Osteopat

En osteopat bearbeider vev og manipulerer ledd i behandling av sykdommer og plager.

Om jobben

Alternativ behandling, som osteopati, er et omstridt tema. Det finnes ingen krav til utdanningsbakgrunn. Hvem som helst kan kalle seg osteopat, fordi det ikke er en beskyttet tittel. Ingen yrkesgrupper som utøver alternativ behandling har i dag autorisasjon som helsepersonell. Det vil si at selv om du har utdanning innen osteopati, har du ikke den samme kompetanse, de formelle kvalifikasjoner og det samme ansvaret som autorisert helsepersonell har.

Som osteopat ser du på kroppen som en sammenhengende helhet, der enkeltdeler påvirker hverandre. Ifølge osteopatien kan årsaken være et annet sted i kroppen der smerten oppleves. Ofte behandles derfor et annet område på kroppen enn der smertene sitter.

Osteopater mener at osteopatien kan brukes til å behandle og forebygge idrettskader, som et supplement til fysioterapi eller idrettsmassasje.

Utdanning

Osteopati er et treårig studium. Utdanningen tilbys også i flere andre europeiske land som England, Finland og Sverige. Det er mulig å ta en mastergrad i osteopati ved universiteter i England.

Oversikt over utdanning

Lønn

Lønnen vil variere avhengig av erfaring, bakgrunn og arbeidssted. For selvstendig næringsdrivende vil inntekten avhenge av hvor mange kunder du har.

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 15. april 2015.
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.