Spesialpedagog

En spesialpedagog legger til rette undervisning for personer som har behov for ekstra hjelp.

Om jobben

Spesialpedagogen forsøker å gjøre læring enklere for dem som har behov for ekstra hjelp. Dette kan være personer med lese- og skrivevansker, personer med fysiske handikap eller med sosiale vansker.

Som spesialpedagog fungerer du ofte som en støtte for læreren. Spesialpedagogen kartlegger elevens vansker og tilpasser planer og opplæringsprogram for eleven. Opplæringsplanen følges opp i samarbeid med faglæreren. 

Det er også vanlig at spesialpedagoger samarbeider og gir opplæring til andre voksne som personen har rundt seg til daglig, for eksempel lærere, førskolelærere og foreldre. Spesialpedgoger samarbeider også med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

En del spesialpedagoger har spesialisering innenfor fagområder som logopedi, synsskader, hørselsskader eller om utviklingshemmede barn.

Personlige egenskaper

Evne til å lære bort og til å se enkeltpersoners særskilte behov er viktig for en spesialpedagog. Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til planlegging er nyttig.

Til daglig vil du møte mange personer det kan være vanskelig å kommunisere med, og tålmodighet og forståelse er viktig. Du må også ha kjennskap til hvordan mennesker fungerer, være glad i å omgås mennesker og like å hjelpe dem som har ekstra behov for det.

Hvor jobber spesialpedagoger?

Spesialpedagoger jobber gjerne i skoleverket, ofte på de lavere klassetrinnene. Men behovet for spesialpedagoger er stort på alle nivåer, og mange spesialpedagoger jobber på skoler spesielt tilrettelagt for barn med ekstra behov for hjelp. Du kan også jobbe i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT), NAV, kompetansesentre eller i helse- og sosialsektoren der det er behov for personer med kompetanse til å hjelpe personer i spesielle livssituasjoner.

Spesialpedagoger kan også arbeide i det private næringsliv, i internasjonale organisasjoner og med forskning.

Hva jobber spesialpedagoikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Bachelor- og masterprogrammer i pedagogikk tilbys ved flere av landets universiteter og høgskoler. Bachelorgraden er treårig og gir gjerne en generell og bred innføring i spesialpedagogikk.

Går du videre og tar en mastergrad, vil du få muligheten til en dypere spesialisering innenfor ett fagområde. Vanlige fordypningsemner på masternivå er audiopedagogikk, logopedi, psykososiale vansker, spesifikke lærevansker og utviklingshemning.

Se oversikt over utdanning

Du kan også komme inn på masterprogrammet i spesialpedagogikk dersom du har en annen pedagogisk utdannelse, for eksempel lærer eller barnevernspedagog.

Opptakskrav
Opptakskrav til bachelorutdanning innenfor spesialpedagogikk er normalt generell studiekompetanse.

Etter- og videreutdanning
Etter endt utdanning finnes det flere tilbud for videreutdanning, kurs og kompetanseheving. Det er også mulig å ta doktorgrad.

Hvilke utdanninger er de vanligste for spesialpedagoger

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Lønn avhenger av hvilken stilling du har og hvor lang utdanning du har. Spesialpedagoger har en minstelønn på 372 600 kroner for yrker med krav om høgskoleutdanning med spesialutdanning (Kilde: Hovedtariffavtale KS-området 2013). Med ansiennitet øker lønnen.

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 21. mai 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Utdanningsforbundet (2014).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Spesialpedagog Bente Dahl

- Det beste er når jeg ser at elevene opplever mestring, sier spesialpedagog Bente Dahl.

Utdanningsintervjuer

Spesialpedagog Daniel Sandbakken Nilsen

En avisartikkel traff rett i hjertet til Daniel Sandbakken Nilsen. Han byttet fag, ble bachelorstudent i spesialpedagogikk og ønsker seg jobb i barnevernet.