Sosionom

En sosionom hjelper mennesker med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer.

Om jobben

Sosionomen forebygger, løser og reduserer sosiale problemer for enkeltpersoner, familier og grupper i samfunnet. Et viktig prinsipp i sosialt arbeid er at den hjelpen som gis, skal være hjelp til selvhjelp. Hjelpen tar utgangspunkt i den enkeltes evner og situasjon.

Den viktigste arbeidsoppgaven for en sosionom er å hjelpe mennesker med å finne løsninger som kan forbedre livskvaliteten. Sosionomen fungerer også som bindeledd mellom enkeltmennesker og ulike hjelpetilbud som samfunnet tilbyr. Som sosionom må du kartlegge ressurser og behov, og bruke støtteordninger på best mulig måte for de som har behov for det.

Sosionomen opptrer som rådgiver og saksbehandler, og jobber med å finne gode løsninger på politiske, juridiske og sosiale problemer for grupper og enkeltmennesker.

Eksempler på arbeidsoppgaver for en sosionom:

  • ordne avlastning eller midlertidige omplasseringer av barn 
  • hjelpe til med å skaffe videreutdanning eller arbeidsomplassering etter behov
  • skaffe nødvendige praktiske eller økonomiske hjelpemidler
  • hjelpe mennesker ut fra hver enkeltes omgivelser og evner
  • hjelp til selvhjelp

Samlebetegnelsen ”sosialarbeider” brukes om personer med ulik utdanning, som jobber innen sosial hjelpevirksomhet i enten private eller offentlige virksomheter. Som oftest er disse utdannet sosionomer eller barnevernspedagoger.

Personlige egenskaper

Som sosionom er det viktig at du bryr deg om mennesker, og at du har evnen til å se alle som enkeltindivider. Du bør være empatisk, og ha et genuint ønske om bruke din kunnskap til å hjelpe mennesker. I tillegg er det viktig å ha tålmodighet og gode kommunikasjonsegenskaper. 

Hvor jobber sosionomer?

Som sosionom kan du jobbe både i det private og det offentlige, deriblant NAV-kontorene, barnevernstjenesten, psykisk helsevern, fengselsvesenet, rusomsorgen, skolesektoren, krisesenter, familievern, arbeid med og for eldre, flyktning- og innvandrerarbeid og i frivillige organisasjoner.

Hva jobber sosialfagutdannede som?

Utdanning

Sosionomutdannelsen er en treårig høgskoleutdanning som inneholder juridiske, psykologiske og samfunnsvitenskapelige emner i tillegg til opplæring i sosialt arbeid i teori og praksis. Studiet har tittelen bachelorsosialt arbeid eller sosionomutdanning.

Beskrivelse og oversikt over utdanning

Opptakskrav
Generell studiekompetanse.

Se poenggrensene hos Samordna opptak

Etter- og videreutdanning
Etter endt sosionomutdanning kan du videreutdanne deg innen barne- og ungdomsvern, arbeid med eldre, psykisk helsearbeid, rehabilitering, coaching, konsultasjon og pedagogisk veiledning. Ved enkelte familievernkontorer og psykiatriske klinikker kan du også ta videreutdanninger som kvalifiserer til terapeutisk virksomhet. Det er mulig å ta master i sosialt arbeid.

Hvilke utdanninger er de vanligste for sosionomer

Gjennomsnittslønn for sosionomer

Yrke Bransje
Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere
Heltidsansatte
Helse- og omsorgstjenester
Kommune og fylke
kilde
Førstesekretær
Heltidsansatte
Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Offentlig sektor
kilde
Sosionomer, barnevernspedagoger
Heltidsansatte
Pleie- og omsorgstjenester i institusjon
Privat sektor
kilde
Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere
Heltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
kilde
Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere
Deltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
kilde

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 18. november 2014.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (2014).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Sosionom Siv Bårdsen

Sosionom Siv Bårdsen hjelper enkeltmennesker til å få en bedre hverdag.

Utdanningsintervjuer

Jostein Juvet

Som sosionom møter du forskjellige typer mennesker med forskjellige type vansker, og da er det viktig å være trygg på seg selv.

Var denne siden nyttig for deg?