagog

- Det beste er når jeg ser at elevene opplever mestring, sier spesialpedagog Bente Dahl.
Spesialpedagog Daniel Sandbakken Nilsen

Spesial­pedagog

En avisartikkel traff rett i hjertet til Daniel Sandbakken Nilsen. Han byttet fag, ble bachelorstudent i spesialpedagogikk og ønsker seg jobb i barnevernet.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Spesial­pedagog

Lignende yrker

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsvansker.

Fengselsbetjent synlig gjennom åpen luke fra innsiden av fengselscelle.

Fengselsbetjent

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.

En sosionom sitter på kontoret og prater med en klient

Sosionom

En sosionom hjelper mennesker med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer.

Ung gutt med blå topplue sett fra siden.

Barneverns­pedagog

Barneverns­pedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.

Miljøterapeut tilrettelegger aktiviteter

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergo­terapeut

Ergo­terapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Kvinne i samtale med sosionom

Klinisk sosionom

Som klinisk sosionom jobber du for å forbedre menneskers evne til å fungere fysisk, psykisk og sosialt.

I samtale med karriereveileder

Karriere­veileder

En karriere­veileder hjelper mennesker med å ta riktige yrkes- og karrierevalg.

Diakon Vigdis I. Mellem

Diakon

En diakon arbeider i den kristne kirken og er vigslet til diakontjeneste. Diakonen jobber med medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid.

Diakonimedarbeider som underviser konfirmanter

Diakoni­med­arbeider

Diakoni­med­arbeidere jobber med sosial- og omsorgsarbeid i regi av kirkene.

Smilende etiopisk kvinne lager vafler med sønnen

Flyktning­konsulent

Som flyktning­konsulent bidrar du til å integrere flyktninger og asylsøkere.

Som miljøarbeider må du være glad i mennesker

Miljø­arbeider

Som miljø­arbeider jobber du med å få mennesker i ulike situasjoner til å trives gjennom en aktiv og inkluderende hverdag.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.