Pedagog

En pedagog er flink til å lære bort, og legger til rette for et godt læringsmiljø.

Om jobben

Som pedagog har du kunnskap om hvordan læring foregår, og hvordan du kan legge til rette for at mennesker kan få nye kunnskaper og ferdigheter, samt utvikle eksisterende ferdigheter. 

Pedagoger jobber med menneskers holdninger, verdier og personlighetsutvikling. Noen pedagoger jobber med utvikling av hjelpemidler for læring og systemer for læring for å gjøre det lettere å lære.

Noen jobber som lærere i skolen, som faglærer, adjunkt eller lektor. En del pedagoger jobber innenfor et spesifikt interesseområde, som dansepedagoger, sangpedagoger eller musikkpedagoger. Hverdagen for pedagoger består ofte i undervisning, og å legge til rette for et godt læringsmiljø.

Spesialpedagoger jobber med mennesker som krever ekstra hjelp og spesiell tilrettelegging for å lære.

Personlige egenskaper

En pedagog har gode evner til å kommunisere og kjennskap til hvordan mennesker fungerer. Evne til samarbeid og forståelse er egenskaper pedagoger drar nytte av. Du bør være glad i å omgås med mennesker og like å hjelpe dem som har behov for det.

Hvor jobber pedagoger?

Pedagoger jobber ofte som lærere, barnehagelærer, kursholdere eller liknende. Noen pedagoger jobber i staten, fylkeskommunen eller kommunen. Pedagogikkstudiet kvalifiserer deg til jobber innen kartleggings- og forskningsarbeid. Aktuelle arbeidsplasser er for eksempel innenfor utdanningssystemet, forskningsinstitusjoner, høgskoler eller universiteter.

Hva jobber pedagogikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

De fleste høgskoler og universiteter tilbyr utdanninger innen pedagogikk.

Beskrivelse og oversikt over utdanning

Se også spesialpedagogikk

Opptakskrav
Generell studiekompetanse.

Etter- og videreutdanning
Pedagoger med bachelorgrad kvalifiserer for opptak til toårig mastergradsprogram i pedagogikk eller tilsvarende. Graden kan også gi grunnlag for opptak innenfor andre studieretninger. Dette varierer fra utdanningsinstitusjon til utdanningsinstitusjon.

Lønn

Lønnen avhenger av hvilken jobb du har som pedagog og hvor høyt utdannet du er.

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 20. mai 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Utdanningsforbundet (2014).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Utdanningsintervjuer

Pedagogikkstudent Esben Kuhnt

- Jeg liker dette studiet fordi det er basert på forskning, og fordi vi i løpet av studietiden kan velge hva vi vil jobbe med selv, sier masterstudent i pedagogikk Esben Kuhnt.

Spesialpedagog Daniel Sandbakken Nilsen

En avisartikkel traff rett i hjertet til Daniel Sandbakken Nilsen. Han byttet fag, ble bachelorstudent i spesialpedagogikk og ønsker seg jobb i barnevernet.