Yrkesbeskrivelse

Sosionom

favoritt ikon

En sosionom hjelper mennesker med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer.

Sosionomen forebygger, løser og reduserer sosiale problemer for enkeltpersoner, familier og grupper i samfunnet. Et viktig prinsipp i sosialt arbeid er at den hjelpen som gis, skal være hjelp til selvhjelp. Hjelpen tar utgangspunkt i den enkeltes evner og situasjon.

Den viktigste arbeidsoppgaven for en sosionom er å hjelpe mennesker med å finne løsninger som kan forbedre livskvaliteten. Sosionomen fungerer også som bindeledd mellom enkeltmennesker og ulike hjelpetilbud som samfunnet tilbyr. Som sosionom må du kartlegge ressurser og behov, og bruke støtteordninger på best mulig måte for de som har behov for det.

Sosionomen opptrer som rådgiver og saksbehandler, og jobber med å finne gode løsninger på politiske, juridiske og sosiale problemer for grupper og enkeltmennesker.

Eksempler på arbeidsoppgaver for en sosionom:

  • ordne avlastning eller midlertidige omplasseringer av barn 
  • hjelpe til med å skaffe videreutdanning eller arbeidsomplassering etter behov
  • skaffe nødvendige praktiske eller økonomiske hjelpemidler
  • hjelpe mennesker ut fra hver enkeltes omgivelser og evner
  • hjelp til selvhjelp

Samlebetegnelsen ”sosialarbeider” brukes om personer med ulik utdanning, som jobber innen sosial hjelpevirksomhet i enten private eller offentlige virksomheter. Som oftest er disse utdannet sosionomer eller barnevernspedagoger.

Personlige egenskaper

Som sosionom er det viktig at du bryr deg om mennesker, og at du har evnen til å se alle som enkeltindivider. Du bør være empatisk, og ha et genuint ønske om bruke din kunnskap til å hjelpe mennesker. I tillegg er det viktig å ha tålmodighet og gode kommunikasjonsegenskaper. 

Hvor jobber sosionomer?

Som sosionom kan du jobbe både i det private og det offentlige, deriblant NAV-kontorene, barnevernstjenesten, psykisk helsevern, fengselsvesenet, rusomsorgen, skolesektoren, krisesenter, familievern, arbeid med og for eldre, flyktning- og innvandrerarbeid og i frivillige organisasjoner.

Utdanning

Sosionomutdannelsen er en treårig høgskoleutdanning som inneholder juridiske, psykologiske og samfunnsvitenskapelige emner i tillegg til opplæring i sosialt arbeid i teori og praksis. Studiet har tittelen bachelorsosialt arbeid eller sosionomutdanning.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Etter endt sosionomutdanning kan du videreutdanne deg innen barne- og ungdomsvern, arbeid med eldre, psykisk helsearbeid, rehabilitering, coaching, konsultasjon og pedagogisk veiledning. Ved enkelte familievernkontorer og psykiatriske klinikker kan du også ta videreutdanninger som kvalifiserer til terapeutisk virksomhet. Det er mulig å ta master i sosialt arbeid.

Dersom du velger å videreutdanne deg innen klinisk sosialt arbeid, blir du klinisk sosionom

Hva er de vanligste utdanningene for sosionomer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Hva jobber sosialfagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere

Heltidsansatte

Helse- og omsorgstjenester

Kommune og fylke

10 536 personer

8 547 personer
1 989 personer

Ca 270 kr

Ca 260 kr
Ca 270 kr

38 500 kr

38 300 kr
39 400 kr

462 000 kr

459 600 kr
472 800 kr

Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere

Heltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

2 542 personer

1 795 personer
747 personer

Ca 270 kr

Ca 270 kr
Ca 270 kr

39 200 kr

39 000 kr
39 800 kr

470 400 kr

468 000 kr
477 600 kr

Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere

Deltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

2 177 personer

1 575 personer
602 personer

Ca 290 kr

Ca 280 kr
Ca 300 kr

Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.41 600 kr

41 000 kr
43 600 kr

Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.499 200 kr

492 000 kr
523 200 kr

Sosionomer, barnevernspedagoger

Heltidsansatte

Pleie- og omsorgstjenester i institusjon

Privat sektor

989 personer

Ca 260 kr

37 300 kr

447 600 kr

Intervjuer

Gudrun Brøvig Silde

Sosionom

På Oslo S hjelper Gudrun de som av en eller annen grunn befinner seg der, men som ikke er på reise.
Sosionom Siv Bårdsen

Sosionom

Sosionom Siv Bårdsen hjelper enkeltmennesker til å få en bedre hverdag.
Jostein Juvet

Sosionom

Som sosionom møter du forskjellige typer mennesker med forskjellige type vansker, og da er det viktig å være trygg på seg selv.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Sosionom

Lignende yrker

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsvansker.

Fengselsbetjent synlig gjennom åpen luke fra innsiden av fengselscelle.

Fengselsbetjent

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.

Spesialpedagog hjelper jente med skolearbeid

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette undervisning for personer som har behov for ekstra hjelp.

Ung gutt med blå topplue sett fra siden.

Barneverns­pedagog

Barneverns­pedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.

Miljøterapeut tilrettelegger aktiviteter

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergo­terapeut

Ergo­terapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Kvinne i samtale med sosionom

Klinisk sosionom

Som klinisk sosionom jobber du for å forbedre menneskers evne til å fungere fysisk, psykisk og sosialt.

I samtale med karriereveileder

Karriere­veileder

En karriere­veileder hjelper mennesker med å ta riktige yrkes- og karrierevalg.

Dame i prat med attføringskonsulent

Attførings­konsulent

En attførings­konsulent veileder og hjelper mennesker å komme tilbake til jobb eller mestre jobben de har.

Diakon Vigdis I. Mellem

Diakon

En diakon arbeider i den kristne kirken og er vigslet til diakontjeneste. Diakonen jobber med medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid.

Diakonimedarbeider som underviser konfirmanter

Diakoni­med­arbeider

Diakoni­med­arbeidere jobber med sosial- og omsorgsarbeid i regi av kirkene.

Smilende etiopisk kvinne lager vafler med sønnen

Flyktning­konsulent

Som flyktning­konsulent bidrar du til å integrere flyktninger og asylsøkere.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.