Sosionom

En sosionom hjelper mennesker med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer.

Om jobben

Sosionomen forebygger, løser og reduserer sosiale problemer for enkeltpersoner, familier og grupper i samfunnet. Et viktig prinsipp i sosialt arbeid er at den hjelpen som gis, skal være hjelp til selvhjelp. Hjelpen tar utgangspunkt i den enkeltes evner og situasjon.

Den viktigste arbeidsoppgaven for en sosionom er å hjelpe mennesker med å finne løsninger som kan forbedre livskvaliteten. Sosionomen fungerer også som bindeledd mellom enkeltmennesker og ulike hjelpetilbud som samfunnet tilbyr. Som sosionom må du kartlegge ressurser og behov, og bruke støtteordninger på best mulig måte for de som har behov for det.

Sosionomen opptrer som rådgiver og saksbehandler, og jobber med å finne gode løsninger på politiske, juridiske og sosiale problemer for grupper og enkeltmennesker.

Eksempler på arbeidsoppgaver for en sosionom:

  • ordne avlastning eller midlertidige omplasseringer av barn 
  • hjelpe til med å skaffe videreutdanning eller arbeidsomplassering etter behov
  • skaffe nødvendige praktiske eller økonomiske hjelpemidler
  • hjelpe mennesker ut fra hver enkeltes omgivelser og evner
  • hjelp til selvhjelp

Samlebetegnelsen ”sosialarbeider” brukes om personer med ulik utdanning, som jobber innen sosial hjelpevirksomhet i enten private eller offentlige virksomheter. Som oftest er disse utdannet sosionomer eller barnevernspedagoger.

Personlige egenskaper

Som sosionom er det viktig at du bryr deg om mennesker, og at du har evnen til å se alle som enkeltindivider. Du bør være empatisk, og ha et genuint ønske om bruke din kunnskap til å hjelpe mennesker. I tillegg er det viktig å ha tålmodighet og gode kommunikasjonsegenskaper. 

Hvor jobber sosionomer?

Som sosionom kan du jobbe både i det private og det offentlige, deriblant NAV-kontorene, barnevernstjenesten, psykisk helsevern, fengselsvesenet, rusomsorgen, skolesektoren, krisesenter, familievern, arbeid med og for eldre, flyktning- og innvandrerarbeid og i frivillige organisasjoner.

Hva jobber sosialfagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Sosionomutdannelsen er en treårig høgskoleutdanning som inneholder juridiske, psykologiske og samfunnsvitenskapelige emner i tillegg til opplæring i sosialt arbeid i teori og praksis. Studiet har tittelen bachelorsosialt arbeid eller sosionomutdanning.

Beskrivelse og oversikt over utdanning

Opptakskrav
Generell studiekompetanse.

Se poenggrensene hos Samordna opptak

Etter- og videreutdanning
Etter endt sosionomutdanning kan du videreutdanne deg innen barne- og ungdomsvern, arbeid med eldre, psykisk helsearbeid, rehabilitering, coaching, konsultasjon og pedagogisk veiledning. Ved enkelte familievernkontorer og psykiatriske klinikker kan du også ta videreutdanninger som kvalifiserer til terapeutisk virksomhet. Det er mulig å ta master i sosialt arbeid.

Hvilke utdanninger er de vanligste for sosionomer

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Gjennomsnittslønn for sosionomer

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere
Heltidsansatte
Helse- og omsorgstjenester
Kommune og fylke
10 124 personer
8 226 personer
1 898 personer
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 260 kr
36 800 kr
36 600 kr
37 700 kr
441 600 kr
439 200 kr
452 400 kr
kilde
Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere
Heltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
2 509 personer
1 763 personer
746 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 270 kr
38 100 kr
37 800 kr
38 700 kr
457 200 kr
453 600 kr
464 400 kr
kilde
Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere
Deltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
2 138 personer
1 523 personer
615 personer
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.40 300 kr
39 900 kr
41 300 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.483 600 kr
478 800 kr
495 600 kr
kilde
Sosionomer, barnevernspedagoger
Heltidsansatte
Pleie- og omsorgstjenester i institusjon
Privat sektor
838 personer
Ca 250 kr
36 600 kr
439 200 kr
kilde
Førstesekretær
Heltidsansatte
Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Offentlig sektor
11 personer
Ca 210 kr
30 000 kr
360 000 kr
kilde

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 18. november 2014.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (2014).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Sosionom Siv Bårdsen

Sosionom Siv Bårdsen hjelper enkeltmennesker til å få en bedre hverdag.

Utdanningsintervjuer

Jostein Juvet

Som sosionom møter du forskjellige typer mennesker med forskjellige type vansker, og da er det viktig å være trygg på seg selv.