Yrkesbeskrivelse

Petroleumsingeniør

Som petroleumsingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Petroleumsingeniører arbeider innenfor olje- og gassbransjen, og har ofte spesialiserert seg innenfor ett eller flere områder.

Petroleumsteknologien deles gjerne inn i flere arbeidsfelt:

  • Produksjonsingeniøren jobber med det som gjerne omtales som optimalisering, der målet er å få mest mulig ut av reservene
  • Boreingeniøren arbeider med boreoperasjoner og ferdigstillelse av brønnene
  • Reservoaringeniøren sitt hovedansvar er å beregne og definere hvor boring skal foregå, og hvordan man skal gjennomføre produksjonen

Hvilken retning du ønsker å gå som petroleumsingeniør avhenger av flere faktorer, deriblant dine egne valg til fordypning i utdanningen, men også hva arbeidsgiver har behov for. Den stadige utviklingen av teknologi fører også de ulike arbeidsområdene nærmere hverandre. Mer og mer av driften flyttes til land, og behovet for samarbeid mellom ulike disipliner øker.

Arbeidet foregår i samarbeid med en rekke andre yrkesgrupper, deriblant geologer, geofysikere, matematikere og andre ingeniører.

Personlige egenskaper

Felles for ingeniørutdanningene er fordypning i realfag, spesielt matematikk og fysikk. Du bør ha interesse for utvikling og bruk av teknologi, og du bør være interessert i å utvikle nye løsninger innenfor dine fagområder. Enkelte jobber kan også kreve at du er mobil. Jobben kan innebære arbeid på forskjellige prosjekter i både inn- og utland.

Bransjen er i stadig forandring og utviklingen skjer fort. Det er derfor viktig å holde seg oppdatert, og være i stand til å arbeide i et miljø som krever samarbeid og tverrfaglig forståelse.

Hvor jobber petroleumsingeniører?

Som petroleumsingeniør vil du kunne arbeide på kontor i Norge eller utlandet, eller arbeide på en installasjon med oljevirksomhet, for eksempel i Nordsjøen.

Utdanning

Ingeniørutdanninger tilbys ved en rekke universiteter og høgskoler.

Spesialisert utdanning innen petroleum tilbys både på bachelor- og masternivå.

Opptakskrav
Opptakskravet er generell studiekompetanse med realfagskombinasjon. 

Oversikt over poenggrenser hos Samordna opptak

Hva jobber petroleumsingeniørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Akademiske yrker

Heltidsansatte

Utvinning av råolje og naturgass inkl. tjenesteyting

Privat sektor

12 662 personer

Ca 500 kr

72 400 kr

868 800 kr

Intervjuer

Petroleumsingeniør Alexander Hammersgård

Petroleumsingeniør

Petroleumsingeniør Alexander Hammersgård synes det er flott å få bidra i utviklingen av Norges olje- og gassindustri.
Merethe Alnæs studerer undervannsteknologi

Undervanns­teknologi

Avansert undervannsteknologi gir tilgang til oljen som ligger på havbunnen. Merethe Alnæs studerer til å bli undervannsteknolog, er svært etterspurt av industrien.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Petroleumsingeniør

Lignende yrker

Kjemiingeniøren analyserer et kjemisk stoff

Kjemiingeniør

En kjemiingeniør arbeider med kjemiske prosesser. Som kjemiingeniør kan du drive med planlegging, laboratoriearbeid og produksjon i industribedrifter eller med undervisning og forskning.

Fu-operatører styrer undervannsfarkoster

FU-­operatør

FU-­operatøren betjener undervannsfarkoster og andre undervannsverktøy.

Byggingeniør inspiserer anlegg

Byggingeniør

Byggingeniørens utreder, planlegger og gjennom­fører byggeprosjekter. Ofte er byggingeniøren lederen på en byggeplass.

Elektroingeniør

Elektroingeniør

Elektroingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Bolig i brann

Branningeniør

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.

Ingeniør

Ingeniør

Ingeniører lager nye teknologiske løsninger på en rekke områder. Felles for ingeniøryrkene er at du må være flink i real­fag, spesielt matematikk og fysikk.

Bioingeniør i laboratoriet

Bioingeniør

Som bioingeniør ut­fører du og har ansvar for tekniske arbeid i et medisinsk laboratorium.

Prosesstekniker behandler gass

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

Brønnoperatør jobber offshore

Brønn­operatør

En brønn­operatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.

Ingeniør sjekker tegninger

Sivilingeniør

Sivilingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Kvinnelig dataingeniør snakker i telefon

Dataingeniør

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.

Geolog i arbeid

Geolog

Geologi er læren om jorden, dens sammensetning, oppbygging og utvikling fra opprinnelsen og fram til i dag.

Creative Commons Licence

Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.