Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Petroleumsingeniør

Som petroleumsingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Om jobben

Petroleumsingeniører arbeider innenfor olje- og gassbransjen, og har ofte spesialiserert seg innenfor ett eller flere områder.

Petroleumsteknologien deles gjerne inn i flere arbeidsfelt:

 • Produksjonsingeniøren jobber med det som gjerne omtales som optimalisering, der målet er å få mest mulig ut av reservene
 • Boreingeniøren arbeider med boreoperasjoner og ferdigstillelse av brønnene
 • Reservoaringeniøren sitt hovedansvar er å beregne og definere hvor boring skal foregå, og hvordan man skal gjennomføre produksjonen

Hvilken retning du ønsker å gå som petroleumsingeniør avhenger av flere faktorer, deriblant dine egne valg til fordypning i utdanningen, men også hva arbeidsgiver har behov for. Den stadige utviklingen av teknologi fører også de ulike arbeidsområdene nærmere hverandre. Mer og mer av driften flyttes til land, og behovet for samarbeid mellom ulike disipliner øker.

Arbeidet foregår i samarbeid med en rekke andre yrkesgrupper, deriblant geologer, geofysikere, matematikere og andre ingeniører.

Personlige egenskaper

Felles for ingeniørutdanningene er fordypning i realfag, spesielt matematikk og fysikk. Du bør ha interesse for utvikling og bruk av teknologi, og du bør være interessert i å utvikle nye løsninger innenfor dine fagområder. Enkelte jobber kan også kreve at du er mobil. Jobben kan innebære arbeid på forskjellige prosjekter i både inn- og utland.

Bransjen er i stadig forandring og utviklingen skjer fort. Det er derfor viktig å holde seg oppdatert, og være i stand til å arbeide i et miljø som krever samarbeid og tverrfaglig forståelse.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette eller lignende yrker. Dette kan være nyttig informasjon for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller en bedrift å være utplassert i. Listen kan begrenses til de fylkene eller kommunene som er aktuelle for deg.

Endre sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Petroleumsingeniør (velg sted)

Ansatt-ikon 19401 ansatte

(19401 i hele Norge)

Bedrifts-ikon 1244 bedrifter

(1244 i hele Norge)

Hvilke stillingstitler er med?

 • 2147102 - Driftsingeniør, Sivil (Geofag Og Petroleumsteknologi)
 • 2147104 - Petroleumsingeniør, Sivil
 • 2147105 - Avdelingsingeniør, Sivil (Geofag Og Petroleumsteknologi)
 • 2147107 - Prosjektingeniør, Sivil (Geofag Og Petroleumsteknologi)
 • 2147108 - Serviceingeniør, Sivil (Geofag Og Petroleumsteknologi)
 • 2147115 - Sivilingeniør (Geofag Og Petroleumsteknologi)
 • 2147117 - Senioringeniør, Sivil (Geofag Og Petroleumsteknologi)
 • 2147122 - Sivilingeniør (Offshoreteknologi)
 • 2147123 - Ingeniør, Sivil (Geofag Og Petroleumsteknologi)
 • 2147129 - Overingeniør, Sivil (Geofag Og Petroleumsteknologi)
 • 2147132 - Spesialistingeniør, Sivil (Geofag Og Petroleumsteknologi)
 • 2147134 - Sjefskonsulent (Sivilingeniør, Geofag Og Petroleumsteknologi)
 • 2147140 - Prosjektkoordinator (Sivilingeniør, Geofag Og Petroleumsteknologi)
 • 2147144 - Spesialkonsulent (Sivilingeniør, Geofag Og Petroleumsteknologi)
 • 2147147 - Konsulent (Petroleumsteknologi)
 • 2147149 - Overingeniør (Petroleumsteknologi)
 • 2147150 - Sjefingeniør (Petroleumsteknologi)
 • 3116104 - Kontrollingeniør (Olje)
 • 3116106 - Petroleumsingeniør
 • 3116108 - Planleggingsingeniør (Olje)
 • 3116110 - Produksjonsingeniør (Olje)
 • 3116111 - Prosessingeniør (Olje)
 • 3116113 - Serviceingeniør (Olje)
 • 3116123 - Reservoaringeniør (Olje)
 • 3116124 - Prosjektingeniør (Olje)
 • 3116135 - Undervannsingeniør
 • 3116136 - Driftsingeniør (Petroleum)
 • 3116140 - Instruksjonsingeniør (Olje)
 • 3116148 - Ingeniør (Olje)
 • 3116154 - Driftsingeniør (Olje)
 • 3116155 - Undervannsutstyringeniør (Olje)
 • 3116161 - Boreingeniør
 • 3116162 - Borevæskeingeniør (Olje)
 • 3116167 - Boreoperasjonsleder (Olje)
 • 3116168 - Brønnintervensjonsleder (Olje)
 • 3116169 - Brønningeniør (Olje)
Bedrifter
Godkjente lærebedrifter i faget som leder til dette yrket er merket med Godkjent lærebedrift .
3-1 OFFSHORE AS BERGEN
3DTO1 AS OSLO
7WAVES AS VESTBY
ABB AS DM BERGEN BERGEN
ABB AS DM OSLO OSLO
ABB AS LP BILLINGSTAD ASKER
ABB AS PA BERGEN BERGEN
ABB AS PA OSLO OSLO
ABB AS PA STAVANGER SOLA
ABB AS PA STORD STORD
Vis bedriftsoversikt
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på utdaning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Tallene tar ikke hensyn til om det er snakk om heltids- eller deltidsstillinger. Derfor vil antall stillinger innenfor eksempelvis helseyrker overstige antall årsverk, fordi det er mange deltidsstillinger i sektoren.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

Hvor jobber petroleumsingeniører?

Som petroleumsingeniør vil du kunne arbeide på kontor i Norge eller utlandet, eller arbeide på en installasjon med oljevirksomhet, for eksempel i Nordsjøen.

Hva jobber petroleumsingeniørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Ingeniørutdanninger tilbys ved en rekke universiteter og høgskoler.

Spesialisert utdanning innen petroleum tilbys både på bachelor- og masternivå.

Opptakskrav
Opptakskravet er generell studiekompetanse med realfagskombinasjon. 

Oversikt over poenggrenser hos Samordna opptak

Gjennomsnittslønn for petroleumsingeniører

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Akademiske yrker
Heltidsansatte
Utvinning av råolje og naturgass inkl. tjenesteyting
Privat sektor
12 662 personer
Ca 500 kr
72 400 kr
868 800 kr
kilde

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 10. juni 2015.
 • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Norsk olje og gass (2014).
 • Ansvarlig for denne siden: Redaksjonen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Petroleumsingeniør Alexander Hammersgård

Petroleumsingeniør Alexander Hammersgård synes det er flott å få bidra i utviklingen av Norges olje- og gassindustri.

Utdanningsintervjuer

Merethe Alnæs studerer undervannsteknologi

Avansert undervannsteknologi gir tilgang til oljen som ligger på havbunnen. Merethe Alnæs studerer til å bli undervannsteknolog, er svært etterspurt av industrien.