Platearbeider

En platearbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Om jobben

Platearbeideren håndterer materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding. Dette innebærer bruk av alle typer platebearbeidingsmaskiner.

Arbeidet foregår etter klart spesifiserte metoder og prosesser. Platearbeideren har også ansvar for vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr. Som platearbeider er det viktig at du har fokus på sikkerhet og følger HMS-regler. 

Typiske arbeidsoppgaver:

 • Detaljforming av tykke og tynne plater, rør og profiler
 • Sammensetting av delene til større komponenter og konstruksjoner
 • Håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
 • Bruk av alle typer platebearbeidingsmaskiner
 • Utføring av arbeidsprosesser etter angitt metode
 • Vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr

Personlige egenskaper

Platearbeideren må jobbe effektivt og planmessig, og være i stand til å arbeide både selvstendig og i nært samarbeid med andre. Teknisk innsikt og anlegg for praktisk arbeid er en fordel. Arbeidet kan være fysisk krevende.

Hvor jobber platearbeidere?

Platearbeideren jobber innen kjemisk og mekanisk industri, skipsindustri, treforedling og oljevirksomhet.

Hva jobber sveise- og platearbeiderutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift:

 • Videregående trinn 1 (Vg1): teknikk og industriell produksjon eller elektrofag
 • Videregående trinn 2 (Vg2): industriteknologi
 • To år opplæring i bedrift: platearbeiderfaget

Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev.

Opptakskrav
Opptakskravet til videregående opplæring er fullført grunnskole.

Hvilke utdanninger er de vanligste for platearbeidere

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Gjennomsnittslønn for platearbeidere

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Håndverkere o.l.
Heltidsansatte
Metallvareindustri
Privat sektor
2 552 personer
Ca 240 kr
35 200 kr
422 400 kr
kilde
Håndverkere o.l.
Heltidsansatte
Maskinindustri
Privat sektor
2 295 personer
Ca 260 kr
38 000 kr
456 000 kr
kilde
Håndverkere o.l.
Heltidsansatte
Metallindustri
Privat sektor
913 personer
Ca 250 kr
36 600 kr
439 200 kr
kilde

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 17. mars 2015.
 • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Opplæringskontoret for Tekniske fag, Sunnmøre (2015).
 • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Blekkslager Morten Sandvik

- Dette er eit yrke der du blir ein altmoglegmann. Kunnskapen kan du òg nytte deg av i heimen, meiner Morten Sandvik.