Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Koreograf

En koreograf planlegger og skaper det estetiske uttrykket i dans og bevegelse.

Om jobben

Som koreograf planlegger og utformer du den estetiske utførelsen av dans og bevegelse. Koreografen jobber med produksjon av dansefremføringer, både på eget initiativ og på oppdrag.

Vanlige arbeidsoppgaver for en koreograf:

  • utforme dansen, altså bevegelsene i forestillingen
  • øve inn dansen sammen med danserne

Koreografer som jobber med egne produksjoner har ansvaret for alle involverte, som dansere, skuespillere, musikere, kostymemaker og sceneteknikere.

Koreografer har ofte spesialisert seg innen en stilart, som for eksempel ballett, step, folkedans, jazzdans eller moderne dans.

Mange koreografer har selv praktisert som dansere.

Personlige egenskaper

Som koreograf er du kreativ og du har gode kunnskaper om dans og om kroppens bevegelser. Du bør like å administrere og lede, og du bør ha gode pedagogiske evner. En viktig forutsetning for å bli koreograf er at du har noe på hjertet som du ønsker å formidle gjennom dans.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette eller lignende yrker. Dette kan være nyttig informasjon for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller en bedrift å være utplassert i. Listen kan begrenses til de fylkene eller kommunene som er aktuelle for deg.

Endre sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Koreograf (velg sted)

Ansatt-ikon 36 ansatte

(36 i hele Norge)

Bedrifts-ikon 24 bedrifter

(24 i hele Norge)

Hvilke stillingstitler er med?

  • 2554106 - Koreograf
Bedrifter
Godkjente lærebedrifter i faget som leder til dette yrket er merket med  Godkjent lærebedrift .
ARCTIC ACTION AS TROMSØ
BRAGETEATRET - REGIONTEATER FOR BUSKERUD AS DRAMMEN
DANSEARENA NORD HAMMERFEST
DET NORSKE TEATRET L/L OSLO
DIDÁ PRODUKSJONER AS OSLO
ELIZABETH SVARSTAD DANS OSLO
ELLE SOFE AS KAUTOKEINO
FORUM FOR NORDNORSKE DANSEKUNSTNERE TROMSØ
IMPURE COMPANY OSLO
KARLSEN-PRATT AS OSLO
Vis bedriftsoversikt
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på utdaning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Tallene tar ikke hensyn til om det er snakk om heltids- eller deltidsstillinger. Derfor vil antall stillinger innenfor eksempelvis helseyrker overstige antall årsverk, fordi det er mange deltidsstillinger i sektoren.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

Hvor jobber koreografer?

Koreografer jobber med egne prosjekter, ved teatrene, i TV, for bedrifter, med skuespillere og amatører, på skoler og andre steder der dans læres bort og praktiseres.

Hva jobber ballett- og koreografutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Du kan ta bachelorgrad i dans eller dans og undervisning, og du kan en mastergrad i koreografi.

Oversikt over utdanningssteder som tilbyr dans
Oversikt over utdanningssteder som tilbyr koreografi

Opptakskrav
For å studere på høgskole og universitet kreves det at du har generell studiekompetanse. I tillegg er det ofte opptaksprøver for studier i dans og ballett.

For å komme inn på masterstudiet i koreografi kreves bachelorgrad i dansekunst eller tilsvarende, og erfaring med koreografi. Søkere blir tatt opp på bakgrunn av opptaksprøver og intervju.

Lønn

Koreografer jobber som regel ikke i faste stillinger. Lønn vil variere fra oppdrag til oppdrag.

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 1. oktober 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Norske Dansekunstnere (2013).
  • Ansvarlig for denne siden: Redaksjonen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Dansekoreograf Birgitte Kaufmann Olsen

Takket være en inspirerende danselærer i barndommen, har Birgitte Kaufmann Olsen realisert drømmen om å jobbe med dans.

Koreograf Helle Levang Moum

- Jeg anbefaler koreografi hvis du har et behov for å uttrykke deg og har en sterk indre drivkraft, sier dansekoreograf Helle Levang Moum.

Utdanningsintervjuer

Nyutdannet danser Mari Bø

Danseutdanningen er mer en livsstil enn en utdanning, og man må virkelig være motivert for å klare det, mener dansestudent Mari Bø.

Koreograf Eivind Seljeseth

- Gjennom dette studiet lærer jeg å utvikle et selvstendig kunstnerisk utrykk som koreograf, sier mastergradsstudent Eivind Seljeseth.