Logistikkoperatør

En logistikkoperatør arbeider med transport av varer. Lasting, lossing og klargjøring for forsendelse av gods er vanlige oppgaver.

Om jobben

Som logistikkoperatør jobber du med transport av varer. Du skal sikre at varer som mottas, lagres, sorteres og sendes ikke blir skadet og at de kommer fram til kunden til avtalt tid.

Dette innebærer blant annet sikring av last og planlegging, lagring og klargjøring for forsendelse av gods. En del av arbeidet innebærer dokumentbehandling og kundeservice.

Vanlige arbeidsoppgaver for en logistikkoperatør:

 • Mottak, sortering, interntransport og utlevering av varer og gods
 • Lasting og lossing med tekniske hjelpemidler
 • Bruk av elektroniske verktøy for registrering av varer og gods
 • Kundebehandling
 • Planlegge vareflyt og lagring
 • Elektronisk dokumentbehandling og tollbehandling
 • Vedlikehold og bruk av teknisk utstyr

Logistikkoperatøren kalles også lagerarbeider.

Personlige egenskaper

Som logistikkoperatør må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må også kunne arbeide selvstendig, planmessig og nøyaktig. Du bør være serviceinnstilt og vennlig.

Hvor jobber logistikkoperatører?

Som logistikkoperatør kan du arbeide i transportbransjen, på godsterminaler eller flyplasser. Du kan også jobbe i en rekke andre bransjer, som handelsbedrifter, treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet. 

Hva jobber logistikkoperatørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift:

 • Videregående trinn 1 (Vg1): service- og samferdsel eller teknikk og industriell produksjon
 • Videregående trinn 2 (Vg2): transport og logistikk
 • To år opplæring i bedrift: logistikkfaget

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Opptakskrav
Fullført grunnskole.

Etter- og videreutdanning
Med generell studiekompetanse kan du ta ulike studier ved universitet eller høgskoler. Du kan velge blant fag som transportteknikk, logistikk og transportøkonomi på bachelor- og masternivå.

Hvilke utdanninger er de vanligste for logistikkoperatører

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Gjennomsnittslønn for logistikkoperatører

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Lagermedarbeidere
Heltidsansatte
Agentur- og engroshandel (unntatt bilhandel)
Privat sektor
7 426 personer
Ca 230 kr
33 900 kr
406 800 kr
kilde
Lagermedarbeidere
Heltidsansatte
Transporttjenester og lagring
Privat sektor
2 016 personer
Ca 240 kr
34 800 kr
417 600 kr
kilde
Lagerbetjent
Heltidsansatte
Forsvar
Statlig sektor
125 personer
Ca 220 kr
31 500 kr
378 000 kr
kilde
Lagerleder
Heltidsansatte
Forsvar
Statlig sektor
77 personer
Ca 230 kr
33 400 kr
400 800 kr
kilde

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 7. april 2015.
 • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med SOTIN - Samarbeidsforum for opplæringskontor i Transportfag i Norge (2014).
 • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Utdanningsintervjuer

Logistikklærling Håkon Holberg Tangen

- Du får kjøre truck, bli kjent med mange mennesker og du lærer mye om transport, sier lærling Håkon Holberg Tangen.