Yrkesbeskrivelse

­Pedagog

favoritt ikon

En pedagog er flink til å lære bort, og legger til rette for et godt læringsmiljø.

Som pedagog har du kunnskap om hvordan læring foregår, og hvordan du kan legge til rette for at mennesker kan få nye kunnskaper og ferdigheter, samt utvikle eksisterende ferdigheter. 

Pedagoger jobber med menneskers holdninger, verdier og personlighetsutvikling. Noen pedagoger jobber med utvikling av hjelpemidler for læring og systemer for læring for å gjøre det lettere å lære.

Noen jobber som lærere i skolen, som faglærer, adjunkt eller lektor. En del pedagoger jobber innenfor et spesifikt interesseområde, som dansepedagoger, sangpedagoger eller musikkpedagoger. Hverdagen for pedagoger består ofte i undervisning, og å legge til rette for et godt læringsmiljø.

Spesialpedagoger jobber med mennesker som krever ekstra hjelp og spesiell tilrettelegging for å lære.

Personlige egenskaper

En pedagog har gode evner til å kommunisere og kjennskap til hvordan mennesker fungerer. Evne til samarbeid og forståelse er egenskaper pedagoger drar nytte av. Du bør være glad i å omgås med mennesker og like å hjelpe dem som har behov for det.

Hvor jobber pedagoger?

Pedagoger jobber ofte som lærere, barnehagelærer, kursholdere eller liknende. Noen pedagoger jobber i staten, fylkeskommunen eller kommunen. Pedagogikkstudiet kvalifiserer deg til jobber innen kartleggings- og forskningsarbeid. Aktuelle arbeidsplasser er for eksempel innenfor utdanningssystemet, forskningsinstitusjoner, høgskoler eller universiteter.

Utdanning

De fleste høgskoler og universiteter tilbyr utdanninger innen pedagogikk.

Beskrivelse og oversikt over utdanning

Se også spesialpedagogikk

Opptakskrav
Generell studiekompetanse.

Etter- og videreutdanning
Pedagoger med bachelorgrad kvalifiserer for opptak til toårig mastergradsprogram i pedagogikk eller tilsvarende. Graden kan også gi grunnlag for opptak innenfor andre studieretninger. Dette varierer fra utdanningsinstitusjon til utdanningsinstitusjon.

Hva jobber pedagogikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Lønnen avhenger av hvilken jobb du har som pedagog og hvor høyt utdannet du er.

Intervjuer

Pedagogikkstudent Esben Kuhnt

Pedagogstudent

- Jeg liker dette studiet fordi det er basert på forskning, og fordi vi i løpet av studietiden kan velge hva vi vil jobbe med selv, sier masterstudent i pedagogikk Esben Kuhnt.
Spesialpedagog Daniel Sandbakken Nilsen

Spesial­pedagog

En avisartikkel traff rett i hjertet til Daniel Sandbakken Nilsen. Han byttet fag, ble bachelorstudent i spesialpedagogikk og ønsker seg jobb i barnevernet.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Pedagog

Lignende yrker

Faglærer i arbeid

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer og pedagog med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Lektor underviser

Lektor

En lektor er en lærer med høyere grad fra universitet eller høyskole, som i tillegg har praktisk pedagogisk utdanning.

Grunnskolelærer observerer to elever som jobber med oppgaver på nettbrett

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer ut­fører pedagogisk arbeid i grunnskolen, det vil si fra 1. til 10. klasse.

Lærer som ser på hva to elever gjør på et nettbrett.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag. Som lærer er det viktig å ha gode sosiale og pedagogiske egenskaper.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener er tilknyttet en idrettsklubb eller en idrett­utøver, og planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Lærer hjelper studenter

Adjunkt

Adjunkter arbeider med undervisning og opplæring av barn, unge og voksne.

En mannlig barnehagelærer/førskolelærer står klar til å ta imot et av tre barn som ønsker å hoppe mot han.

Barnehage­lærer / Førskole­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring og utfordring.

Spesialpedagog hjelper jente med skolearbeid

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette undervisning for personer som har behov for ekstra hjelp.

Fotballtrener jubler sammen med laget

Fotball­trener

Profesjonelle fotball­trenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.

Logoped kartlegger språkvansker hos gutt

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Musikkpedagog underviser

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og til å videreformidle kunnskap.

Barn og voksen snakker med barnevernspedagog

Barneverns­pedagog

Barneverns­pedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.