Logistikkoperatør

En logistikkoperatør arbeider med transport av varer. Klargjøring for forsendelse av gods og sikring av last, er blant arbeidsoppgavene.

Om jobben

Som logistikkoperatør jobber du med transport av varer. Dette innebærer blant annet sikring av last, planlegging, lagring, produksjon og klargjøring for forsendelse av gods. En del av arbeidet innebærer dokumentbehandling og kundeservice.

Vanlige arbeidsoppgaver for en logistikkoperatør:

  • ordrebehandling, lagerhold og pakking
  • klargjøring for forsendelser og sikring av gods
  • vektbegrensning og vektfordeling ved transport
  • bruk av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling
  • kundeservice

Logistikkoperatøren kan også kalles lagerarbeider.

Personlige egenskaper

Som logistikkoperatør må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må også kunne arbeide selvstendig, planmessig og nøyaktig. Du bør være serviceinnstilt og vennlig.

Hvor jobber logistikkoperatører?

Som logistikkoperatør kan du arbeide i transportbransjen eller i en rekke andre bransjer, som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet.

Hva jobber logistikkoperatørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): service- og samferdsel eller teknikk og industriell produksjon
  • Videregående trinn 2 (Vg2): transport og logistikk
  • To år opplæring i bedrift: logistikkfaget

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Opptakskrav
Fullført grunnskole.

Etter- og videreutdanning
Med generell studiekompetanse kan du ta ulike studier ved universitet eller høgskoler. Du kan velge blant fag som transportteknikk, logistikk og transportøkonomi på bachelor- og masternivå.

Hvilke utdanninger er de vanligste for logistikkoperatører

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Gjennomsnittslønn for logistikkoperatører

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Lagermedarbeidere
Heltidsansatte
Agentur- og engroshandel
Privat sektor
7 649 personer
Ca 220 kr
31 800 kr
381 600 kr
kilde
Lagermedarbeidere
Heltidsansatte
Transporttjenester og lagring
Privat sektor
1 759 personer
Ca 220 kr
32 300 kr
387 600 kr
kilde
Lagermedarbeidere
Heltidsansatte
Detaljhandel, unntatt motorvogner
Privat sektor
1 422 personer
Ca 200 kr
28 800 kr
345 600 kr
kilde
Lagermedarbeidere
Heltidsansatte
Kjøretøyreparasjoner og -handel
Privat sektor
1 003 personer
Ca 230 kr
32 900 kr
394 800 kr
kilde
Lagerbetjent
Heltidsansatte
Forsvar
Statlig sektor
133 personer
Ca 200 kr
29 200 kr
350 400 kr
kilde
Lagerleder
Heltidsansatte
Forsvar
Statlig sektor
79 personer
Ca 210 kr
30 900 kr
370 800 kr
kilde

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 16. april 2014.
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Utdanningsintervjuer

Logistikklærling Håkon Holberg Tangen

- Du får kjøre truck, bli kjent med mange mennesker og du lærer mye om transport, sier lærling Håkon Holberg Tangen.

Var denne siden nyttig for deg?