Osteopat

En osteopat bearbeider vev og manipulerer ledd i behandling av sykdommer og plager.

Om jobben

Som osteopat ser du på kroppen som en sammenhengende helhet, der enkeltdeler påvirker hverandre. Ifølge osteopatien kan årsaken være et annet sted i kroppen der smerten oppleves. Ofte behandles derfor et annet område på kroppen enn der smertene sitter.

Osteopati brukes ofte til å behandle og forebygge idrettskader, som et supplement til fysioterapi eller idrettsmassasje.  En osteopat behandler også muskel- og skjelettplager, astma, hodepine og kolikk hos spebarn. Behandleren er interessert i symptomene og baserer behandlingen på bakgrunn av både samtale med pasienten og fysiske undersøkelser. 

Osteopaten tøyer muskler og bindevev, manipulerer ledd, strekker, og bruker avspennings- og manuelle teknikker i behandlingen. Som osteopat jobber du ut fra en teori om at kroppen har evne til å lege seg selv gjennom helhetlig fysisk behandling. Det fokuseres på sammenhenger mellom muskel- og skjelettsystemet og andre deler av kroppen, som bindevevsnettverket og kroppens sirkulasjonssystemer.

Alternativ behandling har mange tilhengere, men er et omstridt tema. Ingen yrkesgrupper som utøver alternativ behandling har i dag autorisasjon som helsepersonell. Lov om alternativ behandling av sykdom, m.v. regulerer alternativmedisinske yrker, og skal bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling. Målet er også å regulere adgangen til å utøve denne typen behandling.

Personlige egenskaper

Som osteopat må du like å omgås mennesker, og ha et ønske om å hjelpe. Dessuten må du ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Som osteopat må du kunne samarbeide og jobbe i team.

Hvor jobber osteopater?

En osteopat kan være selvstendig næringsdrivende og drive egen virksomhet eller være ansatt i et helsesenter. Osteopatene jobber tett med leger, kiropraktorer, fysioterapeuter og andre helseyrker.

Utdanning

Osteopati er et treårig studium. 
Oversikt over utdanning

Utdanningen tilbys også i flere andre europeiske land som England, Finland og Sverige. 

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Etter- og videreutdanning
Det er mulig å ta en mastergrad i osteopati ved flere universiteter i England.

Lønn

Lønnen vil variere avhengig av erfaring, bakgrunn og arbeidssted. For selvstendig næringsdrivende vil inntekten avhenge av hvor mange kunder du har.

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 15. oktober 2013.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Norges Helsehøyskole, Institutt for Osteopati (2012).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Osteopat Tina Johannessen

En osteopat kan jobbe med muskel- og skjelettplager hos alt fra toppidrettsutøvere til små barn eller hester og hunder. Tina Johannessen har spesialisert seg på hunder.

Var denne siden nyttig for deg?